erfgoedobject

Solkxhof

bouwkundig element
ID
80526
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80526

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Solkxhof
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Solkxhof, confer benaming op de huidige kadasterkaart. Ten zuiden door een linde beschaduwde, alleenstaande, langgestrekte hoeve met ordonnantie: dwarsschuur-tot woonruimte aangepaste stal-woonhuis met enkelhuisopstand; vier woonhuistraveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), van 1898, confer jaartal op voorgevel. Deze datering kan worden beaamd, daar in de Atlas van de Buurtwegen (1845) op deze plek nog geen bebouwing voorkomt. Volgens de bewoonster was het woonhuis eertijds een schaapskooi.

Woonhuis in bepleisterd en beschilderd stijl- en regelwerk op gepikte plint. Het na de Tweede Wereldoorlog aangebouwde dienstgedeelte is een grotendeels bepleisterde en beschilderde baksteenbouw. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwd houtwerk. Blinde zuidzijpuntgevel. Laatstgenoemde en achtergevel met enkele venstertjes in houten kozijnen.

Aan de overzijde van het erf, ten oosten, oude perelaar en losstaand, parallel, na de Tweede Wereldoorlog opgetrokken, bakstenen dienstgebouw, met ordonnantie: bakhuis-stallingen, onder dito dak (mechanische pannen), met noordelijke aanbouw onder lessenaarsdak (dito pannen) en doorlopend recent zuidelijk afdak.

Achteraan het erf, ten zuiden, ronde bakstenen waterput.


Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Solkxhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80526 (Geraadpleegd op 22-01-2021)