Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

164 resultaten


ID: 135206 | Landschappelijk geheel

Bellebroek en Dendermeersen tussen Oudegem en Wieze

Gijzegem, Herdersem (Aalst), Mespelare (Dendermonde), Denderbelle, Wieze (Lebbeke)
Het gebied omvat een groot deel van de historische meersen op de linker- en rechteroever van de gekanaliseerde Dender. Het bestaat uit aaneengesloten percelen gras- en weiland met drainagesloten, rijen knotwilgen en relicten van de Oude Dender. Aan de rand van de open meersen, op de iets hogere en dus droge gronden liggen de dorpen Mespelare, Denderbelle en Wieze die uitkijken over de Dendervallei. Het kasteeldomein van Wieze ligt in het zuiden van het meersenlandschap.


ID: 135004 | Landschappelijk geheel

Demervallei tussen Aarschot en Diest

Aarschot, Langdorp, Rillaar (Aarschot), Diest, Kaggevinne, Molenstede (Diest), Averbode, Messelbroek, Testelt, Zichem (Scherpenheuvel-Zichem)
Het gebied omvat de Demervallei met overgangen naar rivierterrassen, getuigenheuvels en delen van de aanpalende beekvalleien. In het noorden werd de landduinenrij tussen Gijmel en Zavel mee opgenomen. Op de valleibodem komen talrijke donken en afgesneden en fossiele meanders voor. De Diestiaanheuvels ten zuiden van Molenstede zijn gesitueerd in het traditionele landschap ‘Demerland’. Terwijl Aarschot en Diest zich over de hele breedte van de Demervallei uitstrekken, zijn Langdorp, Messelbroek, Testelt en Zichem oude bewoningskernen aan de rand van de vallei. De valleibodem is nagenoeg onbebouwd.


ID: 302455 | Bouwkundig element

Dorpskern Rillaar

Diestsesteenweg, Tieltseweg (Aarschot)
De oude dorpskern van Rillaar, deelgemeente van Aarschot, is gelegen op de steenweg naar Diest.


ID: 302454 | Bouwkundig element

Dorpskern Langdorp

Donkweg, Langdorpsesteenweg (Aarschot)
De dorpskern van Langdorp ligt aan de voet van de Bosberg, aan de steile noordwand van de Demervalei. Vanaf de kerk, die te midden van het ommuurde kerkhof ligt en met de aangrenzende pastorie een geheel vormt, wordt een onbelemmerd uitzicht geboden over de ongerepte vallei.


ID: 135403 | Landschappelijk geheel

Poldergebied van Lampernisse en omgeving

Alveringem (Alveringem), Diksmuide, Lampernisse, Oostkerke, Oudekapelle, Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Eggewaartskapelle, Zoutenaaie (Veurne)
Dit gebied omvat de poldergebieden met graslanddepressie van de zogenaamde Kom van Lampernisse, de Vlavlakte en de aansluitende kleine dorpskernen van Lampernisse, Zoetenaaie, Oostkerke, Sint-Jacobskapelle en Oudekapelle. Het uitgestrekte gebied met sinds de middeleeuwen in gebruik genomen polders met reliëfrijke graslanden en talrijke sporen van ontvening, kleiontginning en vroegere bewoning, vertoont een grote variatie in poelgronden en geulgronden. De site van het Leenhof Ter Wissche en de verdwenen kerken van Oostkerke en Zoutenaaie vormen bijzondere sporen van (vroeg-)middeleeuwse bewoning. Er komen ook nog meerdere oude hoeven met walgracht voor. De polder is doorsneden door talrijke vaarten en grachten. De Oude Zeedijk vormt een opvallend middeleeuws dijkrelict. De panoramische zichten bieden weidse vergezichten.


ID: 301562 | Bouwkundig element

Dorpskom Leisele

Beverenstraat, Izenbergestraat, Leiseledorp, Veurnestraat (Alveringem)
De dorpskom van Leisele concentreert zich rond Leiseledorp, een gaaf bewaard rechthoekige plein met omlopende gekasseide dorpsstraat. Verder bestaat de dorpskom voornamelijk uit traditionele dorpsbebouwing uit het derde kwart van de 18de eeuw en de 19de eeuw.


ID: 301687 | Bouwkundig element

Dorpskom Mollem

Dorp, Kasteelstraat, Kouter (Asse)
Het interessante van deze dorpskern is vooral toe te schrijven aan de ongerepte toestand van de bebouwing van het pleintje rond de kerk, maar ook de beeldbepalende rol die zowel de Sint-Stefanuskerk, als de pastorie spelen.


ID: 301683 | Bouwkundig element

Dorpskern Bekkerzeel

Kleistraat, Notelaarstraat, Processiestraat, Schutstraat, Sint-Godardusstraat (Asse), Bekkerzeelstraat, Kloosterweide (Dilbeek)
De dorpskern van Bekkerzeel, deelgemeente van Asse, gelegen tussen Asse, Zellik en Groot-Bijgaarden.


ID: 302452 | Bouwkundig element

Dorpskern Alsemberg

Boonstraat, Brusselsesteenweg, Fr. Deneyerstraat, Froetenweg, Kapelaansplein, Kloosterweg, Oude Postweg, Pastoor Bolsstraat, Vanderveldenlaan, Witteweg (Beersel)
Alsemberg wordt gedomineerd door de halverwege een heuvelrug ingeplante laatgotische en in de periode 1862-1906 ingrijpend gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwkerk.


ID: 135050 | Landschappelijk geheel

Gestel en omgeving

Berlaar (Berlaar), Itegem (Heist-op-den-Berg), Bevel, Kessel (Nijlen)
Dit gebied ligt op grondgebied van Berlaar en Nijlen in de alluviale vlakte van de sterk meanderende Grote Nete en wordt gekenmerkt door een rijke variatie aan abiotische condities waardoor verschillende vegetatietypes en een gevarieerd landschap ontstonden. De kern van Gestel ontwikkelde zich rond de kerk die hier in de 15de eeuw werd opgericht. De omgeving betreft een landbouwgebied dat ontstond door de ontginning vanuit enkele kasteeldomeinen en de ervan afhankelijke hoeven. De historische structuur en topografie van de vallei, de historische dorpskern van Gestel en de kastelen en landhuizen met hun omringende parken en de historische hoeven bleven in deze ankerplaats gaaf bewaard. De dorpskern van Gestel behield tot op vandaag zijn open en geïsoleerd karakter behouden en ook de relatie tussen de kasteeldomeinen en de omliggende open ruimte bleef bewaard.