Persoon

De Noyette, Modeste

ID
1450
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1450

Beschrijving

In zijn omvangrijke oeuvre wijdde Modeste De Noyette zich vooral aan de heropleving van een pittoreske en kleurrijke gotische stijl, die nauw verwant was met het door de Sint-Lucasscholen aangereikte voorbeeld. Hij genoot zijn vorming aan de academie van Gent (1865-66), was voorzitter van de Société des Architectes de Flandre-Orientale en verdedigde met kracht de beroepsbelangen, o.m. in bijdragen aan het tijdschrift L'Emulation. Zijn eerste belangrijke werk was de kerk van Haaltert in 1870, waar hij zijn broer Ferdinand (1838-1870) opvolgde; nadien verwierf hij bekendheid met de kerken Sint-Vincentius in Eeklo (1878-83) en Sint-Martinus in Ronse (1891-96), de gemeentehuizen van Gentbrugge (1876-92) en Sint-Amandsberg (1878-84), en de monumentale Leopoldskazerne in Gent (1902-06). Hij hield zich dikwijls ook met de binneninrichting van de gebouwen bezig. Zijn lidmaatschap van de KCM verhinderde hem niet om sporen van het verleden te vernietigen, zoals uit zijn talrijke restauraties blijkt (Sint-Martinus in Ekkergem, 1901-07).

Bron: Mihail B., De Noyette, Modeste, in: Van Loo, A. (red.): Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 2003, 257.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Begraafplaats

Baron Tibbautstraat (Berlare)
In binnenblok gelegen ommuurde begraafplaats uit de tweede helft van de 19de eeuw, ten noordwesten van de parochiekerk, bereikbaar via een betegeld pad langs de kerk dat aan de straat afgesloten is met een smeedijzeren hek.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Makelaarsstraat 11 (Gent)
Neotraditioneel onderkelderd rijhuis van één travee en twee bouwlagen, onder pseudomansardedak, volgens archiefstukken van 1894 naar ontwerp van architect Modeste De Noyette.


Burgerlijk Godshuis

Drapstraat 16 (Nazareth)
Neogotisch bakstenen complex, gesticht in 1878, ontworpen door architect Modeste De Noyette, met voortuintje afgesloten door een haag en laag bakstenen muurtje. Linker hekpijler met nieuw ommegangkapelletje. Hoofdgebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak tussen zijtrapgevels en voorzien van een zeshoekig houten klokkentorentje onder leien naaldspits.


Gemeentehuis Sint-Amandsberg

Antwerpsesteenweg 249 (Gent)
Monumentaal, vrijstaand gebouw op rechthoekige plattegrond, in neogotische stijl geconstrueerd naar ontwerp van architect M. De Noyette in 1883. Gesitueerd op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Visitatiestraat ten zuiden van de Kapelleberg. Twee bouwlagen op souterrain en vier verschillend uitgewerkte gevels.


Gemeentehuis van Destelbergen en gemeenteschool

Dendermondesteenweg 462 (Destelbergen)
Gemeentehuis en gemeenteschool, volgens opschrift gevelsteen gebouwd in 1872 naar ontwerp van architect Modeste De Noyette. Breed, landelijk officieel gebouw bestaande uit een lage langsvleugel met zadeldak tussen gelijkaardige twee verdieping hoge dwarsvleugels met zadeldak.


Gemeentehuis Wetteren

Markt 1 (Wetteren)
Het voorontwerp voor het gemeentehuis en vredegerecht is van de Gentse architect Ferdinand De Noyette. Door zijn overlijden kort nadien diende zijn broer, architect Modeste De Noyette, de definitieve plannen in. In 1873 was het bouwwerk klaar. Het gemeentehuis met duidelijk stedelijke allure werd gerealiseerd in een classiciserende eclectische stijl met voornamelijk neobarokke elementen en een opmerkelijk neoclassicistisch interieur.


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Hansbekedorp 35 (Deinze)
Gemeenteschool en huis van de hoofdonderwijzer, gebouwd in opdracht van F.G. Borluut naar ontwerp van M. De Noyette in 1876. Bakstenen gebouw van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Rechts ervan langgerekt schoolgebouwtje.


