107 resultaten


ID: 20393 | Bouwkundig element

Magazijn

Hofstraat 8 (Gent)
Dit magazijn werd in 1891 ontworpen en volgens het kadaster enkele jaren later in 1897 gebouwd. Het werd gebouwd als sigarenbedrijf  van E. Vanderhaeghen-Vermeire, die in een midden-19de-eeuwse woning op het aansluitende perceel in de Muinkkaai woonde. Aannemer François Migom zorgde voor de uitvoering van de plannen. De opslagplaats is opgebouwd uit twee bouwlagen en zeven traveeën onder een pannen zadeldak, en voorzien van een sobere lijstgevel.


ID: 307418 | Bouwkundig element

Meergezinswoning

Jakob Heremansstraat 60-64 (Gent)
Deze meergezinswoning werd in 1935 ontworpen door architect Marcel Ongenae. De opdrachtgever was kapper Jules Gilson. Het langwerpige traplicht met origineel schrijnwerk bepaalt het modernistische karakter van de woning. De architect signeerde de woning in de plint: “MARC. ONGENAE ARCHITECT”.


ID: 307356 | Bouwkundig element

Modernistisch burgerhuis

Hofstraat 62 (Gent)
Dit burgerhuis in modernistische stijl werd in 1930 ontworpen door architect Hubert Louel. De opdrachtgever was Victor Hoste. De rijwoning is twee traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder een pannen zadeldak, voorzien van een sobere bakstenen lijstgevel.


ID: 307413 | Bouwkundig element

Modernistisch burgerhuis

Jakob Heremansstraat 21 (Gent)
Dit ruime burgerhuis in modernistische stijl werd in 1935 ontworpen door architect Adrien Bressers. De architect voorzag op de tweede verdieping logeerkamers en een kamer voor dienstpersoneel, wat opmerkelijk is in het interbellum. De opdrachtgever was ingenieur Fernand Van Oudenhove en zijn echtgenote Marie-Jeanne Bressers. Marie-Jeanne Bressers was de zus van Adrien Bressers. Bressers maakte ook het ontwerp voor de haast identieke, naastgelegen, woning op nummer 23 in opdracht van hun vader, de kunst- en decoratieschilder Léon Bressers.


ID: 307424 | Bouwkundig element

Modernistisch burgerhuis

Paul Fredericqstraat 42 (Gent)
Dit burgerhuis in modernistische stijl werd in 1933 ontworpen door architect Adolphe Segers, die zelf al in de Paul Fredericqstraat woonde. De opdrachtgever was de handelaar Camiel Cyriel Goderis-Van de Casteele. Het aannemersbedrijf van de Gebroeders Lievens stond in voor het bouwen van de woning.


ID: 307425 | Bouwkundig element

Modernistisch burgerhuis

Paul Fredericqstraat 50 (Gent)
Dit burgerhuis in modernistische stijl werd in 1937 ontworpen door architect Jules Lippens. De opdrachtgever was Maurice Joncheere. Architect Jules Lippens was vooral werkzaam in Gent tijdens het interbellum, en wordt als een verdienstelijke vertegenwoordiger van de Dudok-stijl gezien. In dit ontwerp zien we de architect ook teruggrijpen naar de bootstijl met de patrijspoort op de gelijkvloerse verdieping.


ID: 307428 | Bouwkundig element

Modernistisch burgerhuis

Paul Fredericqstraat 90 (Gent)
Deze meergezinswoning werd in 1936 in modernistische stijl door de Gentse architect Emile De Nil ontworpen en door aannemer Frans De Kegel gebouwd. De opdrachtgever was Leopold Joseph De Cuyper. Zowel de naam van de architect, als de aannemer werd in een opschrift op de gevel aangebracht.


ID: 307434 | Bouwkundig element

Modernistisch burgerhuis

Paul Fredericqstraat 73 (Gent)
Dit burgerhuis met garage werd in 1935 in modernistische stijl ontworpen door architect Theofiel Desmet. De opdrachtgever was J. Saelens. De rijwoning telt twee bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevel staat op een hardstenen plint en is opgebouwd uit baksteenparement, sterk horizontaal geleed door witgeschilderd, gecementeerd betonnen band- en lijstwerk.


ID: 307624 | Bouwkundig element

Modernistisch burgerhuis

Jakob Heremansstraat 23 (Gent)
Dit ruime burgerhuis in modernistische stijl werd in 1935 ontworpen door architect Adrien Bressers. De opdrachtgever was volgens het bouwdossier Léon Bressers. Het gaat hier om de kunst- en decoratieschilder Léon Bressers, vader van de architect. Het pand werd in 1935 echter kadastraal geregistreerd op naam Jozef Bressers, een jongere broer van de architect. Adrien Bressers maakte ook het ontwerp voor de haast identieke, naastgelegen, woning op nummer 21 voor het echtpaar Fernand Van Oudenhove-Bressers, zijn schoonbroer en zus.


ID: 307416 | Bouwkundig element

Modernistisch burgerhuis

Jakob Heremansstraat 53 (Gent)
Dit burgerhuis in strakke modernistische stijl met een asymmetrische verdeling van de gevelopeningen werd in 1936 ontworpen door ingenieur-architect August Desmet. De bouwaanvraag werd ingediend door Gaston-Edmond Verpoort.