Persoon

de Perre-Montigny, Edmond

ID: 1477   URI: https://id.erfgoed.net/personen/1477

Beschrijving

De Gentse architect Edmond de Perre-De Montigny is in de provincie Oost-Vlaanderen bekend omwille van het groot aantal officiële gebouwen, gemeentescholen, gemeentehuizen, kerken en pastorieën die onder zijn leiding tot stand kwamen. In Assenede werden naar zijn ontwerp verschillende gebouwen opgetrokken, zoals de gemeenteschool van Assenede (1867) en Oosteeklo (1869) en twee gemeentescholen in Bassevelde (1859 en 1874), de Helige Kruiskerk van Boekhoute (1868) en de uitbreiding van de parochiekerk van Assenede (1857), waar hij tevens de pastorie (1871) ontwierp. De dorpspomp van Bassevelde is een mooi en decoratief uitgewerkt voorbeeld van de “architectura minor” in het oeuvre van deze architect.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002309, Geografisch pakket Assenede - Dorpsplein met straatmeubilair en openbaar groen (LANCLUS K., 2011).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Armhuis

Steenweg 1 (Gavere)
Armhuis, gesticht door Sabina De Groote in 1863. Oorspronkelijk bestuurd door leken, sinds 1896 onder leiding van religieuzen van het Heilig Hart van Maria. Tot 1927 dienst doende als bejaardentehuis.


Dorpspomp

Dorp zonder nummer (Assenede)
De openbare waterpomp werd opgericht ter vervanging van een houten dorpspomp. De gemeenteraad belastte bouwkundige Edmond de Perre-Montigny (Gent) met een ontwerp. In 1875 werd de machtiging verkregen om de pomp op te richten.


Dorpsschool en kapel

Sint-Kruis-Winkeldorp 19 (Gent)
Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (pannen), van 1863, naar verluidt naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny. Rechts van het gebouw, voor het erf van een verbouwd hoevetje, bakstenen kapelletje op sokkel met zadeldekje en metalen kruis daterend van 1881.


Gasthuis, burgerlijk godshuis en kapel

Brusselsesteenweg 47 (Lebbeke)
Oprichting van een godshuis of hospicie met kapel in 1864 naar plannen van architect E. de Perre-Montigny uit Gent. Tegen de westgevel van de kapel aanleunend voormalig ziekenhuisgebouw van 1879 naar de plannen van architect E. Bouwens. Verdere uitbreiding in 1904.


Gemeentehuis Ertvelde

Marktplein 2 (Evergem)
Volgens gevelstenen opgericht in 1870 naar ontwerp van architect Edmond de Perre met aannemer H. Brandes. Oorspronkelijk met geïncorporeerde onderwijzerswoning voor de erachter gelegen school. Herstelling van oorlogsschade in 1921.


Gemeentehuis Moorsel

Pachting 4 (Aalst)
Het gemeentehuis van Moorsel werd in 1868 opgericht naar ontwerp van Edmond de Perre-Montigny. De vormgeving is zeer opvallend binnen de dorpskern en geeft deze vorm samen met de kapel op het plein, de kerk en de kasteeldreef.


Gemeentehuis van Astene, gemeenteschool en onderwijzerswoning

Nieuwstraat 3-7 (Deinze)
Voormalig gemeentelijk complex met gemeentehuis, school en woning van de onderwijzer, van 1866-68 naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny, uitgevoerd door aannemer L. Serck (zie gevelsteen).


Gemeentehuis van Burcht en school

Kerkstraat 26-28 (Zwijndrecht)
Voormalig gemeentehuis tevens school en woning van de veldwachter, heden politiebureel, gebouwd in 1857 door bouwmeester Edmond de Perre-Montigny.


Gemeentehuis van Meerdonk

Schoolstraat 14 (Sint-Gillis-Waas)
Rechthoekig bakstenen gebouw in 1864 opgetrokken naar ontwerp van architect Edmond de Perre (zie arduinen gedenkplaat op rechter hoekdam) en gesloopt in 1979.


