153 resultaten


ID: 79261 | Bouwkundig element

Drievoudige schuif gelegen op de Rijtgracht

Waterhoek zonder nummer (Avelgem)
Drievoudige schuif gelegen op de Rijtgracht. Het tracé van de gracht is reeds deels herkenbaar op de Ferrariskaart (1770-1778). De gracht staat getekend tussen Avelgem en het gehucht Rugge, het deel tussen het gehucht en Waarmaarde is niet weergegeven. Vermoedelijk is de aanleg van de gracht te situeren in de middeleeuwen, een periode waar de Scheldemeersen ontgonnen werden door onder meer de abdij van Ename, een abdij met veel grondbezit in de regio en ook lange tijd eigenaar van een grote hoeve met name het zogenaamd "Hof van Ename" .


ID: 88993 | Bouwkundig element

Keersluis

Den Overzet zonder nummer (Beernem)
Keersluis naar ontwerp van architect Hans Vandeweghe.


ID: 200197 | Bouwkundig element

Papiermolen De Meurs

Sint Laureinsborreweg zonder nummer (Beersel)
Restanten van het 19de-eeuwse papiermolen De Meurs, gelegen op de noordelijke oever van de Molenbeek.


ID: 135202 | Landschappelijk geheel

Kalkense Meersen en Heisbroek

Overmere, Uitbergen (Berlare), Kalken (Laarne), Wetteren (Wetteren), Schellebelle (Wichelen)
Dit gebied bevindt zich tussen Kalken en Schellebelle. Het Scheldemeersen zijn hier gekenmerkt door open graslanden met sloten en beken, gelegen in een fossiele meanderbocht van de Schelde. In het noorden ligt de dorpskern van Kalken bovenaan een steilrand. In het zuidoosten gaan de meersen bruusk over naar het rivierduin van Uitbergen. Op zandige opduikingen hebben zich bewoningskernen gevestigd.


ID: 84728 | Bouwkundig element

De Loskaai

Sluis zonder nummer (Berlare)
Site van de sluis met kaai en stapelplaats in de vorm van een huisje bekend als "De loskaai". Gelegen aan voormalige los- en laadkade op de Berlaar, een kanaaltje dat het Berlare-Broek verbindt met de Schelde. Een sluis zorgde minstens vanaf de 17de eeuw voor de afwatering.


ID: 200334 | Bouwkundig element

Watermolen Bilsermolen

Kattebroekstraat 11 (Bilzen)
De watermolen Bilsermolen of Bouchoutmolen is gelegen aan de Demer, op zo'n tien kilometer van de bron. De voormalige graanmolen is van het onderslagtype en werd als complex reeds in 1569 vermeld. Het molenhuis en woonhuis bevinden zich in hetzelfde gebouw.


ID: 70685 | Bouwkundig element

Sluiswachterhuis en kantoor

Achelsedijk 3 (Bocholt)
Sluiswachterhuis en kantoor van Sluis 18 Bocholt, op de Zuid-Willemsvaart. Alleenstaand breedhuis in eclectische stijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


ID: 70727 | Bouwkundig element

Sluisgebouw

Lozerstraat 6 (Bocholt)
Sluis 17 Loozen, sluisgebouw aan de Zuid-Willemsvaart. Alleenstaand breedhuis uit derde kwart 19de eeuw in eclectische stijl, dat een ouder gebouw vervangt, dat aangeduid staat in de Atlas van de Buurtwegen van 1845.


ID: 200544 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kanaal Leuven-Dijle

Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Tildonk, Wespelaar (Haacht), Herent (Herent), Buken, Kampenhout (Kampenhout), Leuven, Wilsele (Leuven), Mechelen, Muizen (Mechelen), Hofstade (Zemst)
Het kanaal Leuven-Dijle verbindt het Brabantse hinterland met het Scheldebekken. Het kanaal werd aangelegd in 1752 en kende enkele aanpassingen in de jaren erna om ze bevaarbaar te houden. Ze heeft een totale lengte van 30 kilometer, het tracé werd in de loop van de tijd niet aangepast. Ook de vijf sluizen dateren allen uit deze aanlegperiode: Tildonk, Kampenhout, Boortmeerbeek, Battel en Zennegat. Langs weerzijden liggen op de meeste plaatsen dijken om het water op het juiste niveau te houden. Jaagpaden, nu veelal behouden als fietspad liggen langs het volledige traject. In Leuven komt het kanaal in de stad in de Kanaalkom.


ID: 200195 | Bouwkundig element

Watermolen en molenaarswoning

Pastorijstraat zonder nummer (Boortmeerbeek)
Korenwatermolen met turbine; maalvaardig maar niet in bedrijf. De maalinstallatie dateert van 1908. Het complex bestaat uit het hoofdgebouw met loodrecht hierop een zijvleugel.