erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
88491
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88491

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Waasmunster
    Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1987

Beschrijving

Burgerhuis met enkele classicistische kenmerken, van twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken (kunstleien), uit eind 18de of begin 19de eeuw. Niettegenstaande de vrij smalle voorgevel van drie traveeën verleent de gewitte lijstgevel aan de bakstenen woning een zekere allure door de toepassing van een dubbelhuisopstand met sterk geaccentueerde voordeur, de gevelbekroning met fronton en de verhoogde begane grond met centrale toegangstrap (4 treden). Lage arduinen plint. Rechthoekige vensters in een bepleisterde, licht geprofileerde omlijsting met luikduimen op eveneens geprofileerde hardstenen lekdorpel. Geprofileerde rechthoekige hardstenen deuromlijsting, rechtstanden geflankeerd door bossage, bekronend hoofdgestel met rozetjes en een bewerkte tussendorpel. Gewijzigd bovenlicht. Gekornist hoofdgestel en een drielobbige oculus uitgespaard in het bijna gevelbrede fronton. Hoge rechthoekige vensters in de vrijstaande linker zijgevel met hardstenen dorpels en gevat in vlakke gecementeerde omlijstingen. Links aanpalende jonge muur met knipvoegen en steekboogpoort.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2007


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88491 (Geraadpleegd op 16-06-2021)