Persoon

De Noyette, Modeste

ID: 1450   URI: https://id.erfgoed.net/personen/1450

Beschrijving

In zijn omvangrijke oeuvre wijdde Modeste De Noyette zich vooral aan de heropleving van een pittoreske en kleurrijke gotische stijl, die nauw verwant was met het door de Sint-Lucasscholen aangereikte voorbeeld. Hij genoot zijn vorming aan de academie van Gent (1865-66), was voorzitter van de Société des Architectes de Flandre-Orientale en verdedigde met kracht de beroepsbelangen, o.m. in bijdragen aan het tijdschrift L'Emulation. Zijn eerste belangrijke werk was de kerk van Haaltert in 1870, waar hij zijn broer Ferdinand (1838-1870) opvolgde; nadien verwierf hij bekendheid met de kerken Sint-Vincentius in Eeklo (1878-83) en Sint-Martinus in Ronse (1891-96), de gemeentehuizen van Gentbrugge (1876-92) en Sint-Amandsberg (1878-84), en de monumentale Leopoldskazerne in Gent (1902-06). Hij hield zich dikwijls ook met de binneninrichting van de gebouwen bezig. Zijn lidmaatschap van de KCM verhinderde hem niet om sporen van het verleden te vernietigen, zoals uit zijn talrijke restauraties blijkt (Sint-Martinus in Ekkergem, 1901-07).

Bron: Mihail B., De Noyette, Modeste, in: Van Loo, A. (red.): Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 2003, 257.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Begraafplaats

Baron Tibbautstraat zonder nummer (Berlare)
In binnenblok gelegen ommuurde begraafplaats uit de tweede helft van de 19de eeuw, ten noordwesten van de parochiekerk, bereikbaar via een betegeld pad langs de kerk dat aan de straat afgesloten is met een smeedijzeren hek.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Makelaarsstraat 11 (Gent)
Neotraditioneel onderkelderd rijhuis van één travee en twee bouwlagen, onder pseudo-mansardedak (leien), volgens archiefstukken van 1894 naar ontwerp van architect Mod. De Noyette.


Burgerlijk Godshuis

Drapstraat 16 (Nazareth)
Burgerlijk Godshuis. Neogotisch bakstenen complex, gesticht in 1878 (cf. gevelsteen), met voortuintje afgesloten door een haag en laag bakstenen muurtje.


Gemeentehuis Sint-Amandsberg

Antwerpsesteenweg zonder nummer (Gent)
Monumentaal, vrijstaand gebouw op rechthoekige plattegrond, in neogotische stijl geconstrueerd naar ontwerp van architect M. De Noyette in 1883. Gesitueerd op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Visitatiestraat ten zuiden van de Kapelleberg. Twee bouwlagen op souterrain en vier verschillend uitgewerkte gevels.


Gemeentehuis van Destelbergen en gemeenteschool

Dendermondesteenweg 462 (Destelbergen)
Gemeentehuis en gemeenteschool, volgens opschrift gevelsteen gebouwd in 1872 naar ontwerp van architect Modeste De Noyette. Breed, landelijk officieel gebouw bestaande uit een lage langsvleugel met zadeldak tussen gelijkaardige twee verdieping hoge dwarsvleugels met zadeldak.


Gemeentehuis Wetteren

Markt 1 (Wetteren)
Het voorontwerp voor het gemeentehuis en vredegerecht is van de Gentse architect Ferdinand De Noyette. Door zijn overlijden kort nadien diende zijn broer, architect Modeste De Noyette, de definitieve plannen in. In 1873 was het bouwwerk klaar. Het gemeentehuis met duidelijk stedelijke allure werd gerealiseerd in een classiciserende eclectische stijl met voornamelijk neobarokke elementen en een opmerkelijk neoclassicistisch interieur.


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Hansbekedorp 35 (Deinze)
Gemeenteschool en huis van de hoofdonderwijzer, gebouwd in opdracht van F.G. Borluut naar ontwerp van M. De Noyette in 1876. Bakstenen gebouw van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Rechts ervan langgerekt schoolgebouwtje.


