4047 resultaten


ID: 31681 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Lindestraat 149 (Alken)
Semi-gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, de gebouwen rondom een rechthoekig erf.


ID: 31689 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Meerdegatstraat 49 (Alken)
Gesloten hoeve, reeds aangeduid op de Ferrariskaart van 1771-77 en in 1789 verbouwd. Gebouwen in bepleisterd stijl- en regelwerk met lemen vullingen.


ID: 134259 | Landschappelijk element

Park van het kasteeltje de Geuzentempel

Steenweg 142 (Alken)
Parkje in landschappelijke stijl van het eenvoudige type, uit de tweede helft van de 19de eeuw, aangelegd bij een in 1873 uitgebreid classicistisch huis uit 1849.


ID: 92095 | Bouwkundig element

Orgel kerk Sint-Audomarus (Beveren-aan-de-IJzer)

Beveren (Alveringem)
De bouwer van het oorspronkelijk orgel is Francois-Bernard Loret (Sint-Niklaas), het bouwjaar 1840. Verbouwingen geschiedden door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade); deze werken zijn mogelijks te dateren ná de herstellingswerken aan de kerk in 1888. Ook in de eerste helft van de 20ste eeuw zijn er nog lichte wijzigingen geschied.


ID: 16124 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding

Alexis Decarneplein zonder nummer (Alveringem)
Ingeplant ten oosten van IJzerstraat, met kerkhof ten noorden, westen en zuiden, omzoomd met doornhaag. Gekasseide westelijke toegangsweg afgezet met bakstenen muurtje met hek. Voormalig schooltje (thans jeugdclub) ten noorden, pastorie ten noordwesten van kerk.


ID: 15930 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Bellestraat 29 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde en aan voet van lichte glooiing gelegen hoeve met onverharde oprit. Losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom deels begraasd, rechthoekig erf met rest van omwalling ten oosten en boomgaard ten westen.


ID: 16039 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Beverenstraat 102 (Alveringem)
Hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste helft van de 20ste eeuw; losse bestanddelen onder zadeldaken rondom grotendeels verhard erf.


ID: 16461 | Bouwkundig element

Postkantoor van 1825

Beverenstraat 42 (Alveringem)
Licht ten opzichte van de rooilijn inspringend breedhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, gedateerd 1825 (of 1827) door middel van muurankers in rechter zijpuntgevel.


ID: 16126 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Bromstraat 6A (Alveringem)
Vermoedelijk oorspronkelijk omwalde hoeve met losse U-vormige opstelling van de gebouwen rondom een onverhard erf; boerenhuis op kleine terp. Zou in de 18de eeuw eigendom geweest zijn van het kasteel zogenaamd "Drie Torens" te Brielen.


ID: 16113 | Bouwkundig element

Hoeve De Burg

Burgdreef 2 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse, L-vormige opstelling van gebouwen rondom grotendeels begraasd erf met vaalt; woonhuis op terp; oprit gemarkeerd door vierkante, bakstenen hekpijlers op sokkel.