Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

86 resultaten


ID: 79819 | Bouwkundig element

Site Abdij Ter Doest

Ter Doeststraat 4, 4A-B (Brugge)
Historische abdijsite, toegankelijk via een toegangsdreef met L-vormig verloop beginnend bij de Ter Doeststraat. Aan het begin van de dreef bevindt zich een kapel van 1687. Op het einde van de toegangsdreef, ten westen ervan een poortgebouw, gedateerd 1661. De hoevegebouwen met 17de-eeuwse kern met L-vormige plattegrond zijn ten noorden van het erf ingeplant. Ten noorden van de hoevegebouwen bevindt zich een voormalig woonhuis uit de 17de eeuw. De voormalige imposante abdijschuur uit de 13de eeuw en het wagenhuis bevinden zich ten zuiden van het erf.


ID: 78989 | Bouwkundig element

Omwalde hoeve met losse bestanddelen Spermalie

Spermalieweg 25, 25A (Damme)
Historische omwalde hoeve Spermalie, opgericht circa 1300 als abdijhoeve horend bij de in 1241 gestichte Spermalieabdij, verwoest in 1578-1579. De huidige hoevegebouwen klimmen vermoedelijk op tot de 17de en 18de eeuw. Beboomde dreef. De hoeve omvat woonhuis, paarden-, ossen-, koe-, schaap- en varkensstal, losstaande schuren, wagenhuis, rosmolen en duiventil. Behalve een boomgaard is er een moestuin aan de westzijde van het erf, met waterput en vijver die in verbinding staat met de wal. Eénlagig, witgekalkt verankerd bakstenen volume met gepekte plint van zes traveeën met opkamertravee aan oostzijde onder overkragend zadeldak.


ID: 135398 | Landschappelijk geheel

Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)
Dit gebied omvat het gave zeeduinlandschap van strand en jonge duinen (Westhoekduinen, Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Oosthoekduinen), het open poldergebied van Adinkerke, de fossiele binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde (met het domein Cabour en het Garzebekeveld), het rationeel ingerichte droogmakerijlandschap van de Frans-Belgische Moeren met een ringsloot, enkele resterende poldermolens en de zogenaamde Buitenmoeren en de overgang naar het Plateau van Izenberge met de dorpskernen van Houtem en Wulveringem en talrijke historische hoeven en gehuchten met landelijke bebouwing. De panoramische zichten naar de zee en naar het binnenland bieden weidse vergezichten.


ID: 135226 | Landschappelijk geheel

Scheldevelde en de Zeven Dreven

De Pinte, Zevergem (De Pinte)
Het Scheldevelde was een middeleeuws 'veld' of 'wastina', dat eerder deel uitmaakte van het uitgestrekte 'Scheldeholt' en in bezit was van de Sint-Pietersabdij. Het veldgebied werd begrensd door de Schelde en Leie en vanaf de 12de eeuw geleidelijk aan ontgonnen. In de 18de eeuw werd het veld systematisch ontgonnen door de aanleg van verschillende wegen die allen concentrisch naar de abdijhoeve liepen. Het oude landhuis van Scheldevelde werd in 1846 gesloopt en vervangen door het huidige kasteel, dat deels omgracht is en omringd door het park en de landerijen met stervormig aangelegde dreven.


ID: 134712 | Landschappelijk element

Domein van het Sint-Wivinaklooster

Hendrik Placestraat 43-45 (Dilbeek)
Voormalige abdij van de benedictinessen, grotendeels afgebroken rond 1800; tijdens de 19de eeuw in gebruik als privé-landgoed met het voormalige priesterhuis als residentie en de hoeve als cichoreibranderij, omringd door een landschappelijk park van bijna 7 hectare.


ID: 38969 | Bouwkundig element

Sint-Wivinaklooster

Hendrik Placestraat 43-49, 43A-B (Dilbeek)
Belangrijk voormalig ommuurd abdijcomplex gelegen ten zuidwesten van de dorpskern van Groot-Bijgaarden tegen de grens met Dilbeek.


ID: 34419 | Bouwkundig element

Hoeve De Werfstruyck

Spiegelstraat 2 (Evergem)
Tijdens het Ancien Régime toebehorend aan de abdij van Loos (bij Rijsel) en reeds vanouds met een dreef, thans populierendreef, verbonden met Volpenswege (zie 18de-eeuwse kaarten). Hoeve met losse bestanddelen, vernieuwd in de 19de eeuw.


ID: 26927 | Bouwkundig element

Villa Ekstermere en hoeve

Botestraat 129, Ruienhovestraat 177 (Gent)
Villa met erachter de resterende gebouwen van de eertijds zeer oude en belangrijke omwalde hoeve, reeds vernoemd in 1277 en destijds vermoedelijk door de Sint-Baafsabdij zelf uitgebaat. De huidige hoevegebouwen klimmen waarschijnlijk op tot de 18de eeuw.


ID: 26315 | Bouwkundig element

Norbertijnerabdij

Drongenplein 26-27, 26A-D, Lage Lakendreef 5, Oude-Abdijstraat 1 (Gent)
De abdij omvat onder meer vier rondom een rechthoekige binnenplaats gegroepeerde vleugels van 1653-1655, zuidvleugel, en 1663-1665, andere vleugels, met aanpassingen uit de 18de, de 19de en de 20ste eeuw. De abdijgebouwen zijn kenmerkend voor de regionale contrareformatie-architectuur. Ten noordoosten van de kloostergangen bevindt zich een L-vormige vleugel van acht en tien traveeën, die vermoedelijk in kern opklimt tot de 18de eeuw. Tot de site behoren ook de huidige decanale kerk Sint-Gerulfus in neobarokstijl van 1858-59 naar ontwerp van de Gentse architect Frans Cardon en de Sint-Jozefskapel of kapel van Pater Petit, gebouwd in 1937-1938.


ID: 26919 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Marco Polostraat (Gent)
Voormalig pachtgoed van de abdij van Doornzele, reeds vermeld vanaf de 15de eeuw. Door weilanden omgeven hoeve met losstaande bestanddelen geschikt rondom een ruim beboomd en begraasd erf en toegankelijk via twee ijzeren hekken (een groot en een klein) tussen vierkante, gemetselde hekpijlers.