erfgoedobject

Alleenstaande dorpswoning

bouwkundig element
ID
80794
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80794

Juridische gevolgen

Beschrijving

Alleenstaande dorpswoning uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Aan straatzijde ten noorden, opengewerkte betonplaten omheining. Aan straatzijde ten zuiden, bakstenen muurtje met gecementeerde afwerking en vierkante pijlers, waartussen recent ijzeren hek. Vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen). In de Atlas van de Buurtwegen (1845) komt op ongeveer dezelfde plek een oudere inplanting voor in de vorm van een klein vierkant.

Baksteenbouw met gecementeerde afwerking voor plint met paneelwerk, kordon, behouden lekdrempels en spiegels onder de geprofileerde houten kroonlijst op dito consoles; gebruik van cementsteen voor muurbanden ter hoogte van tussen- en bovendorpels, boogruggen en omlijstingen, welke banden enkel vooraan rood gevoegd zijn en sporen van voormalige gele beschildering vertonen; deels bewaard houtwerk.

Voorgevel verder gemarkeerd door verticaliserende (hoek)lisenen, aflijnende getrapte baksteenfries, met bladwerk en rozetten versierde muurband van wit-blauwe glazuurtegels en centrale puntgevelvormige bekroning met verdiept rechthoekige dakvenster in een rondbogige omlijsting. Getoogde muuropeningen op vernieuwde, kordon vormende lekdrempels.

Gelijkaardige, doch eenvoudiger zijgevels en achtergevel, laatstgenoemde met cementstenen rechte muizentand met dropmotief en rond oculus in dito omlijsting. Achteraan, latere haakse aanbouw onder zadeldak (dito pannen) met rechthoekige muuropeningen. Ten zuidwesten, latere, losstaande garage onder lessenaarsdak (golfplaten).


Bron: PAUWELS D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Pauwels, Dirk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Alleenstaande dorpswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80794 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.