Directeurswoning ontworpen door I. Isgour

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Houthalen-Helchteren
Deelgemeente Houthalen
Straat Wildrozenstraat
Locatie Wildrozenstraat 17, Houthalen-Helchteren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthalen-Helchteren (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Houthalen-Helchteren (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Directeurswoning ontworpen door I. Isgour

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Steenkoolmijn van Houthalen: Cité Meulenberg

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Voormalige woning van de directeur-gérant van de koolmijn, thans Gesubsidieerd Vrij Bijzonder Onderwijs voor kinderen met gedragsmoeilijkheden. De voormalige woning herbergt een pedagogisch opvangcentrum, terwijl de nieuwbouw rechts van de woning de eigenlijke school uitmaakt.

Villa, gelegen in een ruime tuin met vooraan aangelegde parking en aan straatzijde voorzien van bakstenen pijlers met gecementeerde afwerking waartussen ijzeren hekken en dito inrijhek.

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder verspringende mansarde- en zadeldaken (kunstleien en mechanische pannen) met dakkapellen onder plat dak, van circa 1940, daar volgens Bert Van Doorslaer directeur-gérant Ampe al in 1941 intrek nam in zijn nieuwe villa. Volgens Sus Driessen zou uit oude plannen blijken dat architect I. Isgour (Brussel) zou gewerkt hebben aan deze woning. Volgens dezelfde auteur zou het hier waarschijnlijk om een aanpassing of uitbreiding gaan, hetgeen in situ niet valt te verduidelijken. Rondom de villa, natuur- en bakstenen muurtjes, trappartijen en terras achteraan.

Bouw van gele baksteen; gebruik van donkere baksteen voor sokkel met betraliede keldergaten, van hardsteen voor afwerking van balkons en van het modernere beton voor lateien en trappartijen. Overkragende geprofileerde houten kroonlijst. Afwisselende volumewerking door uitsprongen, al dan niet met balkons bekroonde, rechthoekige erkers onder plat of lessenaarsdak en bordestrappen. De centrale travee, die uitloopt in een puntgevel, vertoont een waarschijnlijk recent aangebouwde erker op de tweede bouwlaag. Rechthoekige muuropeningen, de vensters op geglazuurde en enkele recente hardstenen lekdrempels, de voordeur met bewaard hout- en traliewerk. Portiek met vier bakstenen pijlers en bordestrap van silexplaten . Achtergevel met deels originele, deels recente aanbouw.

  • VAN DOORSLAER B. 2002: Koolputterserfgoed. Een bovengrondse toekomst voor een ondergronds verleden, Hasselt, 125, afbeelding.
  • DRIESSEN S. 1999: Isia Isgour, architectuur (tentoonstellingscatalogus), Houthalen-Helchteren, 7.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Steenkoolmijn van Houthalen: Cité Meulenberg

Acaciastraat 1-53, 2-54, Ahornstraat 1-15, 2-32, Bergstraat 1-3, 2-8, 36, Beukenstraat 3-13, 4-14, Brelaarstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.