53 resultaten


ID: 130418 | Landschappelijk element

Drie gekandelaarde linden bij wegkruis Vijf Ringen

Sterrewijk zonder nummer, Vijfringenstraat zonder nummer (Aalter)
Drie gekandelaarde lindebomen schragen het wegkruis Vijf Ringen dat werd opgericht om de parochiegrens te markeren. Deze vorm van kandelaren is een oude snoeivorm waar bij alle zijtakken periodiek werden gesnoeid. Deze traditionele snoei staat gekend omwille van het gebruik voor loofvoedering en het oogsten van brandhout. In Engeland wordt deze oude snoeitechniek “shredding” genoemd.


ID: 130359 | Landschappelijk element

Geknotte zwarte populier langs Romeinse weg

Molenberg 18 (Affligem)
De zwarte populier (Populus nigra) bevindt zich op een talud langs de weg en op de grens van de gemeenten Affligem (deelgemeente Hekelgem) en Aalst (deelgemeente Erembodegem) en maakt deel uit van de administratieve grens tussen de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Bijgevolg is er sprake van een historische rol als grensboom. De boom werd aangeplant ter voorkoming van erosie en geknot voor de winning van bouwhout.


ID: 130791 | Landschappelijk element

Opgaande es als grensboom

Kobbegem (Asse)
De gewone es (Fraxinus exelsior) bevindt zich op een kruispunt van wegen op de grens van de gemeenten Asse (deelgemeente Kobbegem) en Merchtem (deelgemeente Hamme). Hij werd aangeplant als grensboom om de ingewikkelde grens tussen beide gemeenten vast te leggen. Deze 15 meter hoge boom heeft een stamomtrek van 3,20 meter op 1,50 meter hoogte en een maximale kroondiameter van 18 meter (opname in 2009). De gewone es is een belangrijk beeldbepalend object in de ruime omgeving en vertoont een representatieve vorm voor de soort. Als baken heeft deze boom een ruimtelijk-structurerende functie.


ID: 305855 | Landschappelijk element

Gekandelaarde grensboom bij café De Linde

Stoepestraat zonder nummer (Assenede)
Bij de grens tussen Evergem en Assenede staat een oude gekandelaarde linde. Naast de functie als grensboom was de boom waarschijnlijk ook nuttig als scherm, om het café en zijn bezoekers te beschermen tegen weer en wind.


ID: 301169 | Landschappelijk element

Wilg als kapelboom in de Prosperpolder

Polderdijk zonder nummer (Beveren)
Langs een onverharde weg vertrekkende van de Polderdijk staat in een weilandperceel een solitaire smalbladige wilg. Mogelijk maakte de wil deel uit van een bomenrij op de perceelsgrens met de aangrenzende akker. Aan de stam is een kleine boomkapel bevestigd.


ID: 130697 | Landschappelijk element

Grensboom 't Jenneboom

Romeinse Kassei (Borgloon)
De Tjenneboom is een solitaire witte abeel die zich op het hoogste punt bevindt langs de Romeinse kassei, op een kruispunt van vier gemeenten: Helshoven, Gotem, Mettekoven en Voort. Dit is een typische locatie voor een galg of brandstapel, die zich in het verleden veelal in de uithoek van een dorp en op de top van een berg bevond. Door zijn ligging is hij van overal zichtbaar en vormt hij dus een baken in het landschap.


ID: 132570 | Landschappelijk element

Kapellinde als grensboom

Bornemstraat zonder nummer (Bornem)
Langs een onverharde weg staat een imposante opgaande zomerlinde die de hoek markeert van een perceel akkerland. De onverharde weg valt samen met de administratieve grens tussen de deelgemeenten Bornem en Mariekerke zodat de linde hier ook dienst doet als grensboom. Tegen de stam van de linde is een boomkapel bevestigd.


ID: 130196 | Landschappelijk element

Geknotte eik als grensboom

Fayte zonder nummer (Brakel)
Als dikste, en vermoedelijk ook oudste knoteik in Oost-Vlaanderen vormt deze boom het belangrijkste beeldbepalende object in het graslandcomplex waarvan hij deel uitmaakt, mede door zijn mooie, representatieve groeivorm.


ID: 130926 | Landschappelijk element

Geknotte winterlinde als grensboom

Hayestraat zonder nummer (Brakel)
De geknotte winterlinde bevindt zich op de administratieve grens tussen Everbeek en Opbrakel. De markeringsboom is tevens een hoekboom, hij staat in een wat uitspringde hoek van een bosperceel.


ID: 302182 | Landschappelijk element

Geknotte grensboom 'Den Olifant'

Paalbos zonder nummer (Brugge)
Geknotte zomereik als grensboom, bekend onder de naam 'den Olifant'.