134 resultaten


ID: 200722 | Bouwkundig element

Poertoren

Begijnenvest zonder nummer (Brugge)
Vrijstaande toren, gebouwd in 1398-1401 door Jan Van Oudenaarde; van de 15de tot het begin van de 20ste eeuw, buskruitopslagplaats zie benaming; in 1665 enkele jaren ingericht als voldermolen; kelders al voor 1785 gebruikt als ijskelder.


ID: 82824 | Bouwkundig element

Rijksnormaalschool

Hugo Losschaertstraat 5B, Klaverstraat 46-50, Schuttersstraat 10, Sint-Jorisstraat 69-71 (Brugge)
Voormalige Rijksnormaalschool, heden Departement Lerarenopleiding. Oorspronkelijke locatie van het Oudhof van de schuttersgilde van Sint-Joris. Complex bestaande uit het schoolgebouw (nummer 71) met imposante ingang aan Sint-Jorisstraat en links ervan de oorspronkelijke directeurswoning (nummer 69).


ID: 29612 | Bouwkundig element

Prinsenhof

Ontvangersstraat 6, Prinsenhof 8 (Brugge)
Voormalige grafelijke residentie met kern uit 14de-15de eeuw doch met 19de-eeuws uitzicht. Complex met hoofdvleugel (nok loodrecht op de straat) op L-vormige plattegrond, links en rechts geflankeerd door latere vleugels in neostijl. Domein met uitgestrekte tuin tot aan Moerstraat.


ID: 77461 | Bouwkundig element

Abdij Sint-Trudo van de kanunnikessen-augustinessen van de orde van het Heilig Graf

Pelderijnstraat 14 (Brugge)
De abdij Sint-Trudo van de kanunnikessen-augustinessen van de orde van het Heilig Graf is een beeldbepalend en volledig omwald, voormalig grafelijk slot van Male dat teruggaant tot de 14de eeuw en tot abdij verbouwd werd in 1953-1973.


ID: 57859 | Bouwkundig element

Hoeve Peralta de la Serna

Peraltastraat 3A-B (Brugge)
* Peraltastraat nr. 1. Historische hoeve z.g. "Peralta de la Serna", beschermd als monument bij M.B. van 8/03/1995. Achterin gelegen hoeve, aan de noordwestzijde begrensd door het industriegebied Herdersbrug-West. De hoeve lag tot het eind van de 19de eeuw op het grondgebied van Koolkerke tot het westelijk deel van de parochie met de hoeve tijdens de aanleg van de havenwerken bij de par


ID: 29607 | Bouwkundig element

Gebouwencomplex met burgerhuizen en restant stadsomwalling

Pieter Pourbusstraat 3 (Brugge)
Complex heden bestaande uit een diephuis met trapgevel (8 treden + topstuk) van drie traveeën en twee bouwlagen, een gekanteelde lijstgevel van twee traveeën, een lage aanbouw met ingang, en twee bijgebouwen onder meer poortgebouw met puntgevel aan de Grauwwerkersstraat; vóór 1899 omvatte het complex een 16de-eeuwse trapgevel, een diephuis met afgewolfde bedaking en lijstgevel van twee traveeën en een tuinmuur met poortje.


ID: 82897 | Bouwkundig element

Stadswoning met overblijfsel stadsversterking

Sasplein 1-2 (Brugge)
Stadswoning met tegen de noordelijke gevel een rondeel als overblijfsel van de middeleeuwse stadsversterking.


ID: 29752 | Bouwkundig element

Stadswoning met woontoren

Spiegelrei 5 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), fasegewijs tot stand gekomen.


ID: 78808 | Bouwkundig element

Het Kasteel van Moerkerke

Kasteelstraat 7 (Damme)
Het "Kasteel van Moerkerke" is een omwald kasteel in parktuin, met een geschiedenis die opklimt tot in de middeleeuwen. Het huidige eclectische uitzicht van het kasteel dateert van 1908-1912.


ID: 35704 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Notax

Kwadenplasstraat 12 (Destelbergen)
Omgracht kasteel in bijbehorend park met kasteelhoeve en toegangspoort nabij de Ledebeek, in de noordwesthoek van de gemeente. In oorsprong zou de site met omgrachting opklimmen tot de vroege middeleeuwen. Ook de naam "Notax" wijst op de vroegmiddeleeuwse oorsprong.