Gemeentehuis van Oombergen

Oombergenstraat 39 (Zottegem)
Baksteenbouw bestaande uit drie volumes van drie traveeën, respectievelijk met één, twee en drie bouwlagen onder zadeldaken, uit 1875 naar ontwerp van architect Edmond De Perre-Montigny.


Gemeentehuis van Outer

Outerstraat 65 (Ninove)
Nr. 65. Gemeentehuis. Bakstenen dubbelhuis van twee bouwl. en drie trav. onder zadeldak (n // straat, pannen), daterend uit eind XIX-begin XX. Witbeschilderde lijstgevel op gepikte plint. R. naast deur: arduinen gevelsteen met namen van burgemeester, schepenen, secretaris, aannemer en bouwmeester: De Perre-Montigny. Middenrisaliet met opschrift "Gemeenteschool" en radvenster in puntgeveltje. Fri


Gemeentehuis van Sint-Margriete

Sint-Margrietestraat 53 (Sint-Laureins)
Voormalig gemeentehuis en onderwijzerswoning, thans dienstencentrum en secretariaat van de "Generale Vrije Polder". Volgens KB van 10.02.1868 werd de gemeente verplicht een school met onderwijzerswoning op te richten. Op 17 juli kreeg de gemeente de machtiging om 16 a grond aan te kopen in de dorpskom voor het bouwen van een "schoollokaal, onderwijzerswoning, gemeentearchiefkamer en raadzaal".


Gemeentehuis van Stekene

Dorpsstraat 1, Stadionstraat 2 (Stekene)
In 1882-83 gebouwd in neogotische stijl. Rechthoekig gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van twee kleine dakvensters.


Gemeentehuis van Tielrode

Antwerpse Steenweg 9 (Temse)
Dubbelhuis met neoromaanse lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens gedenksteen in 1858 opgetrokken naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny. Middenrisaliet van drie traveeën bekroond door driehoekig fronton met oculus en evenals de beide uiterste travee gevat tussen pilasters.


Gemeentelijke jongensschool

Plein 22-24, 20A (Kaprijke)
De voormalige gemeentelijke jongensschool werd opgericht midden op het toenmalige plein, zogenaamd Veld, in 1869-70 naar ontwerp en onder leiding van architect Edmond de Perre-Montigny uit Gent en uitgevoerd door de gebroeders Everaert uit Gent.


Gemeentelijke jongensschool

Veldstraat 50 (De Pinte)
Voormalige Gemeentelijke Jongensschool. Schoolgebouw in decoratieve baksteenarchitectuur, van 1862 naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny; zeven traveeën en één en twee bouwlagen onder zadeldak.


Gemeentelijke jongensschool

Rechtstro 37 (Wachtebeke)
Voormalige gemeentelijke jongensschool, volgens gevelsteen naar ontwerp van architect E. de Perre, aanbesteding van 1859. Typisch bakstenen schoolgebouw en onderwijzerswoning van elf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.


Gemeentelijke jongensschool

Leegstraat 4 (Zelzate)
Schoolgebouw in neoclassicistische architectuur in U-vorm, gebouwd in 1877 naar ontwerp van E. de Perre-Montigny, in 1925 achteraan uitbreidingen volgens bouwplannen van L. De Schilder.


Gemeentelijke lagere school met schoolmeesterswoning

Schoolstraat 8 (Hamme)
Schoolgebouwencomplex, aanvankelijk gemeentelijke lagere school met schoolmeestershuis en Academie voor Teken- en Bouwkunde, later met secundaire school.


Gemeenteschool

Grote Herreweg 118 (Kluisbergen)
Bouw van de eerste gemeenteschool van Ruien naar ontwerp van provinciale architect E. de Perre-Montigny van 1857, voltooid in 1858. Bevatte oorspronkelijk twee klassen, één voor meisjes en één voor jongens, en een onderwijzerswoning. Toevoeging van twee overdekte speelplaatsen en toiletten in 1895 onder leiding van architect F.A. Bruneel.


Gemeenteschool

Kerkstraat 14-16 (Temse)
Hoofdgebouw van het dubbelhuistype; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opgetrokken in 1869 naar ontwerp van architect Edmond de Perre. Links ertegen: schoolgebouwtje van zes traveeën onder schilddak.


