1802 resultaten


ID: 16046 | Bouwkundig element

Hoeve Het Pannenhuis

Groenestraat 76 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder pannen zadeldaken rondom deels gekasseid, deels begraasd erf met vaalt. Ten noordoosten, met bomen onder meer knotwilgen, afgezoomde rest van omwalling. Omgevende populierenrij.


ID: 16130 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hoekjestraat 5 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse L-vormige opstelling van de gebouwen rondom een onverhard erf met bakstenen paden.


ID: 15897 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

IJzerstraat 36 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom deels gekasseid en begraasd, deels gebetonneerd erf met centrale vaalt.


ID: 16009 | Bouwkundig element

Hoeve

Izenbergestraat 76 (Alveringem)
Hoevetje met boerenhuis op een nog deels omwalde en beboomde terp, gelegen ten westen van Sint-Mildredaplein en het in opbouw zijnde heemkundig Openluchtmuseum Bachten de Kupe, alwaar zich, volgens bewoners, een vroegere, omwalde pastorie bevond.


ID: 16008 | Bouwkundig element

Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid

Izenbergestraat zonder nummer (Alveringem)
Georiënteerd bedehuis (nok parallel aan de straat) midden kleine tuin, aan de straatzijde afgezet met bakstenen muurtje. Herstellingswerken (onder meer portaal) in 1948-1970 volgens advies van M. English (Brugge) en architect Arthur Degeyter (Sint Andries). Binnen restauratie op iniatief van Zeer Eerwaarde Heer L. Vanheule, in 1970.


ID: 16139 | Bouwkundig element

Herberg De Zwaan met brouwerij

Krombekestraat 2A-B (Alveringem)
Zichtbepalend hoekhuis op de kruising van de Krombeke- en Zwanestraat. Verleende haar naam aan laatst genoemde.


ID: 16073 | Bouwkundig element

Pastorie

Leiseledorp 19 (Alveringem)
Eertijds omwalde pastorie ingeplant ten noorden van de kerk. Gegroend toegangsbruggetje met rechthoekig poortje over thans gedempte omwalling aan voorzijde van tuin. Rest van omwalling met bakstenen bruggetje in achtertuin.


ID: 16069 | Bouwkundig element

Café de Vette Os

Leiseledorp 8 (Alveringem)
Hoekhuis van vier traveeën (na dichtmetselen van een deurtravee; oorspronkelijk vijf traveeën) en één bouwlaag. Onder geknikt zadeldak (nok parallel aan het plein, Vlaamse en mechanische pannen). Oude kern van 1769, zie muurankers in linkerzijgevel.


ID: 16149 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Oude Bekestraat 4 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen, gelegen midden weiden en bereikbaar via onverharde oprit. Rest van omwalling bewaard. In 19de en 20ste eeuw aangepaste oude kern van 1764.


ID: 83674 | Bouwkundig element

Hoeve Visart

Schooldreef 15 (Alveringem)
Merkwaardig complex midden poldervlakte, bereikbaar via bakstenen, drieledige boogbrug met neogotisch hek tussen postamenten (gietijzer?) over brede sloot welke het domein in het noorden en het westen omgeeft. Hoeve ondergebracht in 19de-eeuwse afhankelijkheden van voormalig kasteel, meer bepaald in woningen van koetsier en hovenier, en stallingen.