Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 214901 | radiokoolstofdatering

Onbekend
Onbepaald


ID: 1072941 | fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Opgraving in functie van de bouw van assistentiewoningen. De opgraving werd uitgevoerd in drie fasen.


ID: 1075399 | anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Naar aanleiding van een grootschalige kleiontginning heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van Wienerberger nv een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1075564 | palynologisch onderzoek, diatomeeënonderzoek, anthracologisch onderzoek, malacologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald


ID: 1071437 | landschappelijk booronderzoek, literatuurstudie, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, systematische veldkartering, verkennend archeologisch booronderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Landschappelijk, archeologisch en historisch onderzoek in het kader van het Sigmaplan.


ID: 1076536 | radiokoolstofdatering, bureauonderzoek

tot
Antwerpen
Het onderzoek biedt een archeologisch perspectief op de evolutie van de houtbouw in de Antwerpse Kempen, meer bepaald vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen.


ID: 1073145 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Brakelstraat (Aalst)
Door middel van een vlakgraving werd een oppervlakte opengelegd van ca. 1308 m².


ID: 1082425 | fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Industrielaan (Aalst)
Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan de Industrielaan 7 te Erembodegem werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.


ID: 1076526 | fysisch-antropologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Kasteelstraat (Aalst)
Deze opgraving volgt op het proefsleuvenonderzoek van 2014.


ID: 211622 | anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, conservatie, archeozoölogisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Merestraat (Aalst)
De opgraving aan de Merestraat gebeurde naar aanleiding van verkaveling.