erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 89052   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89052

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen ingeplant op een hoekperceel bij de Akkerstraat. Heraangelegd erf met restanten van de vroegere boomgaard. Volgens het kadaster zijn de gebouwen fasegewijs tot stand gekomen: woonhuis, vrijstaande dwarsschuur en bakhuis gebouwd in 1862 na afbraak van een ouder woonhuis. Bouw van twee kleine erfgebouwen in 1879.

Boerenhuis met dubbelhuisopstand van vier traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak is evenwijdig met de straat gebouwd, vermoedelijk opgevat als een tweewoonst, thans met geïntegreerde stal. Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag onder pannen zadeldak. Opengewerkt met aangepaste rechthoekige muuropeningen.

Vrijstaande imposante schuur loodrecht op de straat gebouwd. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak gevat tussen twee puntgevels, waarvan één is voorzien van een zonnerad. De gevels zijn opengewerkt met luchtspleten aangepaste muuropeningen. Onder de goot een bakstenen uitspringend lijstje.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1862/40, 1879/4.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89052 (Geraadpleegd op 03-08-2020)