Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Rijsenbergwijk Gent

geografische herinventarisatie
ID
969
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/969

Beschrijving

In navolging van de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2009-2014, waarin de herinventarisatie van de binnenstad van Gent als opdracht werd vooropgesteld, startte de Afdeling Onderzoek en Bescherming van het Agentschap Onroerend Erfgoed in 2012 met de herinventarisatie van de vroegere Sint-Pieters-Aaigemwijk in de omgeving van het Gentse Sint-Pietersstation.

De opmaak van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de stad Gent is gestart in 1975 met de inventaris van de Kuip van Gent, het oudste historische stadscentrum. Daarna volgden de 16de-eeuwse stadsuitbreiding, de 19de-eeuwse stadsuitbreiding en de deelgemeenten. Het veldwerk werd beëindigd in 1983. De resultaten werden gepubliceerd in boekvorm in de reeks “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen”, de delen 4na (1976), 4nb (1979), 4nc (1983) en 4nd (1983), en zijn online beschikbaar op https://inventaris.onroerenderfgoed.be. Gezien de nieuwe ontwikkelingen in de zorg om onroerend erfgoed bleek een herinventarisatie van de stad Gent sterk aangewezen. Zo kwam de architectuur van de 20ste eeuw, hoewel er in principe geen chronologische limiet voor opname in de inventaris was vooropgesteld, minder aan bod in de eerste inventariscampagne. In overleg met de bevoegde stedelijke diensten werd daarom besloten om de in de 20ste eeuw verstedelijkte wijk rond de Rijsenbergstraat aan het Sint-Pietersstation als eerste te herinventariseren. Bovendien betekenen huidige en toekomstige ontwikkelingen een toenemende druk op deze woonwijk. In functie hiervan maakt de stad een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rijsenbergwijk op, waarbij ook oog is voor de panden met erfgoedwaarde. De herinventarisatie liep van 2012 tot 2014 en gebeurde in samenwerking met studenten van de opleiding Monumenten- en Landschapszorg aan de Universiteit Antwerpen (toenmalige Artesis Hogeschool).

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  :


Relaties


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Distelstraat 2-6 (Gent)
Ensemble van twee wooneenheden met winkelfunctie, gelegen op de hoek van de Patijntjestraat en de Distelstraat, volgens de bouwaanvraag van 1935 naar ontwerp van architect Ernest Snoeck in opdracht van Alice De Donckere. Gedeeltelijk onderkelderd hoekpand in romantisch kubisme van drie bouwlagen hoog en tweemaal drie traveeën breed met daartussen een afgekante hoektravee met afgeronde hoeken, onder een plat dak.


Koning Albertlaan 99 (Gent)
Onderkelderd rijhuis van drie bouwlagen onder een plat dak, volgens de bouwaanvraag van 1933 gebouwd in opdracht van Louis Masqulier naar ontwerp van architect Armand Liebert, zie ook de vermelding in de plint.


Koning Albertlaan 1-7, Koningin Maria Hendrikaplein 39 (Gent)
Onderkelderd hoekcomplex, oorspronkelijk bestaande uit twee woonhuizen in eenheidsbebouwing, heden appartementsgebouwen met winkels op de benedenverdieping, gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1924 in opdracht van advocaat Jean Van Impe. De woonhuizen vormen een geheel van zes traveeën en vier bouwlagen onder een plat dak.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Rijsenbergwijk Gent [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/969 (Geraadpleegd op )