Gemeenteschool met onderwijzerswoning en Gemeentehuis van Melle

Brusselsesteenweg 393-397 (Melle)
Schoolhuis van twee bouwlagen, gebouwd in 1873 naar ontwerp van architect M. De Noyette, aansluitend bij de semi-officiële bouwtrant van de schoolhuizen uit de tweede helft van de 19de-eeuw. Voormalig gemeentehuis: bestaand schoolgebouw van 1859 in 1886 verbouwd tot gemeentehuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, naar ontwerp van architect J. De Bosscher. Representatief bak- en natuurstenen gebouw met centrale inkom met dubbele bordestrap. Haaks achter het schoolhuis aangebouwde vleugel met klaslokalen, opgericht in 1923 naar ontwerp uit 1914-18 van architect J. De Bosscher, van veertien en zeven traveeën.


Hoekhuis ontworpen door M. De Noyette

François Laurentplein 10-18 (Gent)
Hoekhuis met de Brabantdam, drie bouwlagen onder afgesnuit dak met dakkapellen, van 1885 naar ontwerp van architect M. De Noyette in eclectische stijl met neorenaissance- en barok-inslag. Baksteenbouw verrijkt met witte speklagen en arduin.


Hospitaal Sint-Jan

Oostveldstraat 1, 1A (Eeklo)
Heelkundig hospitaal opgericht 1906, naar ontwerp van Modeste de Noyette, uitgevoerd door aannemer Philibert Reychler onder leiding van stadsarchitect Frans Van Wassenhove Reeds in 1909 werd het terrein uitgebreid. In 1911 omgevormd tot psychiatrische kliniek voor vrouwen met nieuwe vleugel. In 1913 werd de vleugel aan de spoorlijn verlengd naar het noorden toe en een nieuwe kapel werd toegevoegd naar ontwerp van W.J. Poschen. Het uiteindelijke hoofdgebouw vertoont een naar het oosten geopende U-vorm, aan de noordzijde verlengd met een kapel.


Huis De Kapelle

Antwerpsesteenweg 233 (Gent)
Neogotisch herenhuis opgevat als een enkelhuis met twee traveeën en twee bouwlagen. Brede rechter venstertravee bekroond met een trapgevel van 1882-1884 ontworpen door Modeste De Noyette, links uitgebreid in 1941 met de deurtravee met lijstgevel en getrapt dakvenster, ontworpen door Emil Buyse en Leo Lefebure.


Instituut van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie

Kardinaal Cardijnplein 11 (Bornem)
Huidig complex van schoolvleugels uit 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw. Vermeldenswaard is vooral de oudste vleugel, oorspronkelijk deel uitmakend van de priorij en heden in gebruik als directie- en vergaderruimte; in kern opklimmend tot 17de-18de eeuw.


Kasteel De Malander

Kruisstraat 370 (Ronse)
Gebouwd in opdracht van Ephrem De Malander, notaris, industrieel en burgemeester van Ronse, in 1896-1900 op de plaats van het jachtpaviljoen van E. Fostier de Landenbourg, gebouwd in 1842. Ontwerp toegeschreven aan architect Modeste De Noyette. Op de Kruisberg gelegen omgeven door beboomde tuin. Landhuis in eclectische stijl met sterk neoclassicistische-inslag, namelijk aanknopend bij de Italiaanse renaissance en het classicisme. Gecementeerde en witgeschilderde volumes van twee bouwlagen op onregelmatig en complex grondplan, afgedekt met leien daken en dominerende opengewerkte lantaarn met belvedère. Aan westzijde, huiskapel in neoromaanse stijl met rondboogvormige drielichten en lisenen verbonden door boogfries.


Kliniek Sint-Amandus

Antwerpsesteenweg 776-778 (Gent)
Complex bakstenen gebouw met neoromaanse inslag daterend van 1877 en naar ontwerp van architect M. De Noyette. Vleugel van twee bouwlagen, nok parallel met de straat, met uitspringende hoekrisalieten onder schild- en zadeldaken. Haaks middenvoor ingeplante kapel met aan de straat palende voorgevel, onder zadeldak.


