erfgoedobject

Rijksmiddelbare School

bouwkundig element
ID
87529
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87529

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Rijksmiddelbare School
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Rijselstraat nr. 110. Campus Houtland, voorheen Rijksmiddelbare School (1946). De site gaat terug op de nu afgebroken gebouwen van "Textile des Flandres".
Tot de Tweede Wereldoorlog vormt "Textile des Flandres" of in de volksmond de "Thouroutoise" een belangrijke industriële activiteit in de Rijselstraat. De "Fabriek van Thourout" wordt in 1911-1912 opgetrokken op initiatief van de Brugse priester Fonteyne, met financiële impuls van miljonair Georges Marquet (1866-1947) (cf. gedenkplaat). Fonteyne – ook politiek actief – wou met de bouw van de weverij een einde maken aan de werkloosheid. In 1920 wordt de fabriek opgekocht door de Gentse socialistische coöperatieve NV "Société Textile des Flandres". De weverij heeft een grote invloed op de werkgelegenheid te Torhout: redelijke lonen, sociale fondsen, pensioen- en werklozenfonds. De crisis van 1929 en het faillissement van de Bank van de Arbeid in 1934 brengen het bedrijf in moeilijkheden, faillissement in 1937. De Belgische staat – de belangrijkste schuldeiser - koopt de fabrieksgebouwen op, om ze in 1946 om te vormen tot Rijksmiddelbare school met Grieks-Latijnse afdeling (cf. gedenkplaat). In de volgende decennia worden verschillende delen van de oude fabriek en ook een bunker uit de Eerste Wereldoorlog gesloopt. In 1948-1949 uitbreiding met klassen. In 1955, 1963 en 1969 aankoop van aanpalende stukken grond voor de schooluitbreiding. In 1970 wordt de technische afdeling uitgebreid. In 1979 opstart van een grote nieuwbouw en sloop van de oude fabrieksgebouwen in 1983. In 1984 in gebruikname van de gebouwen van het Koninklijk Technisch Atheneum. Op vandaag verenigt de Campus Houtland lagere en secundaire school en avondschool.

Bewaarde arduinen gedenkplaat voor Georges Marquet met volgend opschrift: "HULDE VAN DIEPE ERKENTELYKHEID AAN DEN HEER GEORGES MARQUET STICHTER DER THOUROUTOISE/ DE ERKENTELYKE BEVOLKING THOUROUT 26 MEI 1912" (zelfde tekst in het Frans).
Tevens arduinen gedenkplaat voor de oprichting van de rijksmiddelbare school met volgend opschrift: "DEZE RIJKSMIDDELBARE SCHOOL MET GRIEKS-LATIJNSE AFDELING WERD OPGERICHT OP 16 SEPTEMBER 1946".

LINGIER. R (red.), 50 jaar Rijksscholen Torhout. Van Rijks- tot Gemeenschapsonderwijs 1946-1996, Torhout, 1996, p. 9, 12, 24, 38, 64, 78, 81.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rijksmiddelbare School [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87529 (Geraadpleegd op )