Gemeenteschool

Dorpsstraat 42 (Zulte)
Schoolgebouw en woning van de hoofdonderwijzer, in neoromaans getinte baksteenarchitectuur, gebouwd in 1865 naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny.


Gemeenteschool

Kramwegel 1-7 (Lebbeke)
Oorspronkelijk een onderdeel van de gemeenteschool van Denderbelle, van schoollokaal gewijzigd in een eenzijdig bebouwd steegbeluik van zes huisjes, nu door samenvoeging gereduceerd tot vier. Volgens archiefstukken naar ontwerpplan van 1862 opgemaakt door architect E. de Perre Montigny.


Gemeenteschool

Schoolstraat 7 (Wachtebeke)
Gemeenteschool van Overslag, volgens gevelsteen in rechter zijgevel van 1862 en volgens archiefstukken naar ontwerp van architect Edmond de Perre. Bakstenen schoolhuis van drie en twee bouwlagen onder zadeldak.


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Dorpsstraat 28 (Sint-Martens-Latem)
Gemeenteschool en vroegere woning van de onderwijzer, tot 1940 ook gemeentehuis. Haaks op de straat ingeplant schoolgebouw van 1856 gebouwd door architect Edmond de Perre en uitgebreid met een klaslokaal in 1910 naar ontwerp van architect Gaston Vandenheuvel.


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Gentstraat 214 (Gent)
Donkere bakstenen gemeenteschool en onderwijzerswoning, heden dagverblijf en peutertuin nummer 32 van de stad Gent, naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny en volgens kadastergegevens van 1871.


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Dorp 48-50 (Assenede)
Voormalige gemeenteschool en gemeentehuis, thans dienstencentrum en bibliotheek. In het straatbeeld opvallend langgestrekt gebouw, oorspronkelijk ontworpen als gemeentelijk schoolgebouw met onderwijzerswoning naar de bewaarde plannen van de Gentse architect E. de Perre-Montigny van 1857. In 1973 gerenoveerd.


Gemeenteschool en schoolhuis

Franskouter 6-8 (Zwalm)
Gemeenteschool en schoolhuis gebouwd in 1869, schoolhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met aanpalend schoolgebouwtje van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak .


Gemeenteschool met onderwijzerswoning

Dorp 96 (Berlare)
Voormalige gemeenteschool, nu heringericht tot balletschool, lokalen van de PWA-dienst, archief- en werklokaal van de Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare. Opgericht in 1861-62 als gemeentelijke lagere jongensschool naar ontwerp en onder leiding van architect Edmond de Perre-Montigny (Gent).


Gemeenteschool van Massemen met schoolhuis

Dorpsplein 1 (Wetteren)
Gemeenteschool met schoolhuis, volgens een gedenksteen opgericht in 1866 naar plannen van architect E. De Perre en uitgevoerd door aannemer D. Tondeleir. Langgestrekt gebouw van één en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, opgetrokken uit rode, oranje en gesinterde baksteen met verzorgde knipvoegen, op een plint van hardsteenplaten.


Gemeenteschoolhuis

Dorp 31 (Lebbeke)
Onderdeel van de gemeenteschool opgericht in 1867, volgens archiefstukken naar ontwerpplan van 1862 opgemaakt door architect E. de Perre Montigny en samengesteld uit een schoollokaal, speelplaats en onderwijzerswoning met bijhorende tuin.


Heilige Jozef Rusthuis

Bibliotheekstraat 12 (Evergem)
Voormalig rusthuis, thans gedeeltelijk ook Openbare Bibliotheek. Gebouwd naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny van 1860.


Neoromaanse pastorie van de parochie Sint-Pietersbanden

Hundelgemsesteenweg 351 (Merelbeke)
Alleenstaand neoromaans dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, onder schilddak. Vermoedelijk evenals de kerk naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny, gebouwd in 1873.


Onderwijzerswoning

Hutsepotstraat 77 (Gent)
Onderwijzerswoning en schoolgebouw in sobere baksteenarchitectuur. Dubbelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (mechanische pannen, nok evenwijdig aan de straat), volgens gevelsteen naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny en aannemers P. van den Bossche en A. Bovijn, van 1879.


