Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Rijsenbergwijk Gent

geografische herinventarisatie
ID: 969   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/969

Beschrijving

In navolging van de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2009-2014, waarin de herinventarisatie van de binnenstad van Gent als opdracht werd vooropgesteld, startte de Afdeling Onderzoek en Bescherming van het Agentschap Onroerend Erfgoed in 2012 met de herinventarisatie van de vroegere Sint-Pieters-Aaigemwijk in de omgeving van het Gentse Sint-Pietersstation.

De opmaak van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de stad Gent is gestart in 1975 met de inventaris van de Kuip van Gent, het oudste historische stadscentrum. Daarna volgden de 16de-eeuwse stadsuitbreiding, de 19de-eeuwse stadsuitbreiding en de deelgemeenten. Het veldwerk werd beëindigd in 1983. De resultaten werden gepubliceerd in boekvorm in de reeks “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen”, de delen 4na (1976), 4nb (1979), 4nc (1983) en 4nd (1983), en zijn online beschikbaar op https://inventaris.onroerenderfgoed.be. Gezien de nieuwe ontwikkelingen in de zorg om onroerend erfgoed bleek een herinventarisatie van de stad Gent sterk aangewezen. Zo kwam de architectuur van de 20ste eeuw, hoewel er in principe geen chronologische limiet voor opname in de inventaris was vooropgesteld, minder aan bod in de eerste inventariscampagne. In overleg met de bevoegde stedelijke diensten werd daarom besloten om de in de 20ste eeuw verstedelijkte wijk rond de Rijsenbergstraat aan het Sint-Pietersstation als eerste te herinventariseren. Bovendien betekenen huidige en toekomstige ontwikkelingen een toenemende druk op deze woonwijk. In functie hiervan maakt de stad een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rijsenbergwijk op, waarbij ook oog is voor de panden met erfgoedwaarde. De herinventarisatie liep van 2012 tot 2014 en gebeurde in samenwerking met studenten van de opleiding Monumenten- en Landschapszorg aan de Universiteit Antwerpen (toenmalige Artesis Hogeschool).

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2014


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Koning Albertlaan 29 (Gent)
Onderkelderd burgerhuis met neo-Lodewijk XVI-ornamentiek volgens een bouwaanvraag van 1916 uitgevoerd door de Gentse aannemers Vereecke & Leten in opdracht van de heer Leten-Dauwe. Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak (pannen en leien) met drie gebogen dakkapellen.


Koningin Fabiolalaan 76-77, 78 (Gent)
Het appartementsgebouw met drie wooneenheden op de hoek met de Sportstraat is opgetrokken in een sobere baksteenarchitectuur aansluitend bij het modernisme. Volgens de bouwaanvraag van 1936 gebouwd naar ontwerp van de bouwheer, ingenieur José Schotte - Hollenaert.


Rijsenbergstraat 150-416 (Gent)
Appartementsgebouw, volgens de bouwaanvraag van 88 appartementen en 105 autobergplaatsen, vandaag 133 appartementen, gebouwd naar ontwerp van het architectenbureau C. Van Grimbergen uit Kapellen in opdracht van bouwondernemingen Amelinckx bvba.