Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

7472 resultaten


ID: 21996 | archeologische opgravingen

tot
Zoutleeuw (Zoutleeuw)


ID: 154606 | archeologische opgravingen


Zoutleeuw (Zoutleeuw)


ID: 154616 | archeologische opgravingen


Zoutleeuw (Zoutleeuw)


ID: 191659 | archeologische opgravingen


Zoutleeuw (Zoutleeuw)


ID: 197121 | archeologische opgravingen


Zoutleeuw (Zoutleeuw)


ID: 197244 | archeologische opgravingen

tot
Zoutleeuw (Zoutleeuw)


ID: 205835 | archeologische opgravingen

tot
Zoutleeuw (Zoutleeuw)


ID: 1076689 | archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, metaaldetectie, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Beekstraat 18-20 (Zoutleeuw)
Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat verder archeologisch onderzoek, in de vorm van een vlakdekkende opgraving over een oppervlakte van circa 1.200 m², noodzakelijk was.


ID: 1080461 | proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, metaaldetectie, in-situbehoud, archeologische opgravingen

tot
Budingenweg 4 (Zoutleeuw)
Naar aanleiding van de geplande sloop en nieuwbouw met aanhorigheden aan de Freinetschool werd een archeologisch vooronderzoek en een vervolgonderzoek uitgevoerd.


ID: 215202 | dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
De Weermuur (Zoutleeuw)
Naar aanleiding van een verkaveling vond eerst het proefsleuvenonderzoek Ravelijn plaats. In 2 fasen werd het terrein nadien opgegraven. Dit is fase 2.