Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

86 resultaten


ID: 135151 | Landschappelijk geheel

Lakebossen en Munkebossen

Ruddervoorde (Oostkamp), Wingene, Zwevezele (Wingene)
Dit landschap is een oud veldgebied. Toen men dit veldgebied ontgon, werden kaarsrechte dreven aangeplant en werd het gehele gebied bebost: de Lakebossen en de Munkebossen. De ontginning gebeurde volgens een regelmatig patroon: volgens een noord-zuid richting en een oost-west richting met een regelmatige perceelsgrootte. Het tracé van de Oostenrijkse steenweg tussen Brugge en Kortrijk wijkt af van de andere rechtlijnige dreven met een vaste richting. Het steenwegtracé heeft een kenmerkende wegbeplanting met opgaande eiken. Het bosaandeel is sinds de 18de eeuw afgenomen ten voordele van landbouwland. In het bos zijn enkele kasteelsites aanwezig: het Rood kasteel, het kasteel Raepenburg en het Munkegoed. De afwisseling van boscomplexen met landbouwland én de lage bebouwingsdichtheid geeft aan het gebied een half gesloten karakter met een afwisseling van landbouwpercelen en bospercelen.


ID: 45588 | Bouwkundig element

Abdijhoeve met toegangspoort en duiventoren

Marktstraat 1, 1A-B (Oudenburg)
Abdijhoeve met toegangspoort en duiventoren. Resterende fragmenten van de verdwenen Sint-Pietersabdij, een uitgebreid complex gelegen op de hoek van de Abdijlaan (zuid) en de Marktstraat/Stationsstraat (west). Thans vrij losse verzameling van gebouwen uit 15de, 17de, 18de en 20ste eeuw.


ID: 80394 | Bouwkundig element

Panhof

Panhofstraat 97 (Pelt)
Grotendeels bakstenen complex, thans bestaande uit een langgestrekte hoeve, een losstaande open schob en een dito dienstgebouwtje, in kern mogelijk teruggaand tot de 18de eeuw.


ID: 40370 | Bouwkundig element

Abdijhoeve Cantimpré

Cantempréstraat 3 (Pepingen)
Ruime vierkanthoeve met gebouwen uit de 19de eeuw, overluifelde inrijpoort, boerenwoning, stallen en langsschuur, een omheiningsmuur van natuur- en baksteen verbindt de hoeve met de kerk, binnen deze omheining liggen nog twee langsschuren.


ID: 135045 | Landschappelijk geheel

Hof van Coolhem en Het Moer bij Kalfort

Puurs, Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands)
Het Kasteel van Kolem en de Moeren zijn gelegen in Puurs in Klein Brabant. Het hof van Kolmen, in het zuidwesten, bestaat uit een parkbos rondom een hoeve en schuur, eertijds afhankelijk van de St-Bernardsabdij van Hemiksem. Het grootste deel van de ankerplaats wordt bedekt door het beboste Moer, één van de drie grote moerassige laagten in Klein Brabant en een voormalig turfwingebied van de abdij dat sinds de 17de eeuw wordt gekenmerkt door een dicht stelsel van grachten en met hakhout beplante dammen. Door de hydrologische geïsoleerdheid van het gebied treft men er nog zuivere milieuomstandigheden aan. Overgangen van het ene vegetatietype naar het andere en het dichte patroon van grachten en dreven, maken het tot een esthetisch aantrekkelijk geheel. Langs de zuidrand zorgt het contrast van open akkerland met achterliggend bos voor een mooi zicht.


ID: 2207 | Bouwkundig element

Hoeve Schelfhout

Rijksweg 1A (Puurs-Sint-Amands)
Aangepaste, langgestrekte hoeve met uitzicht uit de 18de en 19de eeuw.


ID: 217134 | Bouwkundig element

Abdijhoeve Zevenbronnen

Zevenbronnen 4, 4C (Sint-Genesius-Rode)
Traditionele, 18de-eeuwse ommuurde hoeve met op het einde van de oprijlaan de grote langsschuur en rechts een boerenwoning met stallen in U-vormige configuratie, toegankelijk via hekpijlers met smeedijzeren hek.


ID: 3265 | Bouwkundig element

Midzeelhoeve II

Midzelen 25, 25A (Sint-Katelijne-Waver)
Gerestaureerde, voormalige abdijhoeve met jaarankers 1712 in de zijgevel.


ID: 9547 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Sint-Pietershof en omgeving

Letterhoutemdorp 2 (Sint-Lievens-Houtem)
Voormalige abdijhoeve; grote gesloten hoeve met witgeschilderde bakstenen gebouwen van diverse volumes onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekige gebetonneerde binnenplaats. Boerenwoning van het dubbelhuistype met één bouwlaag van acht traveeën onder zadeldak met klokkenruiter, uit de tweede helft van de 18de eeuw, aangepast in de 19de eeuw. Rondom relict van boomgaard en opgaande linde op het erf bij de inrit.


ID: 40648 | Bouwkundig element

Abdijhoeve Ten Brukom

Bergensesteenweg 711 (Sint-Pieters-Leeuw)
Gesloten hoeve met homogeen uitzicht in traditionele bak- en zandsteenstijl van 1777, omvat toegangspoort met duifhuis, paardenstallen, herenwoning, knechtenhuis, stallen en schuur met karrenhuis.