Gemeenteschool met onderwijzerswoning en Gemeentehuis van Melle

Brusselsesteenweg 393-395 (Melle)
Gemeentelijke lagere school met voormalige onderwijzerswoning en voormalig gemeentehuis, heden cultureel centrum en gemeentelijk museum. Schoolhuis gebouwd op de hoek van het voorpleintje waarachter het gemeentehuis staat.


Hoekhuis ontworpen door M. De Noyette

François Laurentplein 10-18 (Gent)
Hoekhuis met de Brabantdam, drie bouwlagen onder afgesnuit dak (leien) met dakkapellen, van 1885 naar ontwerp van architect M. De Noyette in eclectische stijl met neorenaissance- en barok-inslag.


Hospitaal Sint-Jan

Oostveldstraat 1, 1A (Eeklo)
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist. Oudste delen beschermd als monument bij ministerieel besluit van 30.04.2004.


Huis De Kapelle

Antwerpsesteenweg 233 (Gent)
Neogotisch herenhuis opgevat als een enkelhuis met twee traveeën en twee bouwlagen. Brede rechter venstertravee bekroond met een trapgevel van 1882-1884 ontworpen door Modeste De Noyette, links uitgebreid in 1941 met de deurtravee met lijstgevel en getrapt dakvenster, ontworpen door Emiel Buysse en Leo Lefebure.


Kasteel De Malander

Kruisstraat 370 (Ronse)
Gebouwd in opdracht van Ephrem De Malander, notaris, industrieel en burgemeester van Ronse, in 1896-1900 op de plaats van het jachtpaviljoen van E. Fostier de Landenbourg, gebouwd in 1842. Ontwerp toegeschreven aan architect Modeste De Noyette.


Kliniek Sint-Amandus

Antwerpsesteenweg 768 (Gent)
Complex bakstenen gebouw met neoromaanse inslag daterend van 1877 en naar ontwerp van architect M. De Noyette. Vleugel van twee bouwlagen, nok parallel met de straat, met uitspringende hoekrisalieten onder schild- en zadeldaken (pannen). Haaks middenvoor ingeplante kapel met aan de straat palende voorgevel, onder zadeldak (leien).


Klooster van Mariazusters van Franciscus

Kerkstraat 14, 20 (Waasmunster)
Het klooster van de Mariazusters van Franciscus omvat een oudere kloosterkapel van 1877 naar ontwerp van architect Modeste De Noyette, die teruggaat op het moederklooster van de vroegere zusters maricolen-franciscanessen. Architect Dom Hans van der Laan creëerde tussen 1981 en 1985 op de kloostersite een groot kloostercomplex. De tuinen werden na een aanzet van ontwerp door Van der Laan opgemaakt door de vooraanstaande tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys, samen met B. Van der Vliet.


Lagere school van wijk Sombeke

Smoorstraat 2 (Waasmunster)
Huidige vrije gemengde basisschool Sint-Franciscus, teruggaand op de in 1880 gebouwde katholieke lagere meisjesschool van de wijk Sombeke. Aan de straat en lager gelegen aanvankelijk dorpsschooltje, werd gebouwd in 1882 en vergroot in 1889. Langwerpig rechthoekig schoolgebouw van één bouwlaag en zeven traveeën onder nieuw pannen zadeldak.


Leopoldskazerne

Charles de Kerchovelaan 189, 187A, Gaspar de Craeyerstraat 2, Kattenberg 4, Kunstlaan 32 (Gent)
Enorm militair complex in eclectische stijl naar ontwerp van architect Modeste de Noyette, gebouwd tussen 1902 en 1906 op de plaats van de vroegere infanteriekazerne van de Kattenberg, gesloopt in 1830 daar ze het zicht op de stad vanuit de citadel belemmerde.


