erfgoedobject

Begraafplaats

bouwkundig element
ID
79372
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79372

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begraafplaats
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

In binnenblok gelegen ommuurde begraafplaats uit de tweede helft van de 19de eeuw, ten noordwesten van de parochiekerk, bereikbaar via een betegeld pad langs de kerk dat aan de straat afgesloten is met een smeedijzeren hek. Rechthoekig terrein ten westen begrensd door de Loereveldstraat.

In 1864 werd besloten om een nieuwe kerk te bouwen en het bestaande omringende kerkhof te verplaatsen. Voor de aanleg van de nieuwe dodenakker kocht het gemeentebestuur van Overmere van olieslager Jan Baptist De Bruycker een stuk grond waar tot 1854 zijn stenen windmolen stond (confer kadasterarchief). Na de inwijding van het nieuwe kerkhof op 5 april 1864 werd niet meer begraven op het oude kerkhof. In de jaren 1930 werd de begraafplaats vergroot, op 23 augustus 1937 door monseigneur Coppieters plechtig ingewijd.

Begraafplaats, zoals hoger vermeld bereikbaar via een verhard pad met aan de ingang een dodenhuisje in wit geschilderd baksteenmetselwerk op een vierkant grondplan onder een tentdak met rode pannen. Smeedijzeren hekwerk aan de straat in 1892 geplaatst volgens een model van architect De Noyette (Ledeberg) en uitgevoerd door Ivo Bogaert, een smid uit Overmere. Met grint verhard terrein via centrale middengang opgedeeld in twee grote blokken met een twintigtal haaks geplaatste rijen. Bredere zijgang rechts uitgevend op een Calvarie in neogotische stijl. Oudste eind 19de- en begin 20ste-eeuwse graven van lokale prominenten zoals van de families Maertens-Vervier, Haentjens-Janssens, de Lausnay, Verschueren en De Bruycker - Oosterlinck met H. Hartbeeld situeren zich in blok G1, C en in de haakse middengang vlakbij de Calvarie. De zone aan de inkom (Blok H) is voorbehouden als rustplaats voor oorlogsveteranen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

  • Documentatiecentrum Heemkundige Kring Overmere.(S.B.) De laatste windmolens van Overmere; (De Geest J.) Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Coppieters in het Overmere van zijn tijd (1874-1947), Het Volk, 08.12.1957 (krantenknipsels).
  • Gemeentearchief Berlare, Overmere, Register van Besluyten van Burgemeester en Schepenen sept. 1836-1866; Register van beraadslagingen van den Gemeente-raad dec. 1862-dec. 1883; Beraadslagingen gemeenteraad febr. 1884-juli 1901.
  • Pastorie Overmere, Parochiearchief, Liber Memorialis.
  • DE SUTTER F., Boerenzoon van Overmere werd bisschop (Mgr. Coppieters), Heemkundige Kring Overmere, IV, 2, 1986, p. 34-43.

Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20n, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Begraafplaats [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79372 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.