Gebeurtenis

Vooronderzoek Duinkerkestraat Fase 1

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
214943
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/214943

Bronnen

Bron: VERMEULEN B. 2017: RAAP België – Rapport 136. Duinkerkestraat Poperinge. Nota – Archeologisch Vooronderzoek (ongepubliceerde nota), Nazareth.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Duinkerkestraat

Duinkerkestraat 88-96 (Poperinge)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Duinkerkestraat 88-96 (Poperinge)
In het plangebied gelegen aan de Duinkerkestraat te Poperinge wordt een verkaveling gepland. Het plangebied werd in twee fasen ontwikkeld waarbij hier fase 1 behandeld wordt. Tijdens de vlakopgraving werden sporen van grachten, kuilen, een greppel en een waterkuil uit de late middeleeuwen aangetroffen. Daarnaast zijn er nog sporen van landgebruik uit de 20e eeuw en een bomkrater die gelinkt kan worden aan de Eerste Wereldoorlog.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Duinkerkestraat Fase 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/214943 (Geraadpleegd op )