Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 1076286 | radiokoolstofdatering, archeozoölogisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Nieuwstraat 38 (Aalst)
Na het archeologisch onderzoek werd vooral aardewerk, zaden en vruchten en houtskool onderzocht.


ID: 1077061 | archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, natuurwetenschappelijk onderzoek, vlakopgravingen, archeologische opgravingen

tot
Siesegemlaan (Aalst)
Na het uitvoeren van evaluerend onderzoek moesten delen van het projectgebied vlakdekkend opgegraven worden. Op basis van het vooronderzoek was er namelijk een verwachting naar sporen uit de metaaltijden en mogelijk het neolithicum. Het onderzoek spitst zich enkel toe op zone 1A, de noordoostelijke zone van het projectgebied die ontwikkeld wordt tot bedrijventerrein, en enkel tot de zones van wegen- en groeninfrastructuur. De opgraving splitste zich op in 8 werkputten met een totale oppervlakte van 9015m².


ID: 1072192 | radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, grondradaronderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Sint Martensplein (Aalst)
De opgraving vond plaats op een site met complexe verticale stratigrafie. Op de locatie van elke verwarmingsput, de tussenliggende leidingen en de wachtleidingen vond een archeologische opgraving plaats voorafgaand aan de aanleg van het verwarmingssysteem. Ook bij de funderingswerken aan de buitenzijde van de bloemenkelder werd een archeologische opgraving voorzien. Het onderzoek was beperkt in omvang. Het betreft een gabarit van 28 tot 75 cm breed en 28 tot 55 cm diep voor de leidingen en een profielput van 2,35 bij 1 m met een diepte van 1 m voor de verwarmingsputten. Voor de uitgravingen is er uiteindelijk 90,07 m³ grondverzet geweest.


ID: 1076026 | dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Buisstraat (Aalter)
In tegenstelling tot de geadviseerde oppervlakte van 1000 m² is slechts 652 m² vlakdekkend opgegraven.


ID: 1082609 | archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Driebekweg, Kleine Kapellestraat (Aalter)
Vlakdekkende opgraving in twee zones.


ID: 1072703 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Hooiestraat (Aalter)
Uit het vvooronderzoek was gebleken dat dit gebied mogelijk een archeologische site kon bevatten die terug loopt tot de vroege Ijzertijd. Er werd vervolgens een vlakdekkende aecheologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1082493 | archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kloosterstraat (Aalter)
Opgraving naar aanleiding van een nieuwbouwproject.


ID: 1075350 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sint-Godelievestraat (Aalter)
De herontwikkeling van het terrein gekend als De Weverij in Aalter gebeurt in verschillende fases die samen deel uitmaken van het groter totaalproject. In totaal wordt een nieuwe ontwikkeling gerealiseerd met een oppervlakte van 20.940m². Deze opgraving werd uitgevoerd na diverse archeologische vooronderzoeken. 


ID: 1075405 | houtonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, forensische archeologie, anthracologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Sint-Jozefstraat (Aalter)
Archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Aalter – SintJozefstraat. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is een verkaveling in 120 loten voor woningbouw.


ID: 1073112 | radiokoolstofdatering


Paapbosstraat (Aarschot)