Onderwijzerswoning en klaslokalen

Ooststraat 28 (Moerbeke)
Alleenstaande voormalige onderwijzerswoning met achterliggende vroegere klaslokalen van de gemeenteschool van de wijk Kruisstraat.


Oud Gemeentehuis Zelzate

Franz Wittoucklaan 33 (Zelzate)
Imposante bak- en hardsteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen, gebouwd in 1868 naar ontwerp van de Gentse architect E. de Perre-Montigny.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Doorslaardorp 62 (Lokeren)
De huidige kerk is in 1841-42 opgetrokken; de toren en de eerste travee zijn pas in 1868 toegevoegd naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny. In 1870 bouwde men twee sacristieën aan. Driebeukige transeptloze pseudobasiliek in eenvoudige neoclassicistische stijl. Georiënteerd met een duidelijke noordwaartse afwijking om te passen in het bestaande straattracé.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kerkplein 23X (Beveren)
Ruime, georiënteerde kerk, gelegen te midden van de dorpskom en omgeven door een plantsoen. Kruiskerk met vierkante voorgeveltoren en houten dakruiter op de viering. Benedenkerk van vijf traveeën; rechthoekige transeptarmen van één travee.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Antonius Abt

Dorp zonder nummer (Nazareth)
In het dorpscentrum van Nazareth is de historische kerksite van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte goed bewaard. De neobarokke kerk werd in 1861-1865 opgetrokken naar ontwerp van Edmond de Perre-Montigny.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter

Zaffelare-Dorp 8 (Lochristi)
De parochiekerk is gelegen aan de noordkant van Zaffelare-Dorp binnen een ommuurd kerkhof, dat uitgewerkt is met hekpijlers en ijzeren hekken. Het betreft een basilicale kerk met driebeukig schip van zes traveeën met een iets vooruitspringende vierkante toren en met uitgebouwde sacristie tegen de noordelijke zijbeuk.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Grote Baan 213 (Aalst)
Neoclassicistisch getinte kerk georiënteerd naar het zuidoosten, gebouwd in 1859-61 naar ontwerp van de Gentse architect De Perre-Montigny. De plattegrond ontplooit een ingebouwde westtoren, een driebeukig schip van vier traveeën, een koor met een rechte travee en driezijdige sluiting tussen twee lage sacristieën.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Jozef

Baron Idès della Failleplein zonder nummer (Zottegem)
Neoclassicistische kerk, in 1858-63 gebouwd naar ontwerp van architect Edmond De Perre-Montigny. De plattegrond ontplooit een ingebouwde toren, een driebeukig schip van vijf traveeën van verschillende breedte en een koor met een rechte travee en driezijdige sluiting, tussen twee lage sacristieën.


Parochiekerk Sint-Agatha

Bakkerstraat zonder nummer (Oosterzele)
Oudste vermelding van de kerk teruggaand tot 1155 toen de bisschop van Kamerijk het patronaatschap afstond aan de Gentse Sint-Baafsabdij. Oorspronkelijk toegewijd aan de Heilige Blasius, later (vermoedelijk sinds de 18de eeuw) aan Sint-Agatha die als bedevaartheilige in de kapel werd bezocht voor borstziekten.


Parochiekerk Sint-Amandus

Heldergemstraat zonder nummer (Haaltert)
Inplanting aan de straat; omringend kerkhof. Eclectisch getinte kerk met neoclassicistische en neoromaanse elementen opgetrokken in 1864 naar ontwerp van architect De Perre-Montiguy van Gent.


Parochiekerk Sint-Amandus

Molenstraat zonder nummer (Gavere)
Heden vrij monumentale bakstenen kruiskerk ingeplant aan de westrand van de Hofkouter, die de Schelde domineert, op de splitsing van de huidige Molenstraat en Kloosterstraat, te midden van het behouden ommuurde kerkhof.


Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Job

Nieuwstraat zonder nummer (Deinze)
Nieuwe kerk ingeplant in de knik van de straat met westgevel uitziend op de straat en aan drie zijden omringend, deels omhaagd kerkhof met ijzeren hekken aan vierkante gemetste pijlers. Gebouwd in 1834-36 op grond geschonken door juffrouw M. Stevens van het nabij gelegen kasteeltje zogenaamd "Goed te sPauws" ter vervanging van de oude vervallen en te klein geworden Romaanse kerk op de Kapelleberg bij de Leie, gesloopt in 1836.


Parochiekerk Sint-Bavo

Mendonkdorp zonder nummer (Gent)
Circa 1870 totale wederopbouw naar ontwerp van E. de Perre-Montigny. Afgebrand in 1944, gevolgd door nieuwe wederopbouw in neoromaanse stijl onder leiding van architect A. Bressers. Eenbeukige bakstenen kerk met zuidertoren, koor van één travee met halfronde afsluiting aan weerszijden geflankeerd door sacristieën.


Parochiekerk Sint-Bavo

Baaigemstraat zonder nummer (Gavere)
De Sint-Bavokerk is als vroegmiddeleeuwse stichting van de Gentse Sint-Baafsabij één van de oudste kerksites van de streek. De parochiekerk met nog omringend kerkhof is een zeldzaam voorbeeld van een dubbele kerk met respect voor de authentieke oude delen en een volwaardige neogotische uitbreiding.


Parochiekerk Sint-Bonifatius

Munteplein 3 (Merelbeke)
Georiënteerde, typisch 19de-eeuwse plattelandskerk met eenvoudige en traditionele platte­grond, in zijn geheel nieuw gebouwd in neoromaanse stijl, ter vervanging van de te klein gewor­den oude dorpskerk aan de Torrekensstraat waarvan het oude kerkhof als begraafplaats behouden bleef.


Parochiekerk Sint-Cornelius

Grote Herreweg zonder nummer (Kluisbergen)
Huidige kerk opgericht in 1862-67 naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny en ingewijd op 8 juni 1868 door Monseignieur Bracq, bisschop van Gent. Herstellingswerken in 1967-68 onder leiding van architect A. Mas.


Parochiekerk Sint-Egidius

Kerkstraat 23 (Sint-Gillis-Waas)
Niet-georiënteerde ruime neogotische kerk van 1873- 1876 naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny. De torenspits werd pas in 1887 aangebracht. Driebeukige kruiskerk met vierkante voorgeveltoren en polygonaal koor geflankeerd door zijkoren en kleinere, rechthoekige sacristieën in de oksels.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Grote Markt zonder nummer (Zelzate)
Neogotische constructie, van 1875 door de Gentse architect Edmond de Perre-Montigny, herstellingswerken in 1920 en 1950-52, restauratiewerken aan binnen- en buitenzijde in 1995.


Parochiekerk Sint-Lieven

Ledebergplein zonder nummer (Gent)
Driebeukige basilicale kerk naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny, van vijf traveeën met uitspringend transept van twee traveeën, koor van drie traveeën met driezijdige koorsluiting, en uitgebouwde vierkante westelijke toren geflankeerd door twee slanke achthoekige traptorens. Bouw aangevangen in 1869 en in gebruik genomen in 1872.


Parochiekerk Sint-Margareta

Kerkplein zonder nummer (Sint-Laureins)
De actuele parochiekerk, toegewijd aan de Heilige Margareta, werd gebouwd in 1881 naar de plannen van de Gentse architect Edmond De Perre-Montigny van 1877. Dit is het vijfde kerkgebouw van dit polderdorpje op de grens met Zeeuws Vlaanderen, dat reeds in de eerste helft van de 13de eeuw vermeld werd.


Parochiekerk Sint-Martinus

Balegemstraat 2 (Oosterzele)
In 1866 gebouwde parochiekerk naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny, aansluitend bij het doorsnee type plattelandskerk uit midden 19de eeuw, zowel wet de plattegrond als de bouwstijl betreft.