Klooster van Mariazusters van Franciscus

Kerkstraat 14, 20 (Waasmunster)
Het klooster van de Mariazusters van Franciscus omvat een oudere kloosterkapel van 1877 naar ontwerp van architect Modeste De Noyette, die teruggaat op het moederklooster van de vroegere zusters maricolen-franciscanessen. Architect Dom Hans van der Laan creëerde tussen 1981 en 1985 op de kloostersite een groot kloostercomplex. De tuinen werden na een aanzet van ontwerp door Van der Laan opgemaakt door de vooraanstaande tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys, samen met B. Van der Vliet.


Lagere school van wijk Sombeke

Smoorstraat 2 (Waasmunster)
Huidige vrije gemengde basisschool Sint-Franciscus, teruggaand op de in 1880 gebouwde katholieke lagere meisjesschool van de wijk Sombeke. Aan de straat en lager gelegen aanvankelijk dorpsschooltje, werd gebouwd in 1882 en vergroot in 1889. Langwerpig rechthoekig schoolgebouw van één bouwlaag en zeven traveeën onder nieuw pannen zadeldak.


Leopoldskazerne

Charles de Kerchovelaan, Eekhout 5, Gaspar de Craeyerstraat, Kattenberg 4, Kunstlaan (Gent)
Enorm militair complex in eclectische stijl naar ontwerp van architecten Modeste De Noyette en Otto Geerling, gebouwd tussen 1902 en 1906 op de plaats van de vroegere infanteriekazerne van de Kattenberg, gesloopt in 1830. Verschillende gebouwen ingeplant op vijfhoekige plattegrond begrensd door de Caspar de Craeyerstraat, Kattenberg, Kunstlaan, Charles de Kerchovelaan en de Eekhout. Ware vestingsbouw van bak- en natuursteen op zware breukstenen plint en met overvloedig verwerking van hardsteen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Dorp (Assenede)
Imposante, witgeschilderde kerk ingeplant in het midden van het dorpsplein en omgeven door het kerkhof met omheining met ijzeren hekken op lage bakstenen voet tussen vierkante pijlers en haag aan de kerkhofzijde, en muur met spaarvelden aan de zuidzijde, naar ontwerp van architect O. Oosterlinck van 1905. Deze parochie werd in 1264 definitief onder het gezag van de bisschop van Doornik geplaatst en stilistisch zijn de oudste delen van de kerk met name de kruising met achtzijdige toren, het transept met traptorentje en de kern van vijf traveeën van het schip, in deze periode te situeren. Omhaagd en ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie aan voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens en een neoclassicistisch bakstenen utilitair gebouw.


Parochiekerk Sint-Aldegonde met kerkhof

Burg. Maenhautstraat 14 (Merelbeke)
Georiënteerde pseudobasilicale kerk met omringend, deels ommuurd en vergroend kerkhof. Ontwerp van 1873 door architect M. De Noyette voor een nieuwe kerk waarbij de bewaarde 16de-eeuwse toren in neogotische zin werd aangepast. Op het kerkhof staat een collectie van 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Balgerhoeke (Eeklo)
Oprichting van een zelfstandige parochie Balgerhoeke in 1902 en bouw van een voorlopige kapel en een huis voor de priester. In 1903 schonk Désiré Standaert bouwgrond voor de nieuwe parochiekerk. De plannen van architect Modeste De Noyette werden goedgekeurd in 1903. De bouw onder leiding van aannemer L. Verstraete startte in 1905 en was voltooid in 1906.


Parochiekerk Sint-Jozef

Esplanadeplein 4C (Aalst)
De Sint-Jozefkerk is een niet georiënteerde neogotische kerk met basilicale aanleg waarvan de bouw startte in 1868 en die pas in 1908 afgewerkt was. Het voorontwerp van architect Joostens werd aangepast en uitgevoerd door architect M. De Noyette.


Parochiekerk Sint-Martinus

Bareelstraat 3 (Zwalm)
Georiënteerde bakstenen plattelandskerk van 1784 in classicistische stijl, omringend kerkhof met lage bakstenen kerkhofmuur.


