711 resultaten


ID: 87219 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Schuiferskapelle-Dorp 2 (Tielt)
Schuiferskapelle-Dorp nr. 2/ Klokkestraat. Dorpswoning, gelegen op de scherpe hoek gevormd door het begin van de Klokkestraat en Schuiferskapelle-Dorp. Opgetrokken in 1884 in opdracht van Colette D'hont, winkelierster en eigenares van het naastgelegen huis (nr. 4). In 1906 wordt het huisje in twee gesplitst, waarbij een gedeelte als melkerij wordt omgevormd. Oorspronkelijk gebouwd onder z


ID: 87220 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk

Schuiferskapelle-Dorp zonder nummer (Tielt)
Schuiferskapelle-Dorp z.nr. O.-L.-Vrouw Geboortekerk. Laatclassicistische parochiekerk, grotendeels gebouwd in 1838-1840 naar ontwerp van de Tieltse stadsarchitect Van Caneghem, in aansluiting op het classicistische koor dat is opgetrokken in 1786-1788. Gebouwd ter vervanging van een begin-18de-eeuwse kapel, op de plaats waar zich sinds 1242 in opeenvolgende bouwfasen de "


ID: 87185 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Biermanstraat 41 (Tielt)
Biermanstraat nr. 41. Dorpswoning, oorspronkelijk als rechterdeel van een samenstel gebouwd in 1900 in opdracht van timmerman Josephus Dauw uit Schuiferskapelle. Bakstenen eenlaagsvolume van drie traveeën onder overkragend zadeldak in Vlaamse pannen (nok parallel met straat). Gecementeerde plint met breuksteenimitatie. Getoogde muuropeningen waarin bewaard houtwerk (T-ramen met grote roed


ID: 87204 | Bouwkundig element

Interbellumwoning

Henri D'Hontstraat 43 (Tielt)
Henri D'hontstraat nr. 43. Interbellumwoning, opgericht in 1934 in opdracht van Georges en Alfons Balduck, l.g. was onderwijzer te Schuiferskapelle. Dubbelhuis van drie traveeën onder zadeldak in mechanische pannen. Straatgevel in gele baksteenbouw met siermetselwerk. Driezijdige erkers in rode baksteenbouw, in de linkertravee doorgetrokken over twee bouwlagen, in de rechtertravee voorzie


ID: 87189 | Bouwkundig element

Veldkapelletje

Bilkbosstraat zonder nummer (Tielt)
Veldkapelletje of Kapelletje van de Boerinnenbond, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, gelegen in een plantsoen met kasseien voetpad, ommuurd met een laag bakstenen muurtje met pijlers. Opgetrokken in 1939 als herdenking van 25 jaar Boerinnenbond in Schuiferskapelle. Driehoekige veldkapel, opgebouwd uit gepleisterde baksteen, witgeschilderd met grijsgeschilderde accenten.


ID: 87213 | Bouwkundig element

Twee landarbeiderswoningen

Kapelleweg 19-20 (Tielt)
Kapelleweg nrs. 19-20. Samenstel van twee landarbeiderswoningen met achtergelegen stalletje, opgetrokken in 1901 op een stukje bos in opdracht van landeigenaar Eduard Schatsaert uit Gent. Verpacht door de eigenaar van de nabijgelegen hoeve (nr. 22). Eenlagige baksteenbouw van tweemaal drie traveeën onder zadeldak in Vlaamse pannen. Afgescheiden van de weg, respectievelijk door betonnen paa


ID: 87182 | Bouwkundig element

Interbellumwoning

Biermanstraat 4 (Tielt)
Biermanstraat nr. 4. Interbellumwoning, opgetrokken in 1936 in opdracht van Malvine De Brabandere. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen in donkerrode baksteenbouw met lijstgevel in lichtrode baksteen. Gecementeerde plint, houten geprofileerde kroonlijst. Rechthoekige muuropeningen onder betonnen lateien, met behouden houtwerk op natuurstenen onderdorpels. Houten deels beglaasde v


ID: 87196 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Galgestraat zonder nummer (Tielt)
Galgestraat z.nr. O.-L.-Vrouwkapel, gelegen in een plantsoentje bij de oprit van hoeve nr. 1. Door de hoeve-eigenaar opgebouwd ca. 1942 als uiting van devotie. Bakstenen pijlerkapel onder zadeldakje in groene geglazuurde mechanische pannen (nok haaks op straat), gevel met vlechtingen. Kruis in zwarte baksteentjes gevat in metselverband. Rondboognis met O.-L.-Vrouwebeeld van het H. Hart. N


ID: 87216 | Bouwkundig element

Brabanders kapel

Klokkestraat zonder nummer (Tielt)
Klokkestraat z.nr./ Maalderijstraat. O.-L.-Vrouwkapel of "Brabanders kapel". Opgetrokken in 1930 door moleneigenaar Achille De Brabandere als dank voor het vervullen van kinderwens of als dank voor genezing. Rode bakstenen veldkapel met driezijdige sluiting onder zadeldak in eternitleien. Betonnen dekstenen, met ijzeren kruis. Spitsbogige venster- en deuropeningen, omlij


ID: 87193 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Dosseweg 15 (Tielt)
Dosseweg nr. 15. Hoeve bestaande uit losstaande hoevegebouwen, in site opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Op de Ferrariskaart (1770-1778) worden twee kleine parallelle volumes weergegeven. Het boerenhuis met stal dateert uit het laatste kwart van de 18de of het eerste kwart van de 19de eeuw, cf. gewijzigde oriëntering op het primitief kadasterplan (ca. 1830), vergezeld van ee