Parochiekerk Sint-Martinus en grafkapel

Monseigneur Lambrechtstraat zonder nummer, zonder nummer (Oudenaarde)
De parochiekerk Sint-Martinus gaat terug op een gebedshuis dat reeds in de 12de eeuw werd opgericht en een oudere bidplaats verving. In de loop der eeuwen werd de kerk vergroot en aangepast. Door de restauratie in de 19de eeuw verkreeg de kerk een dominant neoromaans karakter. Ten zuiden van de kerk, op het kerkhof, staat de imposante grafkapel van Monseigneur Lambrecht.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Dorpsstraat 10 (Gent)
De huidige kerk werd grotendeels gebouwd in 1775 onder leiding van L. De Villegas, religieus en bouwmeester van de Sint-Pietersabdij (jaarsteen in noordelijke gevel en koor). Westelijke zijde uitgebreid met twee traveeën en nieuwe toren voorzien van een hoge naaldspits circa 1860 naar ontwerp van architect E. de Perre.


Parochiekerk Sint-Petrus

Centrumstraat 4 (Zulte)
Plans voor een volledig nieuwe kerk ingediend in 1876 door architect E. de Perre-Montigny, heden neogotische kerk na vernielingen heropgebouwd in 1950-53.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Sint-Paulusplein 1 (Beveren)
Niet georiënteerde kerk in uniforme neoclassicistische stijl, te midden van het dorp en omgeven door een beboomd plantsoen met oorlogsgedenkteken, ter vervanging van het vroegere kerkhof.


Parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus

Doornzele Dries zonder nummer (Evergem)
Parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus, gelegen midden de dries met ten westen voor de kerk, het kerkhof en achter het oostelijk koor, de pastorie van 1964.


Parochiekerk Sint-Pieter en Sint-Martinus

Markt zonder nummer (Assenede)
Toren, koor en transept en zijkapellen beschermd bij koninklijk besluit van 30 juli 1942. Eerste kerk mogelijk gesticht door Robrecht de Fries die naar aanleiding van zijn overwinning te Kassel op 22 februari 1071 op de feestdag van Sint-Pieter een groot aantal kerken, gewijd aan Sint-Pieter, liet oprichten.


Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Brouwerijstraat 10 (Zwalm)
Neoclassicistische kerk gebouwd in 1840-46 met behoud van de sacristie van 1758-63, noordelijke toevoeging in 1864 en koor heropgebouwd in 1872, gelegen in kerkhof met deels bakstenen ommuring.


Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Hundelgemsesteenweg 349 (Merelbeke)
Neoromaanse bakstenen kerk opgericht naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny en voltooid in 1872. Gebouwd ter vervanging van de in 1874 gesloopte oude parochiekerk die gelegen was aan de Pontweg nabij de Schelde tegenover het ander uiteinde van de Kerkstraat. Interieur met neogotische polychromie.


Parochiekerk Sint-Stephanus-vinding

Gentsestraat zonder nummer (Sint-Lievens-Houtem)
Neoromaanse basilicale kerk van 1862, naar ontwerp van architect Edmond De Perre-Montigny (Gent), gelegen ten noordoosten van de Gentsestraat. Omringend ommuurd kerkhof met gesmeed ijzeren hek aan de westzijde.


Parochiekerk Sint-Vincentius a Paulo

Kleitkalseide 103 (Maldegem)
Pseudobasilicale kerk met uitspringend oostportaal en bekronende vierkante toren, schip en zijbeuken van vijf traveeën en aansluitend smaller koor van één travee met driezijdige sluiting, geflankeerd door een sacristie en berging, naar ontwerp van de Gentse architect E. De Perre-Montigny, van 1858. Kapelletjesommegang aan de buitenzijde tegen de kerk, ingewijd op 2 september 1899. Omringend, deels ommuurd en omhaagd kerkhof op rechthoekige plattegrond.


Parochiekerk Sint-Willibrordus

De Plaats zonder nummer (Aalter)
Neogotische parochiekerk, gebouwd volgens plan van architect J. Soete van 1891, gebaseerd op voorgaande ontwerpen, en ingewijd in 1893. De huidige plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale kruiskerk met schip van vijf en twee traveeën onderbroken door een transept van twee traveeën.


