Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Rijsenbergwijk Gent

geografische herinventarisatie
ID
969
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/969

Beschrijving

In navolging van de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2009-2014, waarin de herinventarisatie van de binnenstad van Gent als opdracht werd vooropgesteld, startte de Afdeling Onderzoek en Bescherming van het Agentschap Onroerend Erfgoed in 2012 met de herinventarisatie van de vroegere Sint-Pieters-Aaigemwijk in de omgeving van het Gentse Sint-Pietersstation.

De opmaak van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de stad Gent is gestart in 1975 met de inventaris van de Kuip van Gent, het oudste historische stadscentrum. Daarna volgden de 16de-eeuwse stadsuitbreiding, de 19de-eeuwse stadsuitbreiding en de deelgemeenten. Het veldwerk werd beëindigd in 1983. De resultaten werden gepubliceerd in boekvorm in de reeks “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen”, de delen 4na (1976), 4nb (1979), 4nc (1983) en 4nd (1983), en zijn online beschikbaar op https://inventaris.onroerenderfgoed.be. Gezien de nieuwe ontwikkelingen in de zorg om onroerend erfgoed bleek een herinventarisatie van de stad Gent sterk aangewezen. Zo kwam de architectuur van de 20ste eeuw, hoewel er in principe geen chronologische limiet voor opname in de inventaris was vooropgesteld, minder aan bod in de eerste inventariscampagne. In overleg met de bevoegde stedelijke diensten werd daarom besloten om de in de 20ste eeuw verstedelijkte wijk rond de Rijsenbergstraat aan het Sint-Pietersstation als eerste te herinventariseren. Bovendien betekenen huidige en toekomstige ontwikkelingen een toenemende druk op deze woonwijk. In functie hiervan maakt de stad een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rijsenbergwijk op, waarbij ook oog is voor de panden met erfgoedwaarde. De herinventarisatie liep van 2012 tot 2014 en gebeurde in samenwerking met studenten van de opleiding Monumenten- en Landschapszorg aan de Universiteit Antwerpen (toenmalige Artesis Hogeschool).

Auteurs: Verhelst, Julie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Aaigemstraat 36 (Gent)
Café zogenaamd Ganzendries, hoekhuis met de Patijntjestraat, gerealiseerd volgens een bouwaanvraag van 1886 in opdracht van Frans Bethune. Ontworpen als café met typerende toegang in de afgekante hoektravee.


Koning Albertlaan 49 (Gent)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl ontworpen in 1925 voor E. Delhougne. Het onderkelderde enkelhuis telt drie bouwlagen onder een zadeldak.


Koningin Fabiolalaan 7 (Gent)
Burelen en magazijnen van schoenenfabrikant, gebouwd volgens bouwaanvraag van 1928, in opdracht van de firma J.C. Callot - Edg. Verheugen & Cie, en naar ontwerp van architect Alexander Vermeulen (Gent), die ook het woonhuis van de heer J.C. Callot bouwde, rechts ernaast.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Rijsenbergwijk Gent [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/969 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.