Gebeurtenis

Opgraving Duinkerkestraat

archeologische opgravingen
ID
1073033
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073033

Beschrijving

De opdrachtgever plant op het terrein een verkaveling. Het plangebied werd in twee fasen ontwikkeld waarbij hier fase 1 behandeld wordt. De eerste fase omvat het volledige perceel 417T en het zuidelijke deel van perceel 416L. 

2 verschillende werkputten van min of meer gelijke omvang werden tot op archeologisch niveau aangelegd onder begeleiding van de
veldwerkleider. De werkputten waren goed voor een totale oppervlakte van 2000 m².

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: SADONES S. 2020: Eindverslag opgraving Poperinge, Duinkerkestraat fase 1. BAAC Vlaanderen rapport nr. 1537, Gent
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Duinkerkestraat Fase 1

Duinkerkestraat (Poperinge)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Duinkerkestraat 88-96 (Poperinge)
In het plangebied gelegen aan de Duinkerkestraat te Poperinge wordt een verkaveling gepland. Het plangebied werd in twee fasen ontwikkeld waarbij hier fase 1 behandeld wordt. Tijdens de vlakopgraving werden sporen van grachten, kuilen, een greppel en een waterkuil uit de late middeleeuwen aangetroffen. Daarnaast zijn er nog sporen van landgebruik uit de 20e eeuw en een bomkrater die gelinkt kan worden aan de Eerste Wereldoorlog.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Duinkerkestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073033 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.