erfgoedobject

Bijgebouwen van kasteel De Woesten

bouwkundig element
ID: 88366   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88366

Juridische gevolgen

Beschrijving

Lariksdreef nrs. 3-5. Bijgebouwen van kasteel "De Woesten" (cf. Woestendreef nr. 8), deels gebouwd op het einde van de 19de eeuw als bijgebouwen van het eerste kasteel maar later uitgebreid. Thans twee kleine woningen met autobergplaatsen, kleine stalling en broeikassen. Gebouwd in dezelfde historiserende bouwtrant als het kasteel.
Historiek. In 1871 wordt in opdracht van Napoleon Mortier uit Brugge het eerste kasteel "De Woesten" gebouwd (cf. Woestendreef nr. 8) met aan de Lariksdreef enkele bijgebouwen, vlakbij de bestaande, oorspronkelijk hofstede "De Woesten". De vijver van die oude hofstede wordt deels bij het kasteeldomein geïntegreerd.
In 1885 registreert het kadaster de aanleg van een ommuurde moestuin bij het koetshuis en ten zuiden van de vijver worden broeikassen gebouwd. In 1931 laat Albert Peers de Nieuwburgh de twee gebouwen die het koetshuis vormen aanpassen; het gebouw parallel met de straat wordt deels omgevormd in een woning en deels gebruikt als remise (nr. 3). In 1950 wordt kasteel "De Woesten" volledig herbouwd door de familie Mahieu maar de bestaande bijgebouwen blijven bewaard. Pas in 1974 krijgen de bijgebouwen het huidige uitzicht: de woning die paalt aan de moestuin wordt o.m. verfraaid door de arkeltoren.
Beschrijving. Als het ware twee losstaande woningen met telkens aanpalende autobergplaats, gelegen aan een in 1974 aangelegd, gekasseid voorland. Het geheel met historiserende invloeden. Verankerde (hoofdzakelijk oranje) baksteenbouw met gebruik van arduin voor de plint en natuursteen voor de hoekketingen, als banden doorgetrokken lateien, geprofileerde deur- en vensteromlijstigen etc. Bedaking met Vlaamse pannen en lichte knik en bedekt met Vlaamse pannen. Achtergevels van nr. 3 zijn wit beschilderd en het houtwerk is rood beschilderd.
Deels ommuurde voormalige tuin met gazon en laag/middenstamfruitbomen. U-vormige, bakstenen muur afgedekt met pannen en met restanten van leifruit er tegen. De noordmuur is aan beide zijden voorzien van steunberen en aan de noordzijde aangebouwde broeikassen: links houten structuur en rechts baksteenbouw, beiden onder lessenaarsdak met pannen. Vijver gelegen tussen de broeikassen en de Lariksdreef ten westen van het koetsgebouw. IJzeren hekken aan de straatkant met daarachter een grintweg lopende naar het koetshuis.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Waardamme, 1872/2, 1885/20, 1931/7, 1950/4, 1974/9.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen van Watering van Blankenberge, nr. 1351: Kaart van eigendommen gelegen te Waardamme en Oostkamp, in het bezit van Mortier Triquet, 1866.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Bijgebouwen van kasteel De Woesten [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88366 (Geraadpleegd op 20-05-2019)