Klooster en school van de zusters van het Heilig Hart van Maria

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Molenbeersel
Straat Weertersteenweg
Locatie Weertersteenweg 363, Kinrooi (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kinrooi (12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Kinrooi (adrescontroles, geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Klooster en voormalige lagere meisjesschool van de zusters van het Heilig Hart van Maria, gebouwd in 1897 en in gebruik genomen in 1899, door de zusters, die afkomstig waren uit Hannuit. U-vormig complex, de centrale vleugel diende als klooster, de twee zijvleugels als leslokalen, kapel en slaapzaal, naar het voorbeeld van het moederklooster te Hannuit. Bakstenen gebouwen van twee bouwlagen onder zadeldaken (kunstleien). Verhoogde begane grond (souterrain) met keldervensters. Dropmotief onder de dakrand. De vleugels tellen respectievelijk zeven, negen en zeven traveeën. Middenrisaliet in de centrale vleugel. Getoogde vensters met hardstenen lekdrempels; een aantal vensters zijn gewijzigd. Gewijzigd deur. De zijgevels van de haakse vleugels zijn afgewerkt met aandak en schouderstukken.

  • HENKENS P., Molenbeersel, een dorp uit (de) duizend, 1999, p.198.
  • JANSSEN H., Aanteekeningen over Molen-Beersel, Maaseik, 1938, p. 135-136.
  • SPREUWERS P., Honderd jaar Zusters van het Heilig Hart van Maria Molenbeersel, Kinrooi, 1999.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Weertersteenweg (Molenbeersel)

Weertersteenweg (Kinrooi)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Klooster en school van de zusters van het Heilig Hart van Maria [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88669 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.