Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

7464 resultaten


ID: 31749 | archeologische opgravingen

tot
Machelen (Zulte)


ID: 185242 | archeologische opgravingen

tot
Machelen (Zulte)


ID: 3327 | archeologische opgravingen

tot
Olsene (Zulte)


ID: 186364 | archeologische opgravingen


Zulte (Zulte)


ID: 1072953 | palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kapellestraat (Zulte)
Het gaat om een valkdekkende opgraving van ca. 2500 m².


ID: 1071955 | landschappelijk booronderzoek, sleuvenonderzoek

tot
Pontstraat 20 (Zulte)
Er werden zes landschappelijke boringen uitgevoerd. Hieruit werd geconcludeerd dat het potentieel voor steentijdartefactensites laag is. Door het aantreffen van diepe verstoringen in de zuidoostelijke zone, verviel de meest zuidoostelijke proefsleuf. Er werden in totaal drie proefsleuven aangelegd. Hier kwamen nog meer recente verstoringen aan het licht. Er werd geen archeologisch relevant spoor aangetroffen.


ID: 1082091 | radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, metaaldetectie


Schuttershof (Zulte)
Ter aanleiding van de verkaveling van het gebied, en dus een integrale bodemverstoring, werd er een vlakdekkende opgraving van ca. 800m² uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd hier een sporencluster met minstens 9 paalkuilen en twee segmenten van een vermoedelijke grafcirkel met palenkrans aangesneden. De opgraving bevestigde deze resultaten en legde een grafcirkel met palenkrans uit de midden-bronstijd bloot.


ID: 1072593 | metaaldetectie, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek


Waalstraat (Zulte)
Metaaldetectie en proefsleuvenonderzoek.


ID: 1071746 | bureauonderzoek, landschappelijk booronderzoek, sleuvenonderzoek


Boxstraat (Zutendaal)
Een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op 13 juli 2020 leverde een greppel uit de Nieuwe Tijd op.


ID: 1071586 | bureauonderzoek, sleuvenonderzoek


Kattevennerweg (Zutendaal)
Een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op 22 april 2020 leverde enkel een greppel op.