Katholieke lagere jongensschool De Zandkorrel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hechtel-Eksel
Deelgemeente Hechtel
Straat Don Boscostraat
Locatie Don Boscostraat 10, Hechtel-Eksel (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hechtel-Eksel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hechtel-Eksel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijk gemeentelijke jongensschool, opgericht in 1864-66 naar ontwerp van provinciaal onderarchitect Herman Jaminé (Hasselt), (1826-85), (ontwerp van 1863). Later overgegeven aan het vrij onderwijs. Heden vrije katholieke lagere jongensschool "De Zandkorrel", waarvan de naam verwijst naar de Hechtelse duinen, in kern van 1864-66 doch qua huidig voorkomen deels uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Vóór 1914 bezetten de gemeentelijke diensten een klein gebouw gelegen op de speelplaats. In 1955 achteraan aan straatzijde uitgebreid met een haakse vleugel, naar ontwerp van architect Peeters (Hasselt). Sinds 2001, leegstaand. Erf niet toegankelijk.

Gebouw van heden tien traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen). De eerste drie klassen links maken het oudste gedeelte uit van 1864-66. De drie rechtertraveeën (twee klassen) werden in 1946 in dezelfde stijl aangebouwd, confer bouwnaad en lichter rode baksteenkleur. Baksteenbouw op dito plint met hardstenen afzaat; bewaard houtwerk doch vernieuwde kroonlijst. Markerende rondboogfries op dropmotieven en ritmerende lisenen. Rechthoekige muuropeningen op hardstenen lekdrempels. Het venster in de vierde travee was eertijds een deur, confer hardstenen afwerking. Linker zijpuntgevel aan straatzijde met in de jaren 1950 opgetrokken voorzetgevel. Rechter zijpuntgevel met hoeklisenen en getrapte baksteenfries.

  • AGTEN C., red., 100 jaar Zusters van Maria Hechtel 1898-1998, Hechtel-Eksel, 1998, p. 45, 50-51, 62-63.
  • AGTEN C., Beschermingsaanvraag voor de oude jongensschool te Hechtel, Peer, 2004.
  • JACQUES E., Bijdrage tot de toponymie van Hechtel, in Limburg, 39, 1960, p. 277; 40, 1961, p. 89.
  • MEUL V. & JAMINÉ W., Van waterstaatskerk tot mijncité. Een historie van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeester Jaminé (1832-1921), in Cultureel erfgoed in Limburg, 2), Haseelt, 1999, p. 225.
  • S.N., Lei en griffel, 4, 4, 1996, p. 152; 11, 2, 2003, p. 55-57, afb. op p. 57.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Don Boscostraat

Don Boscostraat (Hechtel-Eksel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.