Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

167 resultaten


ID: 1081028 | dendrochronologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, toevalsvondsten


Sint-Niklaasstraat 4 (Ieper)
Tijdens het uitbreken van een keldervloer in een pand aan de Sint-Niklaasstraat werden enkele graven van het kerkhof horende bij de Sint-Niklaaskerk aangesneden. De vondst werd gemeld bij het agentschap Onroerend Erfgoed.


ID: 1074671 | dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Stationsstraat 53-55 (Ieper)
In het kader van de realisatie van een nieuwbouwproject werd een archeologische opgraving en een dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd.


ID: 1075968 | dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
André Franchoostraat, Blauwe Torenstraat, Bollaardstraat, Brooloosstraat, Hof Van Straeten, Legeweg, Lucien Dendoovenstraat, Middelhoekstraat, Noordbruggestraat, Ooststraat, Paul Snoekstraat, Poortestuk, Popstaelstraat, Potteriestraat, Provenhofstraat, Smissebeekstraat, Traversestraat, Watermolenstraat (Jabbeke)
Tijdens het onderzoek zijn 32 opgravingsputten met een totale oppervlakte van ruim 5,7 ha onderzocht. Er zijn in totaal 103 profielen aangelegd om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. 


ID: 1076975 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen, dendrochronologisch onderzoek

tot
Oude Dorpsweg 106-108 (Jabbeke)
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van verkavelingsaanvraag, reeds beschreven in het vooronderzoek. Het terrein zal verdeeld worden in 15 loten van ongelijke grootte, waarop zowel halfopen en gesloten gezinswoningen gebouwd zullen worden. Daarnaast worden ook een wegenis, rioleringen, parkeergelegenheden en een groenzone voorzien.


ID: 1081221 | micromorfologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Heistlaan 149 (Knokke-Heist)
De aanleiding voor het archeologische traject was de bouw van een nieuwe snelwegverbinding.


ID: 1071756 | dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Retranchementstraat (Knokke-Heist)
In de zomer van 2018 voerde GATE in opdracht van ABOG nv een archeologische opgraving uit te Knokke-Heist.


ID: 1075582 | palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Oostmeetstraat (Koekelare)
Archeologisch onderzoek aan de Oostmeetstraat


ID: 186824 | dendrochronologisch onderzoek

Onbekend
Werken (Kortemark)


ID: 1077025 | conservatie, materiaalstudie, metaaldetectie, anthracologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sacramentstraat (Kortemark)
Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aan de Sacramentstraat te Handzame, waarbij het plangebied ca. 5.072m² groot is, werd een archeologienota opgemaakt. Hieruit bleek dat een vlakdekkende opgraving nodig was.


ID: 1072794 | archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen


Kapucijnenvoer 6-10 (Leuven)
De opgraving bestond uit twee begeleidingszones en de opgravingszone vlakdekkend onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd in twee werkputten.