Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed wijk Muinkpark Gent

geografische herinventarisatie
ID
1041
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1041

Beschrijving

In navolging van de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2009-2014, waarin de herinventarisatie van de binnenstad van Gent als opdracht werd vooropgesteld, startte de Afdeling Onderzoek en Bescherming van het agentschap Onroerend Erfgoed in 2012 met de herinventarisatie van de vroegere Sint-Pieters-Aaigemwijk in de omgeving van het Gentse Sint-Pietersstation, en vanaf 2013 met de wijk rondom het Muinkpark.

De opmaak van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de stad Gent is gestart in 1975 met de inventaris van de Kuip van Gent, het oudste historische stadscentrum. Daarna volgden de 16de-eeuwse stadsuitbreiding, de 19de-eeuwse stadsuitbreiding en de deelgemeenten. Het veldwerk werd beëindigd in 1983. De resultaten werden gepubliceerd in boekvorm in de reeks “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen”, de delen 4na (1976), 4nb (1979), 4nc (1983) en 4nd (1983), en zijn online beschikbaar op https://inventaris.onroerenderfgoed.be. Gezien de nieuwe ontwikkelingen in de zorg om onroerend erfgoed bleek een herinventarisatie van de stad Gent sterk aangewezen. Zo kwam de architectuur van de 20ste eeuw, hoewel er in principe geen chronologische limiet voor opname in de inventaris was vooropgesteld, minder aan bod in de eerste inventariscampagne.

In overleg met de bevoegde stedelijke diensten werd daarom besloten om naast de in de 20ste eeuw verstedelijkte wijk rond de Rijsenbergstraat aan het Sint-Pietersstation te starten met herinventarisatie van de wijk rondom het Muinkpark. In samenwerking met Tamara Rogiest (stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur) werden in 2013-2014 de Tentoonstellingslaan, de Hertstraat en de Muinklaan geherinventariseerd.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2014


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Tentoonstellingslaan 125 (Gent)
Woning met winkelfunctie, gelegen op de hoek met de Leeuwstraat, volgens een bouwaanvraag van 1923 opgetrokken in opdracht van bouwheer Leon Boterdaele, naar ontwerp van architect A. De Groote. Hoekpand van drie bouwlagen onder een vernieuwd mansardedak met dakkapellen.


Muinklaan 25 (Gent)
Het burgerhuis in neotraditionalistische stijl is een kenmerkend ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge, zie ook signatuur links naast de erker 'Ch. Hoge / Arch. Gand /1935'. Enkelhuis van drie bouwlagen boven een halfondergrondse garage onder een zadeldak (leipannen).


Tentoonstellingslaan 155 (Gent)
Neoclassicistisch burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1912 opgericht in opdracht van weduwe D’Hondt als een enkelhuis met twee traveeën en drie bouwlagen en een souterrain onder een zadeldak (pannen).