erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
80771
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80771

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve uit de tweede helft van de 19de of eerste helft van de 20ste eeuw, heden tweewoonst, recent sterk aangepast en deels heropgebouwd. Aan straatzijde, recente beukenhagen; eerste oprit aan de Reppelerweg, tweede, met bomen omzoomde oprit aan de Spinnerijstraat. In de Atlas van de Buurtwegen (1845) komt op ongeveer dezelfde plek reeds een oudere L-vormige inplanting voor met kleiner losstaand dito bestanddeel ten oosten, waardoor de kern van de huidige woonhuisvleugel mogelijk teruggaat tot de eerste helft van de 19de eeuw.

Verankerd bakstenen complex onder zadel- en lessenaarsdaken (mechanische pannen), bestaande uit een woonhuisvleugel ten noordwesten, een parallel dienstgebouw, heden tweede woonst (Boshoeve nummer 2) ten zuidoosten en twee doorgangen met flankerende gebouwen ten noordoosten en zuidwesten, alle gelegen rondom een erf met opnieuw gelegde maaskeien en een oude linde achteraan; aflijnende overhoekse muizentanden; vlechtingen in de zijpuntgevels aan de Reppelerweg; grotendeels vernieuwd houtwerk. Ten zuidwesten, restanten van een meidoornhaag en notelaar. De noordoostelijke doorgang, links geflankeerd door voormalige latrine en stalletje, rechts door voormalige slaapkamer, laatstgenoemde later haaks aan de woonvleugel aangebouwd, confer bouwnaad.

Woonvleugel met ordonnantie aan erfzijde: dwarsschuur (met hergebruikt gebint)-stal-woonhuis met enkelhuisopstand; zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de weg) met schild ten zuidwesten; aangepaste rechthoekige muuropeningen; verankerde korfboogpoort van een dubbele rollaag en een platte laag; tweede dito poort, waarschijnlijk ter vervanging van de oorspronkelijke staldeur. De zuidwestelijke zijgevel met aangebouwde open schob. De noordoostelijke zijpuntgevel met vier rechthoekige, beneden beluikte vensters op hardstenen en gecementeerde lekdrempels. Achtergevel op gecementeerde, van twee betraliede getoogde keldergaten voorziene plint, met rechthoekige, deels beluikte, deels aangepaste muuropeningen op vernieuwde hardstenen lekdrempels; bij dienstgedeelte, enkele houten lateien.

De flankerende elementen van de zuidwestelijke doorgang, namelijk voormalige aardappelschuur en paardenstallen, alsook het parallel dienstgedeelte met voormalige ordonnantie: varkensstal-bakhuis-schapenstal-kalverstal-dwarsschuur ten zuidoosten vertonen veelal gedichte en sterk gewijzigde muuropeningen.

Ten zuidoosten van de tweede woonst Boshoeve nummer 2, recente, lagere haakse aanbouw "in stijl".


Bron: PAUWELS D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Pauwels, Dirk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80771 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.