Kapel van Burggraaf Christian du Bus de Gisignies

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Jabbeke
Straat Flamincka Park
Locatie Flamincka Park zonder nummer, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van Burggraaf Christian du Bus de Gisignies

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Flamincka Park z.nr. Kapel van Burggraaf Christian du Bus de Gisignies, opgetrokken in 1883 op zijn kasteeldomein in Jabbeke, langs de toegangsdreef tot het kasteel. De burggraaf liet de kapel bouwen om genezing af te smeken. Hij overleed datzelfde jaar, en werd in de crypte van de kapel begraven. In het interbellum werd de kist naar het kerkhof van Jabbeke overgebracht.
De kapel wordt ook de "Pieter De Rudderkapel" genoemd, omdat men ze bouwde op de plaats waar deze Jabbekenaar, werkzaam op het kasteeldomein bij Alberic Du Bus, in 1875 door een vallende boom werd getroffen. Hij werd door een bedevaart naar Oostakker genezen.

Neogotische kapel op beboomd perceel, met bidbanken ervoor en met smeedijzeren hek met hardstenen pijlers omheind. Langs de straat geven twee hardstenen pijlers de plaats van de dieper gelegen kapel aan.
Rode baksteenbouw op rechthoekig grondplan onder leien zadeldak, onderkelderde kapel van twee traveeën met driezijdige apsis. De voorgevel is een fraai uitgewerkte puntgevel, met gebruik van natuursteen voor de omlijsting van de gevelpunt en het bekronende kruis, voor het boogveld met inscriptie "HEILIGE MARIA TROOST DER BEDRUKTEN B.V.O." en het wapenschild van de familie du Bus de Gisignies, en voor de vierpas in de geveltop. Spitsbogige toegang via dubbele deur met briefpanelen, waarvoor twee hardstenen tredes. Zijgevel met spitsboogvensters met neogotische traceringen.
Verzorgd neogotische interieur met zwart marmeren vloer, lambriseringen in Rouge Royal, gestucte en blauw geschilderde wanden en een gestuct; met neogotische sjabloonschilderingen gepolychromeerd spitsboogplafond. De polychromie bevat naast Mariasymboliek zoals lelies en gouden sterren op blauwe achtergrond, ook het wapenschild en het devies van de familie du Bus de Gisignies "FINIS LABORUM PALMA" op de wand boven de deur. Vier gebrandschilderde, figuratieve glasramen. In de apsis, een altaar bestaande uit hardstenen basis, marmeren zuilen en gepolychromeerde en vergulde gedeeltes. Boven het altaar, een beeldnis met groot Mariabeeld waarboven een kruis in gouden stralenkrans.
Rechts naast het altaar leidt een hardstenen trap naar de crypte die de volledige kapel onderkeldert. Gestucte troggewelven met muurschilderingen en opschrift rond de Mariathematiek. Vloer en wanden zijn met witte en blauwe cementtegels bezet. Een grote hardstenen tombe staat boven de voorziene grafkelders.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Jabbeke, 1885/1.
Interieurfoto uit het archief van Luc Packo, Jabbeke.

DESMEDT M., Kapelletjes te Jabbeke, in Jabbeke Extra – Info, september 2003, p. 2.
PACKO L., Kerkgeschiedenis van Jabbeke, Sint-Andries, 1999, p. 217-219.
VAN EENOO A., Jabbeke. Histories en legenden, deel II, Jabbeke, s.d., p. 175-212.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Flamincka Park

Flamincka Park (Jabbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.