134 resultaten


ID: 134725 | Landschappelijk element

Kasteeldomein van Groot-Bijgaarden

Isidoor Van Beverenstraat 5 (Dilbeek)
Domein rond 17de-eeuws, omgracht kasteel met middeleeuwse donjon en, tot circa 1800, een kleine parterretuin; diepgaand gerestaureerd in 1903-1930 en omringd met een lusthof van 3 hectare 72 are, gedeeltelijk landschappelijk maar met twee regelmatige tuinen.


ID: 71514 | Bouwkundig element

Verschuylenhof

de Schiervellaan 5, 5A-D (Dilsen-Stokkem)
Het Verschuylenhof of Olmenhof is één der eerste ontginningen in Rotem. Eerste vermelding in 1371. Resten van een mergelstenen donjon, waarschijnlijk daterend uit de 14de of eerste helft 15de eeuw.


ID: 200336 | Bouwkundig element

De Wal langs de Stadsgraaf

Senator G. Ruttenstraat zonder nummer, Wal zonder nummer (Dilsen-Stokkem)
Bij grondwerken in 1971 werden de funderingen van de Dilserpoort blootgelegd. Ze hadden een breedte van 3,60 meter. De muren waren opgetrokken uit baksteen, maaskeien en mergelblokken. De poort had een centrale gewelfde doorgang met aan weerszijden een torentje met schietgaten.


ID: 134183 | Landschappelijk element

Restant van de kasteeltuin van Rummen

Kasteellaan 17 (Geetbets)
Hoevegebouwen en hoektoren uit het tweede kwart van de 17de eeuw, toebehorend aan het in 1906 afgebroken kasteel van Rummen, omgeven door een tuin met restanten van de oude ringgracht; relicten van een kasteelcomplex uit 1629 met parterre­tuin en dreven.


ID: 26728 | Bouwkundig element

Huis De Kapelle

Antwerpsesteenweg 233 (Gent)
Neogotisch herenhuis opgevat als een enkelhuis met twee traveeën en twee bouwlagen. Brede rechter venstertravee bekroond met een trapgevel van 1882-1884 ontworpen door Modeste De Noyette, links uitgebreid in 1941 met de deurtravee met lijstgevel en getrapt dakvenster, ontworpen door Emiel Buysse en Leo Lefebure.


ID: 24673 | Bouwkundig element

Geeraard de Duivelsteen

Geraard de Duivelstraat 1 (Gent)
Voormalig romaans steen uit de 13de eeuw. Einde 19de eeuw werd het door het Rijk aangekocht, gerestaureerd tussen 1898 en 1908 onder leiding van ingenieur A. Verhaegen en ingericht als Rijksarchief. Voor dit doel werd ten noordwesten een nieuwe vleugel, in een gelijkaardige stijl bijgebouwd.


ID: 24492 | Bouwkundig element

Grote- en Achtersikkel

Hoogpoort 64 (Gent)
Voormalig steen zogenaamd naar de patriciërsfamilie Van der Zickelen die in de 14de eeuw zowel het grote ensemble op de hoek van de Hoogpoort en de Biezekapelstraat bezaten als het steen uit de 13de eeuw, ernaast op de hoek van de Nederpolder zogenaamd "de Kleine Sikkel".


ID: 200809 | Bouwkundig element

Wachttorentje De Peperbus

Isabellakaai zonder nummer (Gent)
In de loop van de 16de eeuw kreeg Gent nieuwe stadsmuren. De oude middeleeuwse versterkingen maakten plaats voor het modernere bastionstelsel. Ook nog niet ommuurde delen van de stad werden toen in het nieuw beschermingssysteem opgenomen. Aan het eindpunt van de Schelde richtte men twee uitkijktorentjes in zandsteen op, waaronder de "Peperbus".


ID: 25890 | Bouwkundig element

Gravensteen

Sint-Veerleplein zonder nummer (Gent)
In 1180 gebouwd door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, op de plaats van een kleiner kasteel uit de 9de-10de eeuw, en naar het voorbeeld van de versterkte kastelen door de kruisvaarders in Syrië opgericht. Was de verblijfplaats van de graven van Vlaanderen tot de 14de eeuw.


ID: 8340 | Bouwkundig element

Dierkosttoren

Boerenhol zonder nummer (Geraardsbergen)
Toren verwoest in 1485 door de soldaten van Jan de Ligne; nadien heropgebouwd. In 1686 hersteld op bevel van abt Foucqier van de Sint-Adriaansabdij. In de middeleeuwen gebruikt als vergaderplaats voor de boogschutters van Sint-Sebastiaan.