Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

1833 resultaten


ID: 200260 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hoeve Speelhoven met tuinen en boomgaard

Haterbeekstraat 88-90 (Aarschot)
Voormalige hoeve van de heren van Speelhoven, afstammelingen van het huis van Aarschot. De herenhoeve uit de 16de-17de eeuw en vergrotingen uit de 19de eeuw met binnenplaats, tuin en boomgaard van circa 1,5 hectare werd omringd door een trapeziumvormige ringgracht. De site is nagenoeg onveranderd sinds de 18de eeuw; monumentale perelaar.


ID: 41467 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Watermolen van Leefdaal en omgeving

Molendreef 30 (Aarschot)
De omgeving van de watermolen Te Leefdaal situeert zich ten westen van de Molendreef te Aarschot (deelgemeente Rillaar), even ten noorden van de dorpskern van Rillaar en ten zuiden van de Demer, en loopt een 100-tal meter stroomopwaarts langs de Grote Motte tot waar deze in het noordwesten de Kortakkerstraat raakt. De watermolen dateert van 1752 maar heeft een oudere kern. Baksteenbouw met sokkel en hoekstenen van ijzerzandsteen. Aanpassingen uit 1967. De waterlopen in het gebied werden verlegd en geleid in functie van de watermolen. In het zuiden van het gebied loopt de onverharde Molenvoetweg.


ID: 305222 | Landschappelijk element

Holle weg Parhofstraat

Parhofstraat (Aarschot)
Deze holle wegen hellen af naar de Holsbeeksesteenweg en bevinden zich in het noordoosten van de heuvel. De onverharde wegen hebben een kronkelende vorm en lopen tussen verscheidene akkers. De wegen worden als holle weg afgebeeld op de Villaretkaart (1745-1748) en zijn ook zichtbaar op latere historische kaarten. Op de 19de-eeuwse Poppkaart wordt de huidige Parhofstraat aangeduid als ‘Holle straat’.


ID: 41448 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Meetshoven

Ter Heidelaan 97A-B (Aarschot)
Middeleeuwse site met een 18de-eeuws kasteel, dat rond 1880 gedegradeerd werd tot hoeve, in zijn huidige vorm zwaar gerenoveerd enkelhuis van twee verdiepingen afgedekt met een mansardedak voorzien van dakvenster; halfslachtige poging tot aanleg van het omgevende landschap van veenplassen, schrale velden en heide (beboomde dreven, sterrenbosje) tijdens de 18de eeuw.


ID: 305219 | Landschappelijk element

Holle weg Waterloosstraat

Waterloosstraat (Aarschot)
Deze holle weg bevindt zich op de noordelijke flank van de Wijngaardberg tussen verscheidene akkers en biedt zicht op de Moedermolen. De weg is volledig verhard en bevat langs beide taluds boomsoorten als (knot)eik en robinia. De Waterloosstraat is afgebeeld op de Villaretkaart (1745-1748) als verbindingsweg tussen de gehuchten Vlasselaar en Gelrode, respectievelijk ten zuiden en ten noorden van de Wijngaardberg. Deze weg liep dwars over de akkers en kruiste het bos op de ‘Mont de Wesmael’ om weer uit te komen op de dorpskouter.


ID: 135021 | Landschappelijk geheel

Domeinen Klaverblad en Cleydael en kasteel van Hemiksem

Aartselaar (Aartselaar), Hoboken, Wilrijk (Antwerpen), Hemiksem (Hemiksem)
Dit gebied is gelegen net ten zuiden van de stedelijke agglomeratie Antwerpen en wordt gekenmerkt door drie gaaf bewaarde kasteeldomeinen. Het kasteel ‘Klaverblad’ wordt omgeven door een domein met historisch stabiel loofbos. Het kasteel van Hemiksem, met goed herkenbaar omgracht landschapspark met een mooi drevenpatroon en historisch stabiel loofbos, is gelegen in het oosten. Het kasteeldomein Cleydael ligt ten zuiden hiervan. Dit vierkante waterkasteel, gelegen op een eiland gevormd door de splitsing van de Vliet, is omringd door een grasveld dat is afgesloten door een haag die de overgang vormt naar het omliggende bos. In het zuiden ligt de reliëfrijke vallei van de Vliet met rietland en aan de rand historische stabiel bos. De eerder gesloten kasteeldomeinen grenzen aan een open landelijk gebied met talrijke bomenrijen in het oosten van het gebied.


ID: 12419 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Neoclassicistisch kasteel Solhof

Baron van Ertbornstraat 118-122 (Aartselaar)
Neoclassicistisch kasteel uit de tweede helft van de 19de eeuw met bakstenen omwallingsmuur met ronde hoektorens, gelegen binnen een rechthoekige omgrachting en toegankelijk via een bakstenen boogbrug en ijzeren poort. De conciërgewoning, koetshuis en stallingen dateren uit het laatste kwart van de 19de eeuw. In het omgevend park, aangelegd in landschappelijke stijl, wordt het centrale grasveld omgeven door een bomengordel. In het park bevinden zich nog een ijskelder en twee tuinbruggen. Langs de noordelijke parkgrens ligt een bruine beukendreef.


ID: 12446 | Bouwkundig element

Hoeve

Solhofdreef 37 (Aartselaar)
Hoeve gelegen in agrarisch gebied met aan de zuidzijde een moestuin en rode beukendreef die het kasteeldomein afbakent.


ID: 134020 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein van de benedictijnenabdij van Affligem

Abdijstraat 6 (Affligem)
Ommuurde benedictijnenabdij teruggaand tot in de 11de eeuw. Rond 1800 deels gesloopt met behoud van de Sint-Benedictuspoort en het zogenaamde Bisschoppenhuis uit 1720, kloostergebouwen grotendeels heropgebouwd in neogotische stijl na de terugkeer van de benedictijnen in 1869. In de 17de en 18de eeuw omringd met siertuinen, moestuinen, boomgaarden, vijvers en een kerkhof. Heraanleg van verschillende delen van de tuin in de eerste helft van de 20e eeuw: verbouwingen en nieuwbouw naar ontwerp van onder meer Dom P. Bellot en A. Kropholler tijdens het interbellum; lindedreven en 'groene' evocatie van het koor van de verdwenen abdijkerk.


ID: 38843 | Bouwkundig element

Hoeve Hof ter Saele of Hof te Hekelgem

Kasteelstraat 8 (Affligem)
Voorheen deel uitmakend van de leenroerige bezittingen van de abdij van Affligem. Het neerhof werd onder meer met afbraakmateriaal heropgebouwd in 1643; in 1689 opnieuw verwoest en hersteld en in 1802 wegens de Franse Revolutie verkocht.