Gebeurtenis

Herinventarisatie wijk Muinkpark Gent

geografische herinventarisatie
ID: 1041   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1041

Beschrijving

In navolging van de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2009-2014, waarin de herinventarisatie van de binnenstad van Gent als opdracht werd vooropgesteld, startte de Afdeling Onderzoek en Bescherming van het agentschap Onroerend Erfgoed in 2012 met de herinventarisatie van de vroegere Sint-Pieters-Aaigemwijk in de omgeving van het Gentse Sint-Pietersstation, en vanaf 2013 met de wijk rondom het Muinkpark.

De opmaak van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de stad Gent is gestart in 1975 met de inventaris van de Kuip van Gent, het oudste historische stadscentrum. Daarna volgden de 16de-eeuwse stadsuitbreiding, de 19de-eeuwse stadsuitbreiding en de deelgemeenten. Het veldwerk werd beëindigd in 1983. De resultaten werden gepubliceerd in boekvorm in de reeks “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen”, de delen 4na (1976), 4nb (1979), 4nc (1983) en 4nd (1983), en zijn online beschikbaar op https://inventaris.onroerenderfgoed.be. Gezien de nieuwe ontwikkelingen in de zorg om onroerend erfgoed bleek een herinventarisatie van de stad Gent sterk aangewezen. Zo kwam de architectuur van de 20ste eeuw, hoewel er in principe geen chronologische limiet voor opname in de inventaris was vooropgesteld, minder aan bod in de eerste inventariscampagne.

In overleg met de bevoegde stedelijke diensten werd daarom besloten om naast de in de 20ste eeuw verstedelijkte wijk rond de Rijsenbergstraat aan het Sint-Pietersstation te starten met herinventarisatie van de wijk rondom het Muinkpark. In samenwerking met Tamara Rogiest (stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur) werden in 2013-2014 de Tentoonstellingslaan, de Hertstraat en de Muinklaan geherinventariseerd.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2014


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Franklin Rooseveltlaan 433-441, Hofstraat 335-343, Muinklaan 47-67 (Gent)
Onderkelderd appartementsgebouw, volgens de bouwaanvraag van 1952 bestaande uit zeventien appartementen, twee conciërgewoningen en zestien autobergplaatsen, ontworpen in een conventionele stijl van de vroege jaren vijftig, aansluitend bij het modernisme van het interbellum.


Tentoonstellingslaan 6-22 (Gent)
Onderkelderd appartementsgebouw van zeven traveeën en drie bouwlagen, deels onder zadeldak (pannen), deels onder plat dak, volgens bouwaanvragen van 1931 en 1935, gebouwd naar ontwerp en in opdracht van Albert D’Havé.


Tentoonstellingslaan 42-52 (Gent)
Appartementsgebouw met afgeronde hoektravee in art deco met twee winkels op de gelijkvloerse verdieping volgens bouwaanvraag van 1932 opgericht in opdracht van professor Paul Vander Linden naar ontwerp van architect Georges Merlé.