112 resultaten


ID: 133019 | Landschappelijk element

Houtkant met hazelaar

Eikerheide 6 (Bornem)
Een houtkant die uit hoofdzaak bestaat uit hazelaar met toevoegingen van mispel, zomereik en haagbeuk staat op de perceelsgrens van het erf met de aanpalende dreef. De hazelaars staan in een dicht plantverband waardoor de houtkant als afsluiting functioneert. Hazelaar en mispel zijn soorten waarvan de vruchten werden geoogst. Hazelaar, zomereik en haagbeuk lenen er zich toe om als hakhout te worden beheerd.


ID: 132541 | Landschappelijk element

Rij mispels bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

Kasteelstraat (Bornem)
Langs een onverharde weg en begeleidende sloot werd een rij mispels aangeplant. Vermoedelijk werden deze fruitbomen aangeplant in functie van de jacht op het kasteeldomein van Marnix van Sint-Aldegonde.


ID: 133033 | Landschappelijk element

Dijkbeplanting met okkernoten in Koolput Bemden

Spuistraat zn (Bornem)
Het betreft een lijnaanplanting met opgaande notelaars op traditionele wijze aangeplant op het dijklichaam langsheen de Vliet.


ID: 38531 | Bouwkundig element

Doornhammeke, boerenhuis-herberg

Pont-Zuid 55 (De Pinte)
Bij een oude afgesneden Scheldebocht gelegen, vanouds gekende herberg, tevens hoevetje met woonhuis en voorheen in L-vorm aangebouwde stal.


ID: 35427 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Biezestraat 17 (Deinze)
Hoeve met losse bestanddelen gelegen aan dries in straatbocht en gegroepeerd in U-vorm rondom een met gras begroeid erf met voor de stal een mestvaalt en een notelaar en afgesloten met een gietijzeren hek.


ID: 35184 | Bouwkundig element

Hof ten Briele

Moutputstraat 6 (Deinze)
Voormalig leengoed vermeld in de 15de eeuw. In de 17de eeuw gelegen in ronde omwalling. In 1682 omschreven als "leenhofstede mette wallen ende bogaerden daermede gaende".


ID: 38221 | Bouwkundig element

Hoeve Goet te Reybrouck

Tussenweg zonder nummer (Deinze)
Gelegen ten zuiden van de Springdries tussen de Oudenaardsesteenweg en Gaversesteenweg. Zetel van de heerlijkheid te Reybrouck reeds vermeld begin 15de eeuw. Voorheen dubbele vierkante omgrachting met twee hoeven met losstaande bestanddelen.


ID: 38044 | Bouwkundig element

Hoeve Hof ter Eiken

Wakkense Heirweg 52 (Deinze)
Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen op verhard en begraasd binnenerf met grote notelaar die de mestvaalt beschaduwt.


ID: 48777 | Bouwkundig element

Hoeve

Moerstraat 173 (Dendermonde)
Hoeve bestaand uit een aan de straat ingeplante woning met aanpalend poortgebouw volgens het kadasterarchief opgericht in 1884 door landbouwer Charles-Louis Van Damme–Cleemput uit Sint-Gillis.


ID: 131647 | Landschappelijk element

Okkernoot op Scheldedijk Vlassenbroek

Vlassenbroek (Dendermonde)
Ten westen van de kerkhofsite van Vlassenbroek staat op de Scheldedijk een okkernoot. Het planten van okkernoten op dijken is hier in deze regio een oud traditioneel gebruik.