Pastorie

Brouwerijstraat 8 (Zwalm)
Pastoriegebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd naar ontwerp van architect E. de Perre - Montigny van 1858, voortuin afgesloten door bakstenen muur met deur en aan weerszij dienstgebouwtjes uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Pastorie Heilige Kruisparochie

Sint-Kruis-Winkeldorp 65 (Gent)
Pastorie daterend van circa 1860, naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandparochie

Lozerstraat 18 (Kruisem)
De pastorie van Lozer werd links van de parochiekerk gebouwd achterin een beboomde tuin, afgesloten door ijzeren hekken op bakstenen voet tussen ronde bakstenen pijlers. Het oorspronkelijk huis had drie traveeën en slechts één bouwlaag en werd gebouwd samen met de kerk in 1844.


Pastorie Sint-Amandusparochie

Noël Schoorensstraat 9 (Nazareth)
De pastorie van Eke (Nazareth) werd zeer strategisch ingeplant tussen het kerkhof met restant van de voormalige kerk (toren) en de nieuwe neogotische kerk aan de Stationsstraat. Het gebouw dateert uit 1859 en werd ontworpen door architect Edmond De Perre-Montigny.


Pastorie Sint-Andreasparochie

Beerlegemsebaan 61 (Zwalm)
Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, anno 1861 gebouwd naar ontwerp van E. De Perre-Montigny, aansluitende ommuurde moes- en bloementuinen en gelegen in een omringende ommuurde tuin.


Pastorie Sint-Andriesparochie

Strijpenplein 2 (Zottegem)
Neotraditioneel getint gebouw opgetrokken naar ontwerp van architect Edmond De Perre-Montigny in 1875. Het ontwerp toont de pastorie met éénlaagse, haakse bijbouw links, laatstgenoemde is heden verdwenen.


Pastorie Sint-Bavoparochie

Mendonkdorp 56 (Gent)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) naar ontwerp van E. de Perre-Montigny van 1863.


Pastorie Sint-Catharinaparochie

Dorp 35 (Wachtebeke)
De pastorie werd in 1869 gebouwd naar de plannen van architect Edmond de Perre-Montigny op een oudere site. Vermoedelijk werden onderdelen hergebruikt in de nieuwe constructie en het tuinpaviljoen. In 1892 werd de pastorie vergroot met bijgebouwen. Het bakstenen dubbelhuis telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak.


Pastorie Sint-Denijsparochie

Vredesplein 34 (Zwalm)
Pastorie van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1859 en rechts ernaast de oude pastorie van vier traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak, uit het vierde kwart van de 17de eeuw.


Pastorie Sint-Laurentiusparochie

Sint-Laurentiusstraat 3 (Beveren)
De neoclassicistisch pastorie werd gebouwd in 1873 naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny. De tuin bezit nog alle karakteristieken van een 19de-eeuwse pastorietuin in Engelse landschapsstijl.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Pastorieberg 2 (Oosterzele)
Zijdelings aan de straat palende pastorie. Hoog bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op kelderverdieping, volgens archiefstukken opgetrokken naar ontwerp van architect E. de PerreMontigny van 1871.


Pastorie Sint-Petrus en Sint-Martinus

Markt 14 (Assenede)
Pastorie gebouwd in 1871 door de gemeente op dezelfde locatie als het oude pastoreel huis dat volgens archiefdocumenten in 1611 reeds aangekocht was door de gemeente met de vermelding dat ze "totte eeuwige woninghe van de pastoor en zijn opvolgers" zou dienen.


Pastorie Sint-Pieterparochie

Zottegemstraat 22 (Maarkedal)
Pastorie met voortuintje en ruime achterliggende pastorietuin, gebouwd circa 1869 naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny. Alleenstaand onderkelderd bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Typisch eigentijdse, semi-officiële baksteenarchitectuur met eclectische inslag. Links en rechts kleine aanpalende bijgebouwen onder leien lessenaarsdak.


Pastorie van de Sint-Aldegondeparochie

Burg. Van Gansberghelaan 83 (Merelbeke)
De parochie behoorde oorspronkelijk tot het patronaatsrecht van de Sint-Salvatorsabdij van Ename. Het huidige pand werd gebouwd in 1871 door pastoor H. Steppe en burgemeester Van Gansberghe naar ontwerp van E. De Perre-Montigny (op stilistische grond).


