erfgoedobject

Alleenstaande langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID: 80545   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80545

Juridische gevolgen

Beschrijving

Alleenstaande, wat schuin ten opzichte van de straat gelegen, langgestrekte hoeve met ordonnantie: dwarsschuur-woonhuis met dubbelhuisopstand; vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen bij woonhuis, Vlaamse bij dienstgedeelte), uit de tweede helft van de 19de - begin 20ste eeuw, daar in de Atlas van de Buurtwegen (1845) alhier nog geen bebouwing voorkomt. Dienstgedeelte met bouwnaad rechts van de schuurpoort.

Met krulankers verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint; deels bewaard houtwerk. Gecementeerde stoep. Getoogde muuropeningen op gecementeerde lekdrempels. Verkleinde vensters. Schuurpoort onder houten latei. Blinde linker zijpuntgevel van latere datum met later aangebouwd dienstgebouw, vermoedelijk voormalige stal, thans garage, onder lessenaarsdak (golfplaten), volgens buurtbewoonster na de Tweede Wereldoorlog opgetrokken met hergebruikte baksteen. Rechter zijpuntgevel met betralied getoogd keldergat.

Van documentair belang is de deels gecementeerde achtergevel met sporen van vakwerk met bakstenen vullingen en enkele houten kozijnen met vernieuwd houtwerk.


Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Alleenstaande langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80545 (Geraadpleegd op 25-11-2020)