Parochiekerk Sint-Aldegonde met kerkhof

Burg. Maenhautstraat 14 (Merelbeke)
Oostelijk georiënteerde pseudo-basilicale kerk met omringend, deels ommuurd en vergroend kerkhof. Ontwerp van 1873 door architect M. De Noyette voor een nieuwe kerk waarbij de bewaarde 16de-eeuwse toren in neogotische zin werd aangepast. Op het kerkhof staat een collectie van 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Balgerhoeke zonder nummer (Eeklo)
Oprichting van een zelfstandige parochie Balgerhoeke in 1902 en bouw van een voorlopige kapel en een huis voor de priester. In 1903 schonk Désiré Standaert bouwgrond voor de nieuwe parochiekerk. De plannen van architect Modeste De Noyette werden goedgekeurd in 1903. De bouw onder leiding van aannemer L. Verstraete startte in 1905 en was voltooid in 1906.


Parochiekerk Sint-Hermes

Kaatsspelplein zonder nummer (Ronse)
Eerste vermelding in 831 van een "cella" te Hrodhenake, volgens de legende gesticht door de Heilige Amandus of onder zijn impuls circa 650-660, gewijd aan Heilige Petrus en Heilige Paulus, door de traditie vereenzelvigd met de site van de huidige Sint-Hermeskerk. Kruisbasiliek met westtoren in late Brabantse gotiek gebouwd tussen 1425 en 1526. Romaanse crypte uit de tweede helft van de 11de eeuw.


Parochiekerk Sint-Jozef

Esplanadeplein 4C (Aalst)
De Sint-Jozefkerk is een niet georiënteerde neogotische kerk met basilicale aanleg waarvan de bouw startte in 1868 en die pas in 1908 afgewerkt was. Het voorontwerp van architect Joostens werd aangepast en uitgevoerd door architect M. De Noyette.


Parochiekerk Sint-Martinus

Bareelstraat 3 (Zwalm)
Georiënteerde bakstenen plattelandskerk van 1784 in classicistische stijl, omringend kerkhof met lage bakstenen kerkhofmuur.


Parochiekerk Sint-Martinus

Steenweg zonder nummer (Gavere)
Kerk met ovale kerkhofsite mogelijk opklimmend tot de vroege middeleeuwen. Romaanse toren en koor in Doornikse steen, opklimmend tot de 12de - 13de eeuw, gotisch transept in zandsteen uit de 15de eeuw.


Parochiekerk Sint-Martinus

Einde Were zonder nummer (Gent)
Bekend als één der oudste parochies van Gent. Aanvankelijk gelegen in een zeer landelijke omgeving doch heden met de westgevel uitziend op de drukke verkeersring (Bisschop Triestlaan-Einde Were), in 1864 aangelegd op de gedempte stadswal. Volgens Sanderus gesticht in 941 doch eerste schriftelijke verwijzing in charter van Lotharius van 967.


Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Ronse)
De neogotische Sint-Martinuskerk, ontworpen door architect Modeste De Noyette in 1891-1892, is centraal ingeplant op het ovaal plein aangelegd in het nieuwe stationskwartier tussen de oude binnenstad en de spoorweg. De aanleg rond de kerk en de pastorie met beplanting en de voetpaden zijn volgens plan van architect H. Vigneron van 1903 gerealiseerd.


Parochiekerk Sint-Michiels

Sint-Michielsplein 30 (Gent)
In 1440 werd de bouw van de huidige Sint-Michielskerk begonnen waarbij aanvankelijk het oude vroeg-gotische koor behouden werd. Ingeplant met koor, transkapellen en zijgevel sacristie palend aan de Leie, noordgevel langsheen Sint-Michielsbrug over de Leie. Zuidgevel haaks op Onderbergen en het voormalig kloosterpand der Dominicanen. Westgevel uitziend op het Sint-Michielsplein dat tot 1785 ingenomen werd door het Sint-Michielskerkhof.


