Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 1073374 | radiokoolstofdatering, kwadrantenmethode, archeologische opgravingen

tot
Spelaanstraat (Zottegem)
De vlakdekkende opgraving besloeg een oppervlakte van 5,65ha.


ID: 1074843 | palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Ganzenkooi (Zoutleeuw)
Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 11.467 m² onderzocht. Dit onderzoek vond plaats van 18 januari t.e.m. 4 februari 2021. De opgravingszone werd opgedeeld in werkputten zodat elke zone op korte termijn afgewerkt kon worden en de sporen niet degraderen door het openliggen. Het onderzochte terrein werd in acht werkputten opgedeeld en opgegraven.


ID: 1075996 | houtonderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, controle van werken, archeologische opgravingen

tot
Grote Markt (Zoutleeuw)
Naar aanleiding van de renovatie en nieuwbouw van twee appartementsgebouwen vond een archeologische opgraving plaats.


ID: 1074814 | radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Ossenwegstraat (Zoutleeuw)
In september 2018 vond een vlakdekkende opgraving plaats naar aanleiding van de bouw van een appartement.


ID: 1082091 | radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, metaaldetectie


Schuttershof (Zulte)
Ter aanleiding van de verkaveling van het gebied, en dus een integrale bodemverstoring, werd er een vlakdekkende opgraving van ca. 800m² uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd hier een sporencluster met minstens 9 paalkuilen en twee segmenten van een vermoedelijke grafcirkel met palenkrans aangesneden. De opgraving bevestigde deze resultaten en legde een grafcirkel met palenkrans uit de midden-bronstijd bloot.


ID: 1075514 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Avelgemstraat (Zwevegem)


ID: 215122 | radiokoolstofdatering, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

tot
Harelbeekstraat, Hinnestraat, Luipaardstraat (Zwevegem)
Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven.


ID: 1076533 | optisch gestimuleerde luminescentiedatering, micromorfologisch onderzoek, metaaldetectie, onderzoek van gewervelde diersoorten, fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Harelbeekstraat, Hinnestraat, Luipaardstraat, Pluim (Zwevegem)
Grootschalige, vlakdekkende archeologische opgraving in drie zones naar aanleiding van de aanleg van een bedrijventerrein en een woonwijk.


ID: 1075482 | metaaldetectie, archeologische opgravingen, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek

tot
Kannootdries 44 (Zwevegem)
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een verkavelingsvergunning. In functie hiervan werden reeds enkele vooronderzoeken verricht in de vorm van een bureaustudie en een proefsleuvenonderzoek.


ID: 1075573 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Processieweg (Zwevegem)
Vlakdekkend archeologisch onderzoek naar aanleiding van xxx en uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk versie 4.0.