Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

86 resultaten


ID: 34154 | Bouwkundig element

Hoeve 't Walleken

Kapiteinsstraat 6 (Lochristi)
Achterin gelegen vroeger enkelvoudig vierkant omgrachte hoeve met toegangsdreef naar de noordkant van het erf. Walgrachten gedempt in 1985-86.


ID: 34080 | Bouwkundig element

Hoeve Lichtelare goed

Lichtelarestraat 45 (Lochristi)
Historisch belangrijk als omgrachte site met middeleeuwse oorsprong, namelijk de curtis Lichtelaar, één van de ontginningscentra en latere pachthoeve van de Gentse Sint-Baafsabdij. Vrij groot peervormig boerenerf omringd door walgrachten afgezoomd door een populierenrij en knotwilgen.


ID: 34118 | Bouwkundig element

Hoeve Hof ter Poelen

Terpoelen 2 (Lochristi)
Hoeve met losse bestanddelen op een rechthoekig omgracht erf deels afgeboord met populieren. IJzeren toegangshek ten zuiden aan vierkante bakstenen hekpijlers. Op een lichte terp, westelijk georiënteerd boerenhuis van vijf traveeën onder hoog zadeldak minstens opklimmend tot begin 19de eeuw.


ID: 200911 | Bouwkundig element

Abdijhoeve Oudenbos

Nonnenbosweg 2 (Lokeren)
Woonhuis van een voormalige abdijhoeve van de cisterciënzerinnenabdij Onze-Lieve-Vrouw ten Bos uit de 16de eeuw, aangepast in de 19de eeuw. Het betreft een gebouw van twee bouwlagen van vijf traveeën en twee verdiepingen onder pannen zadeldak in bak- en zandsteenstijl.


ID: 80141 | Bouwkundig element

Hoeve De Groote Hoef

Hoeverdijk 11 (Lommel)
De grootste boerderij van Lommel en de enige die over meer dan 100 hectare landbouwgrond en weiden beschikte. Eertijds goed van de abdij van Averbode.


ID: 52554 | Bouwkundig element

Grote Hoeve

Grote hoeve 2 (Meerhout)
Een omwalde hoeve met T-vormig woonhuis, schuur, stallingen en koetshuis, op de zuidelijke oever van de Grote Nete.


ID: 135070 | Landschappelijk geheel

Amelgem - Ossel

Meise (Meise), Brussegem, Hamme (Merchtem), Wemmel (Wemmel)
Deze ankerplaats ligt ten westen van Meise en sluit aan bij de Nationale Plantentuin van Meise. Het gaat om een ongerept abdijdomein van de Norbertijnen van Grimbergen, dat op een unieke manier qua structuur, omvang en functie bewaard is gebleven rond zijn drie polen, de kapel van Amelgem en de twee hoeves. Het gebied van Amelgem tot Ossel heeft een nog grotendeels ongerept landelijk karakter met contrasten tussen open kouters en diep ingesneden colluviale dalen van de Hammervonnisbeek en de Molenbeek. Ook het kasteel van Ossel en het Hagenkasteel horen bij deze ankerplaats.


ID: 135132 | Landschappelijk geheel

Kanaal Nieuwpoort-Plassendale en omgeving Schuddebeurze

Lombardsijde, Slijpe, Westende (Middelkerke)
In deze ankerplaats ligt een overgangszone tussen duinen en polders. Het noordwestelijke zandige gedeelte was vroeger een binnenduincomplex. Deze duinen zijn lang beïnvloed geweest door erosie en begrazing. Omwille van de voedselarme, ontkalkte ondergrond en de begrazing komt een schrale heide- en graslandvegetatie voor. De westelijke graslanden vlakbij Lombardsijde kennen nog enkele knotbomenrijen. Het zuidelijke gedeelte behoort tot de polders en ligt frequent onder akkerland. Hier zorgen talrijke sloten en grachtjes met rietbegroeiing voor de afwatering van het gebied. De Schuddebeurzebeek is de voornaamste afwateringsader voor het gehele gebied. Opgaande bomenrijen accentueren het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. In het gebied zijn verschillende sporen van de Eerste Wereldoorlog.


ID: 34286 | Bouwkundig element

Ruïne hof van Coudenborn

Heirweg (Moerbeke)
Ruïne van het buitenhof van de cisterciënzerabdij Boudelo in Stekene, daterend uit de 16de en 17de eeuw, omvat de resten van een kleine noordvleugel uit de 17de eeuw en een grote zuidvleugel die minstens uit de 16de eeuw dateert. Tussen de twee vleugels staat het overblijfsel van een vierkante traptoren. De ruïne wordt aan de straatzijde afgesloten door een lage bakstenen muur met de resten van een poort


ID: 52858 | Bouwkundig element

Abdij van Postel

Abdijlaan 16 (Mol)
Ommuurd en omgracht kloostercomplex met constructies in diverse stijlen, gaande van de romaanse kerk tot hedendaagse architectuur, kwam vermoedelijk tussen 1128 en 1138 tot stand.