Parochiekerk Sint-Pieters-Banden met kerkhof

Welleplein zonder nummer (Denderleeuw)
De oude kerk, uit de 14de tot 15de eeuw, stond te midden van het huidig dorpsplein, tegenover de pastorie en werd in 1875 afgebroken. Opbouw van de nieuwe neogotische kerk naar ontwerp van Modeste De Noyette in 1871. Kruisbasiliek met westtoren, ingeplant op het uiteinde van het dorpsplein, naast de pastorie. Kerkhof ten noorden met een collectie aan graftekens uit de 18de, 19de en 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Rochus

Sombekedries zonder nummer (Waasmunster)
De proosdijkapel uit 1642 werd in 1888 verheven tot parochiekerk en kort daarna aanzienlijk vergroot naar de plans van architect Modeste De Noyette. Bij de vergroting werd het koor afgebroken en werd de kerk voorzien van een uitspringend transept, aangebouwde sacristieën en een nieuw koor. De oude sacristie werd als doopkapel ingericht. In 1890 werd het houten klokkentorentje vervangen door een stenen toren.


Parochiekerk Sint-Stephanus

Melsenstraat 8 (Merelbeke)
Naar het oosten georiënteerde eenbeukige kruiskerk met vierkante westtoren, rechthoekig koor en sacristie in de zuidelijke kooroksel. De kerk vertoont nog delen van romaans metselwerk en wordt omringend door een kerkhof, voorzien van een ijzeren toegangshek.


Parochiekerk Sint-Vincentius

Kerkplein zonder nummer (Eeklo)
Neogotische kerk op de plaats van de vroegere, in 1878 gesloopte parochiekerk, en gebouwd naar de plannen van 1875 van de Gentse architect Modeste De Noyette, uitgevoerd door aannemer Désiré Heysse tussen 1878 en 1883.


Pastorie

Hundelgemsebaan 149 (Zwalm)
Voormalige pastorie met klassieke inplanting in ommuurde tuin, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Ekkergemstraat 203 (Gent)
Neogotische pastorie uit 1902 naar ontwerp van Modeste De Noyette.


Pastorie van het begijnhof

Pontstraat 48 (Aalst)
Voormalige pastorie van het begijnhof; traditioneel gebouw van bak- en zandsteen van 1676 met aanpassingen uit midden 18de eeuw en de 19de en 20ste eeuw.


Schoolhuis van de vroegere gemeenteschool

Bosstraat 109D (Merelbeke)
Schoolhuis van de vroegere gemeenteschool, gebouwd in 1874 naar ontwerp van architect M. De Noyette en aangepast in 1961 door architect L. Cottenie.


Sint-Gertrudiscollege

Wegvoeringstraat 21 (Wetteren)
Het college gaat terug tot de oprichting van de Middelbare School Sint-Pieter en de bouw van vier klassen op 1 mei 1894 door de broeders van Scheppers achter een burgerhuis dat door de familie Belpaire ter beschikking was gesteld. In 1930 wordt de Villa Julia aangekocht als woonplaats voor de directeur. Wat verdiept gelegen villa uit 1894 in neo-Vlaamserenaissance-stijl met kleine voortuin aan de straat afgesloten door gesmeed ijzeren hekwerk op lage bakstenen muur met dito toegangshek.


Site Hospice Canfijn

Oscar Delghuststraat 62-80 (Ronse)
Voormalig "Hospice Canfijn", "Burgerlijk Hospitaal" en rustoord voor bejaarden met "Apostelhuisjes". Complex van eclectische gebouwen in decoratieve baksteenarchitectuur opgetrokken in verschillende bouwcampagnes tussen 1896 en 1932.


Sociale woonwijk Oud Begijnhof

Anna Snelstraat 3-17, Begijnhof 1-52, 53, Pontstraat 50-56, 50B (Aalst)
Sociale woonwijk, tussen 1954 en 1959 gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst naar plannen van architect Antoon Blanckaert. Het bestaande begijnhof werd hiervoor grotendeels gesloopt, met uitzondering van de kerk, de kapel, de pastorie en enkele huizen.


Villa Madonna met tuin

Kruisstraat 368 (Ronse)
Villa Madonna is gelegen in een beboomde tuin van circa 1 hectare op de helling van de Kruisberg, toegankelijk via twee ijzeren hekjes. Onderkelderd gebouw met art-nouveau-inslag gebouwd in opdracht van vrederechter E. Matthijs, volgens bewaard bouwplan naar ontwerp van architect M. De Noyette van circa 1906, in plaats van een oudere buitenplaats.


Thema's

Ontwerper van

Kerkplein