Parochiekerk Sint-Martinus

Einde Were 2 (Gent)
De Sint-Martinusparochie is bekend als één der oudste parochies van Gent, gesticht in de 10de eeuw. De vroegste elementen in de huidige kerk dateren slechts uit het laatste kwart van de 12de eeuw. Belangrijke verbouwingswerken in de eerste helft van de 16e eeuw. Na grote vernieling door de beeldenstormers in 1577-78, geleidelijke wederopbouw in de loop van de 17de eeuw. Grondige restauraties in 1903-1907 onder leiding van architect Modeste De Noyette. De huidige plattegrond vertoont een hallenkerk met drie gelijke beuken van vijf traveeën, een kruisingstoren en niet-uitspringende transepten.


Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein (Ronse)
De neogotische Sint-Martinuskerk, ontworpen door architect Modeste De Noyette in 1891-1892, is centraal ingeplant op het ovaal plein aangelegd in het nieuwe stationskwartier tussen de oude binnenstad en de spoorweg. De aanleg rond de kerk en de pastorie met beplanting en de voetpaden zijn volgens plan van architect H. Vigneron van 1903 gerealiseerd.


Parochiekerk Sint-Martinus

Steenweg (Gavere)
De kerk met ovale kerkhofsite klimt mogelijk op tot de vroege middeleeuwen. Het huidige kerkgebouw bewaart nog de romaanse toren en het koor in Doornikse steen, opklimmend tot de 12de – 13de eeuw en het gotische transept in zandsteen dat uit de 15de eeuw dateert. In 1901 werd de kerk door een hevige brand deels vernield. Met uitzondering van het koor en het transept met torenbasis werd alles gesloopt en zo getrouw mogelijk gereconstrueerd naar ontwerp van architect Modeste De Noyette tussen 1902 en 1905.


Parochiekerk Sint-Michiels

Sint-Michielsplein 30 (Gent)
In 1440 werd de bouw van de huidige Sint-Michielskerk begonnen waarbij aanvankelijk het oude vroeggotische koor behouden werd. Laatgotische basiliek in Brabantse stijl met plattegrond in de vorm van een Latijns kruis, driebeukig schip van vijf traveeën met vijf zijkapellen; portaal met breedte van middenbeuk en anderhalf travee diep tussen de eerste twee traveeën vormt de benedenruimte van de ingebouwde vierkante westtoren.


Parochiekerk Sint-Pieters-Banden met kerkhof

Welleplein (Denderleeuw)
De oude kerk, uit de 14de tot 15de eeuw, stond te midden van het huidig dorpsplein, tegenover de pastorie en werd in 1875 afgebroken. Opbouw van de nieuwe neogotische kerk naar ontwerp van Modeste De Noyette in 1871. Kruisbasiliek met westtoren, ingeplant op het uiteinde van het dorpsplein, naast de pastorie. Kerkhof ten noorden met een collectie aan graftekens uit de 18de, 19de en 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Rochus

Sombekedries (Waasmunster)
De proosdijkapel uit 1642 werd in 1888 verheven tot parochiekerk en kort daarna aanzienlijk vergroot naar de plans van architect Modeste De Noyette. Bij de vergroting werd het koor afgebroken en werd de kerk voorzien van een uitspringend transept, aangebouwde sacristieën en een nieuw koor. De oude sacristie werd als doopkapel ingericht. In 1890 werd het houten klokkentorentje vervangen door een stenen toren.


Parochiekerk Sint-Stephanus met kerkhof

Melsenstraat 8 (Merelbeke)
Georiënteerde éénbeukige kruiskerk met vierkante westtoren, rechthoekig koor en sacristie in de zuidelijke kooroksel. De kerk vertoont nog delen van romaans metselwerk en wordt omringd door een kerkhof, voorzien van een ijzeren toegangshek. Gotische kruisbeuk met zandstenen puntgevels, spitsboogvormig vensterlicht voorzien van nieuw drieledig maaswerk bij de laatste restauratie.


Parochiekerk Sint-Vincentius

Kerkplein (Eeklo)
Neogotische kerk op de plaats van de vroegere, in 1878 gesloopte parochiekerk, en gebouwd naar de plannen van 1875 van de Gentse architect Modeste De Noyette, uitgevoerd door aannemer Désiré Heysse tussen 1878 en 1883.


