Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

86 resultaten


ID: 59636 | Bouwkundig element

Groeningeabdij

Groeningestraat 42 (Kortrijk)
De abdij van Groeninge was achtereenvolgens op drie verschillende plaatsen gevestigd. Groeninge I ontstond vermoedelijk voor 1236 op een grond in Marke, later bekend als het Goed te Rodenborch, daartoe geschonken door Johanna en Agnes van Rodenborch.


ID: 43940 | Bouwkundig element

Tiendenhof en brouwerij

Dorpsstraat 6 (Kruisem)
Woonhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met oude kern, aangepast in de eerst helft van de 19de eeuw; aansluitend bijgebouw van vier traveeën onder lager zadeldak, met oude kern; verder voormalige schuur, begin 19de eeuw reeds brouwerij en vrijstaand wagenhuis.


ID: 872 | Bouwkundig element

Cisterciënzerinnenabdij

Hocht 2-4 (Lanaken)
De Sint-Agatha-abdij van Hocht wordt het eerst vermeld circa 1186 als Predium de Huckte. Van het abdijcomplex resteren thans de ruïnes van het kerkkoor, het abdissenkwartier, het huidige kasteel, het poortgebouw, de aalmoezenierswoning, de hoeve en de watermolen.


ID: 9170 | Bouwkundig element

Hof te Papegem

Papegemstraat 95 (Lede)
Voormalige abdijhoeve afhankelijk van Sint-Pietersabdij. Grote semigesloten hoeve met witgeschilderde gebouwen van diverse volumes, gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met vaalt. Boerenhuis met klokkenruiter, daterend uit de 18de eeuw en aangepast in de 19de eeuw. Rechthoekige kapel, gedateerd 1890 op sluitsteen boven deur.


ID: 302530 | Landschappelijk element

Vijvers en omgeving van de Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1, 4-7, 9 (Leuven)
De abdij van 't Park is gelegen in de vallei van de Molenbeek ten zuiden van Leuven, in de vork van de spoorlijnen Leuven-Tienen en Leuven-Ottignies; merkwaardig architecturaal ensemble met delen vooral uit de 16de, 17de en 18de eeuw en met romaanse, gotische, renaissance, barokke en classicistische elementen; abdijgebouw, abdijkerk, abdijhoeve met koetshuis, stallingen, tiendenschuur, watermolen, smidse en gastenkwartier.


ID: 42566 | Bouwkundig element

Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1-6, 7-9 (Leuven)
Merkwaardig architecturaal ensemble uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw.


ID: 42590 | Bouwkundig element

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2-13, 14 (Leuven)
Oprichting kloostergebouwen vanaf 1158 en voltooiing van de eerste grote kerk in 1170, deels verwoest in 1572, geleidelijke wederopbouw der geteisterde gedeelten gedurende de 17de en 18de eeuw.


ID: 70072 | Bouwkundig element

Site met duiventoren van Sint-Pietersabdij

Noordstraat (Lo-Reninge)
Duiventoren van 1710, zie metselaarstekens in witte baksteen, behorend tot de abdijhoeve van de voormalige Sint-Pietersabdij. Achthoekige duiventoren in gele baksteen van drie bouwlagen onder met leien beklede torenhelm. Ten oosten van de duiventoren, achterin gelegen sterk verbouwd voormalig hoevebestanddeel van de abdij.


ID: 34201 | Bouwkundig element

Hoeve Goed of Hof te Winckel

Bastelare 1 (Lochristi)
Voormalige pachthoeve van de Gentse Sint-Baafsabdij reeds vermeld in 1480. Bewaard lang rechthoekig bakstenen bedrijfsgebouw aan de zuidelijke erfzijde met stallen, dwarsschuur en wagenhuis onder zadeldak, gedateerd 1888.


ID: 34141 | Bouwkundig element

Overblijfsel van Torregoed

Bosdam 60 (Lochristi)
Huidig woonhuis van het tuinbouwbedrijf zou gedeeltelijk een overblijfsel zijn van het vroeger neerhof, mogelijk opklimmend tot de 15de eeuw en als dusdanig tot de oudste gebouwen van Zaffelare behorend. Bestaand uit een hoog rechthoekig gebouw van één verdieping onder afgewolfd schilddak.