Pastorie van de Sint-Petrusparochie

Centrumstraat 6 (Zulte)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, linkse en rechtse zijtravee onder lessenaarsdak, gebouwd in 1879 naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny.


Rustoord De Mey

Godshuisstraat 15 (Wachtebeke)
Burgerlijk godshuis opgericht met het legaat van J.C. en Fr. A. De Mey volgens testament van 1844, uitgevoerd in 1863. Nieuw gebouw ontworpen door architect E. de Perre-Montigny, betrokken in 1866. Hoofdgebouw op rechthoekige plattegrond van twee bouwlagen op kelderverdieping en negen traveeën onder schilddak. Links in voortuin, wegkapel gebouwd in de jaren 1970 ter vervanging van een kapelletje opgericht in 1841.


School

Schoolstraat 19-21 (Oosterzele)
Voormalige gemeenteschool, heden postkantoor, lokaal voor stempelkontrole en kinderraadpleging. Zijdelings aan de straat palend rechthoekig gebouw met klaslokalen, van één verdieping en vijf traveeën, onder zadeldak (mechanische pannen), daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Schoolgebouw ontworpen door E. de Perre-Montigny

Mendonkdorp 32 (Gent)
Lagere school, kindertuin en dienstencentrum Stad Gent, bureau Mendonk. Eclectisch schoolgebouw in (later) witgeschilderde baksteen naar ontwerp van E. de Perre-Montigny, van 1864; later uitgebreid. Tuitgevel van vier traveeën en twee bouwlagen.


Schoolhuis

Hoogstraat 94 (Wichelen)
Schoolhuis volgens het kadasterarchief gebouwd in 1875 en volgens gedenksteen naar ontwerp van architect de Perre-Montigny. Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.


Schoolhuis bij gemeenteschool en Gemeentehuis van Sint-Blasius-Boekel

Boekelbaan 89 (Zwalm)
Aan de straat ingeplant gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, daterend van 1871 naar ontwerp van Edmond de Perre-Montigny, klaslokalen achteraan de speelplaats.


Vrije Lagere Jongensschool

Jongensschoolpleintje 1-10, 11 (Lievegem)
Achter huizenrij gelegen schoolgebouwencomplex opgericht rond rechthoekige binnenkoer met woning van de hoofdonderwijzer, bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, van 1865 naar ontwerp van architect Edmond de Perre. Ertegenover, vleugel met klaslokalen van één bouwlaag en dertien traveeën, van 1909 en naar ontwerp van architecten Henri en Valentin Vaerwyck.

Uitvoerder van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter

Zaffelare-Dorp 8 (Lochristi)
De parochiekerk is gelegen aan de noordkant van Zaffelare-Dorp binnen een ommuurd kerkhof, dat uitgewerkt is met hekpijlers en ijzeren hekken. Het betreft een basilicale kerk met driebeukig schip van zes traveeën met een iets vooruitspringende vierkante toren en met uitgebouwde sacristie tegen de noordelijke zijbeuk.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Grote Baan 213 (Aalst)
Neoclassicistisch getinte kerk georiënteerd naar het zuidoosten, gebouwd in 1859-61 naar ontwerp van de Gentse architect De Perre-Montigny. De plattegrond ontplooit een ingebouwde westtoren, een driebeukig schip van vier traveeën, een koor met een rechte travee en driezijdige sluiting tussen twee lage sacristieën.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Sint-Paulusplein 1 (Beveren)
Niet georiënteerde kerk in uniforme neoclassicistische stijl, te midden van het dorp en omgeven door een beboomd plantsoen met oorlogsgedenkteken, ter vervanging van het vroegere kerkhof.


Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Brouwerijstraat 10 (Zwalm)
Neoclassicistische kerk gebouwd in 1840-46 met behoud van de sacristie van 1758-63, noordelijke toevoeging in 1864 en koor heropgebouwd in 1872, gelegen in kerkhof met deels bakstenen ommuring.


Thema's