Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 1081206 | vlakopgravingen, micromorfologisch onderzoek, radiokoolstofdatering

tot
Salvialaan (Zandhoven)
vlakdekkende opgraving


ID: 1075308 | kwadrantenmethode, radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Woluwedal (Zaventem)
Naar aanleiding van een leemontginning vond een archeologisch onderzoek plaats.


ID: 1075990 | houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Durmen, Poldergotestraat, Wijnveld (Zele)
Het veldwerk is in twee fasen uitgevoerd. Tussen 18 april en 18 mei 2016 zijn zones 2, 3a, 3b onderzocht. Het onderzoek van zone 4 is tussen 26 en 28 september 2016 uitgevoerd.


ID: 1072640 | houtonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Rotstraat (Zele)
Vlakdekkende opgraving.


ID: 218850 | radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Wijnveld (Zele)


ID: 153520 | radiokoolstofdatering


Zoersel (Zoersel)


ID: 185363 | radiokoolstofdatering

Onbekend
Velzeke-Ruddershove (Zottegem)


ID: 192086 | radiokoolstofdatering

Onbekend
Velzeke-Ruddershove (Zottegem)


ID: 1076570 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeomagnetische datering, archeologische opgravingen

tot
Faliestraat (Zottegem)
De opgraving leverde een beperkt aantal sporen op, maar met grote archeologische waarde. Naast enkel postmiddeleeuwse grachten en kuilen gaat het in hoofdzaak om sporen die wijzen op Romeinse occupatie in de pre-Flavische en Flavische periode. Slechts één gracht kan ouder worden gedateerd en is vermoedelijk aangelegd in de late ijzertijd of vroeg-Romeinse periode.


ID: 1073372 | radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Spelaanstraat (Zottegem)