erfgoedobject

Warandekapel

bouwkundig element
ID
87240
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87240

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Warandekapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Aartrijkestraat nr. 121. Zogenaamde "Warandekapel" op hellend terrein met plantsoen, bereikbaar via enkele trapjes en stoep in visgraatmotief. Blijkens het kadaster in 1893 gebouwd door L. Vandierendonck. Opgericht i.v.m. vervulling van kinderwens.
Vrij grote witgeschilderde bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond, de hoge met schijnvoegen gecementeerde plint wijst mogelijk op een oorspronkelijk volledige cementering, overkragend zadeldak met windbord en spantbeen. Rechthoekig portaal verdiept in spitsboognis met spitsboogvenstertjes en oculus, in de zijgevels spitsboogvensters. Recent herschilderd opschrift boven toegang: "OLV TER WARANDE BVO".
Wit- en blauwgeschilderd interieur. Zwarte tegelvloer, houten spitstongewelf. Bidruimte met zes banken afgeschermd van het altaar door ijzeren hekken. Witgeschilderd houten altaar met neogotische inslag.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Torhout, 1893/6.
DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Torhout, s.d., s.l.
NAERT A., Inventarisatie van de Torhoutse kapellen, in Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige kring Het Houtland, Torhout, 1998, p. 123-131.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Warandekapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87240 (Geraadpleegd op 15-06-2021)