Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

709 resultaten


ID: 87219 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Schuiferskapelle-Dorp 2 (Tielt)
Dorpswoning, opgetrokken in 1884 in opdracht van winkelierster Colette D'hont. In 1906 wordt het huisje in twee gesplitst. Eenlaags volume in verankerde donkerrode baksteenbouw, onder mansardedak. Eenlaags volume in verankerde donkerrode baksteenbouw, onder mansardedak in mechanische pannen.


ID: 87220 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Schuiferskapelle-Dorp zonder nummer (Tielt)
Laatclassicistische parochiekerk, grotendeels gebouwd in 1838-1840 naar ontwerp van de Tieltse stadsarchitect Van Caneghem, in aansluiting op het classicistische koor dat is opgetrokken in 1786-1788. Gebouwd ter vervanging van een begin-18de-eeuwse kapel, op de plaats waar zich sinds 1242 in opeenvolgende bouwfasen de "Kapel van Hulswalle" bevindt. Kerk opgetrokken op een rechthoekig grondplan, met een vierzijdige westtoren. Driebeukig pseudobasilicaal schip van zes traveeën, koor met halfronde sluiting, geflankeerd door vierkante aanbouwen van sacristieën. Materiaalgebruik: volledig opgebouwd in donkerrode baksteen. Leien zadeldaken en torenspits.


ID: 87185 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Biermanstraat 41 (Tielt)
Dorpswoning, oorspronkelijk als rechterdeel van een samenstel gebouwd in 1900 in opdracht van timmerman Josephus Dauw uit Schuiferskapelle. Bakstenen eenlaagsvolume van drie traveeën onder overkragend zadeldak in Vlaamse pannen.


ID: 87204 | Bouwkundig element

Burgerhuis uit het interbellum

Henri D'Hontstraat 43 (Tielt)
Interbellumwoning, opgericht in 1934 in opdracht van Georges en Alfons Balduck, laatstgenoemde was onderwijzer te Schuiferskapelle. Dubbelhuis van drie traveeën onder zadeldak in mechanische pannen. Straatgevel in gele baksteenbouw met siermetselwerk. Driezijdige erkers in rode baksteenbouw.


ID: 92211 | Bouwkundig element

Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Schuiferskapelle-Dorp zonder nummer (Tielt)
Het orgel werd in 1832 gemaakt door Charles-Louis van Houtte (toen nog in Vichte gevestigd). Het orgel werd nog gebouwd voor de oude kapel (tot parochiekerk verheven in 1831), en kort nadien overgeplaatst in de nieuwe kerk van 1838-1840. In 1930: herstelling alsook plaatsing van een electro-ventilator door Jules Anneessens (Menen); verder onderhoud door Anneessens (tot circa 1950?). Daarna onderhoud door Jos. Loncke (Esen), die een herstelling uitvoerde in 1958-59. Een partiële herstelling geschiedde door Paul Andriessen (Menen) in 2004; verdere werken zijn voorlopig uitgesteld.


ID: 87189 | Bouwkundig element

Veldkapelletje

Bilkbosstraat zonder nummer (Tielt)
Veldkapelletje of Kapelletje van de Boerinnenbond, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, gelegen in een plantsoen met kasseien voetpad, ommuurd met een laag bakstenen muurtje met pijlers. Opgetrokken in 1939 als herdenking van 25 jaar Boerinnenbond in Schuiferskapelle. Driehoekige veldkapel, opgebouwd uit gepleisterde baksteen, witgeschilderd met grijsgeschilderde accenten.


ID: 87213 | Bouwkundig element

Boerenarbeiderswoningen

Kapelleweg 19-20 (Tielt)
Samenstel van twee landarbeiderswoningen met achtergelegen stalletje, opgetrokken in 1901 op een stukje bos in opdracht van landeigenaar Eduard Schatsaert uit Gent. Eenlagige baksteenbouw van tweemaal drie traveeën onder zadeldak in Vlaamse pannen. Afgescheiden van de weg, respectievelijk door betonnen paaltjes met buisleuning en door een haag.


ID: 87225 | Bouwkundig element

Bals kapelletje

Waalbosstraat zonder nummer (Tielt)
Volgens kadaster opgetrokken in 1874 door de moleneigenaars op een leeg perceel ten noorden van de erfoprit. Veldkapel in witgekalkte baksteenbouw onder zadeldak in rode golfplaten, bekroond door een ijzeren kruis.


ID: 87216 | Bouwkundig element

Brabanders kapel

Klokkestraat zonder nummer (Tielt)
Opgetrokken in 1930 door moleneigenaar Achille De Brabandere als dank voor het vervullen van kinderwens of als dank voor genezing. Rode bakstenen veldkapel met driezijdige sluiting onder zadeldak in eternitleien.


ID: 87182 | Bouwkundig element

Burgerhuis uit het interbellum

Biermanstraat 4 (Tielt)
Interbellumwoning, opgetrokken in 1936 in opdracht van Malvine De Brabandere. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen in donkerrode baksteenbouw met lijstgevel in lichtrode baksteen.