Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

1779 resultaten


ID: 130776 | Landschappelijk element

Opgaande lindendreef bij Vijverpoort Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. De dreef, die begint aan de Vijverpoort en gelegen is aan de oostzijde van de kasteelvijver, werd in oorsprong beplant met zomerlinden. De dreef biedt plaats aan 53 bomen, er zijn inmiddels 17 bomen verdwenen. Er staan nog 27 zomerlinden uit de oorspronkelijke beplanting, na de aanplanting werd er ingeboet met Hollandse linde (5 stuks) en winterlinde (4 stuks). Samen met de dreef aan de westzijde van de kasteelvijver omkaderen de beide lindendreven het majestueuze uitzicht op het kasteel.


ID: 305792 | Landschappelijk element

Drevenpatroon van zomereik Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat zonder nummer, Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Dit drevenpatroon is een nog intact gehouden deel van het meer uitgestrekte 18de-eeuwse complex. Tijdens 19de-eeuwse aanpassingen is het drevenpatroon gewijzigd of zijn bepaalde dreven ingekort. De bomenrijen zijn aanplant met zomereiken. Het beheersplan voor het kasteeldomein van Poeke beoogt het behoud en herstel van dit waardevolle drevenrestant.


ID: 305793 | Landschappelijk element

Beukenlaantje Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat zonder nummer, Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Tijdens 19de-eeuwse aanpassingen van het park werd een slingerend beukenlaantje aangelegd dat de verbinding maakt vanuit het park van Poeke naar het dorp van Lotenhulle.


ID: 305795 | Landschappelijk element

Relict lindedreven Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat zonder nummer, Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. In dit aangeduide deel zijn de dreefbomen gekapt en is enkel nog de stronkopslag van de lindebomen aanwezig. Belangrijk genetisch plantmateriaal uit de 18de eeuw kan hier mits een goed aangepast beheer in stand gehouden worden.


ID: 305796 | Landschappelijk element

Zichtas met bruine beuken kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat zonder nummer, Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Vanuit het kasteel is een deel van de noordelijk georiënteerde zichtas aangeplant met bruine beuken, het andere deel van de zichtas verloopt door een landschapstuin. Samen zijn ze het resultaat van 19de-eeuwse aanpassingen van het kasteeldomein.


ID: 33363 | Bouwkundig element

Hoeve Groot Goed te Lake

Knesselaarsestraat 67 (Aalter)
Ver achterin gelegen hoeve ten zuiden van de Brugse Vaart op de grens met Sint-Maria-Aalter en oorspronkelijk rechthoekig omgracht. Heden toegankelijk via een lange notelarendreef en ijzeren hek tussen betonnen pijlertjes ten zuidoosten.


ID: 35008 | Bouwkundig element

Goed te Leurebroek

Leurebroekdreef 2 (Aalter)
Hoeve gelegen buiten ronde omwalling, heden enkel sporen van omgrachting en vijver, met rechte populierendreef naar de straat. Grootste hoeve van de gemeente.; vermeld in 1626. Boerenwoning van 1824 met bakstenen lijstgevel van zeven traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak met klokkenstoel. L-vormige schuur en stallen met mestvaalt ervoor, gedateerd 1835.


ID: 34639 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteel Loveld met park

Loveldlaan 47 (Aalter)
Kasteel op L-vormig grondplan, gebouwd in 1912 naar ontwerp van architect Flanneau en opgetrokken uit bak- en natuursteen met enorm leien dak in een vereenvoudigde classicerende zogenaamd Franse stijl. Rondom het kasteel een door dreven en zichtassen gestructureerd park.


ID: 34642 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Landhuis Nobelstede

Manewaarde 29-33 (Aalter)
Rechthoekig omgracht goed met heden neotraditioneel kasteeltje van twee bouwlagen opgetrokken uit bak- en natuursteen. Oude kern van het gebouw zichtbaar in gecementeerde gevels van rechter gedeelte aan voorkant en het centrale gedeelte van de achtergevel, bij de heropbouw eveneens aangepast in dezelfde stijl. Ten noorden, dienstgebouwen en grote duiventil. In de zuidelijke hoek van het terrein verbond eertijds een ijzeren walbrugje de achterliggende meersen met de tuin en een tuinpaviljoen, beide nu vervallen.


ID: 34825 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Bellem

Mariahovelaan 2-4, 4A (Aalter)
Het omgrachte kasteel Mariahove werd begin 19de eeuw heropgebouwd door de industrieel J.-L. van Caneghem. Het werd in de periode 1855-1860 in neoclassicistische stijl aangepast naar ontwerp van Bruno Renard. Het omringende park in landschappelijke stijl werd aangelegd in de tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuiden van het park een jachtbos met dreven in sterrenpatroon. De ronde duiventoren is afgedekt met een achtkantige leien spits met windwijzer met duif en klimt vermoedelijk op tot de 16de eeuw.