1804 resultaten


ID: 34642 | Bouwkundig element

Landhuis Nobelstede

Manewaarde 29-33 (Aalter)
Rechthoekig omgracht goed zogenaamd "Noelstede". Een hofstede zogenaamd "Nobels sté" werd circa 1630 gebouwd door Glaude Damas jr. in de wijk Manegaarde. Volgens een vermelding van 1647 "een behuysde hofstede metten grooten steepen huyse ende erfve soo dat is ghestacn ende gheleghen in sijn wallen".


ID: 34689 | Bouwkundig element

Veerdienst en herberg Het Schipken

Oostmolen-Zuid 16 (Aalter)
Herberg opgericht met octrooi van de heer van Aalter in 1768. Thans aangepast hoekhuis en aanpalende woning van één bouwlaag onder overkragend zadeldak met daklijstbalkjes, opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw.


ID: 34682 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Oostmolenstraat 243 (Aalter)
Mooie hoeve met losse bestanddelen in boomgaard, uit de 18de eeuw. Volgens bewoners vroeger omgracht.


ID: 34718 | Bouwkundig element

Herenhuis

Stationsstraat 45 (Aalter)
Dit herenhuis met omringende tuin werd gebouwd door baljuw Pieter Roelandts in 1774 met typerende gevelordonnantie en bewaard interieur.


ID: 33377 | Bouwkundig element

Witte Huys

Veldstraat zonder nummer (Aalter)
Binnen de context van landelijke dorpsbebouwing bezit deze 18de-eeuwse herenwoning in rococostijl een monumentaal en prestigieus voorkomen met exclusief karakter. Typerend voor dergelijke 18de-eeuwse woning is de symmetrische dubbelhuisopstand en een volume van twee bouwlagen dat vijf traveeën breed is.


ID: 35026 | Bouwkundig element

Hoeve Vette Wee

Vinktsestraat 19 (Aalter)
Voor het eerst vermeld in 1651. In het landboek van 1764 ook vermeld als "een bewalde hofstede". Gelegen in de zuidoostelijke hoek van de gemeente, begrensd door de Poeke- en de Neringbeek. Links naast de toegang tot het erf rest een gedeelte van de vroegere omgrachting in een vijvertje.


ID: 41465 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw

Diestsesteenweg zonder nummer (Aarschot)
Klein rechthoekig gebouwtje van gekalkte ijzerzandsteen, gelegen tussen moerbeibomen; mooi kleurrijk beschilderd opschrift van 1755.


ID: 41460 | Bouwkundig element

Hoeve van 1769

Langdorpsesteenweg 345 (Aarschot)
Dubbelhuis met één verdieping en zadeldak, op een ijzerzandsteen boven de deur gedateerd: H.D / 1769.


ID: 41467 | Bouwkundig element

Watermolen van 1752

Molendreef 30 (Aarschot)
Boven de deur gedateerd ANNO 1752. Baksteenbouw met sokkel en hoekstenen van ijzerzandsteen. Aanpassingen uit 1967.


ID: 200987 | Bouwkundig element

Windmolen De Moedermeule

Waterloosstraat 1 (Aarschot)
Staakmolen met open voet, korenmolen met 2 steenkoppels. Gelast gevlucht van 24 meter; maalvaardig.