Pastorie

Hundelgemsebaan 149 (Zwalm)
Voormalige pastorie met klassieke inplanting in ommuurde tuin, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Pastorie Sint-Martinusparochie met tuin

Ekkergemstraat 203 (Gent)
Neogotische pastorie van vier traveeën en twee bouwlagen, uit 1902 naar ontwerp van Modeste De Noyette, met achterliggende tuin. De pastorie wordt van de straat afgescheiden door een voortuintje met ijzeren hek met centrale arduinen rondboogdoorgang met leien schilddak. Langs beide zijden van de voortuin staan éénlagige gekanteelde bijgebouwen.


Pastorie van het begijnhof

Pontstraat 48 (Aalst)
Voormalige pastorie van het begijnhof; traditioneel gebouw van bak- en zandsteen van 1676 met aanpassingen uit midden 18de eeuw en de 19de en 20ste eeuw.


Schoolhuis van de vroegere gemeenteschool

Bosstraat 109D (Merelbeke)
Schoolhuis van de vroegere gemeenteschool, gebouwd in 1874 naar ontwerp van architect M. De Noyette en aangepast in 1961 door architect L. Cottenie.


Sint-Gertrudiscollege

Wegvoeringstraat 21 (Wetteren)
Het college gaat terug tot de oprichting van de Middelbare School Sint-Pieter en de bouw van vier klassen op 1 mei 1894 door de broeders van Scheppers achter een burgerhuis dat door de familie Belpaire ter beschikking was gesteld. In 1930 wordt de Villa Julia aangekocht als woonplaats voor de directeur. Wat verdiept gelegen villa uit 1894 in neo-Vlaamserenaissance-stijl met kleine voortuin aan de straat afgesloten door gesmeed ijzeren hekwerk op lage bakstenen muur met dito toegangshek.


Sint-Hermesbasiliek

Kaatsspelplein (Ronse)
De eerste vermelding van een "cella" te Hrodhenake op deze site dateert van 831, volgens de legende gesticht door de Heilige Amandus of onder zijn impuls circa 650-660, gewijd aan Heilige Petrus en Heilige Paulus. De overbrenging van de relieken van Sint-Hermes in 860 vormde de aanzet tot de ontwikkeling van een bedevaartsoord en later in de romaanse periode volgde de bouw van een kapittelkerk. De zeer ruime, romaanse crypte uit de tweede helft van de 11de eeuw bleef bewaard. De huidige kruisbasiliek met westtoren in late Brabantse gotiek werd gebouwd tussen 1425 en 1526. Sinds 1803 parochiekerk en in 2019 gewijd als basiliek.


Site Hospice Canfijn

Oscar Delghuststraat 62-80 (Ronse)
Voormalig "Hospice Canfijn", "Burgerlijk Hospitaal" en rustoord voor bejaarden met "Apostelhuisjes". Complex van eclectische gebouwen in decoratieve baksteenarchitectuur opgetrokken in verschillende bouwcampagnes tussen 1896 en 1932.


Sociale woonwijk Oud Begijnhof

Anna Snelstraat 3-17, Begijnhof 1-52, 53, Pontstraat 50-56, 50B (Aalst)
Sociale woonwijk, tussen 1954 en 1959 gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst naar plannen van architect Antoon Blanckaert. Het bestaande begijnhof werd hiervoor grotendeels gesloopt, met uitzondering van de kerk, de kapel, de pastorie en enkele huizen.


Villa Madonna met tuin

Kruisstraat 368 (Ronse)
Villa Madonna is gelegen in een beboomde tuin van circa 1 hectare op de helling van de Kruisberg, toegankelijk via twee ijzeren hekjes. Onderkelderd gebouw met art-nouveau-inslag gebouwd in opdracht van vrederechter E. Matthijs, volgens bewaard bouwplan naar ontwerp van architect M. De Noyette van circa 1906, in plaats van een oudere buitenplaats.


Thema's

Ontwerper van

Kerkplein


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Noyette [online], https://id.erfgoed.net/personen/1450 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.