Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

167 resultaten


ID: 1075373 | anthracologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Thomas Edisonstraat (Gent)
Naar aanleiding van een eerder proefsleuvenonderzoek in het kader van een verkaveling werd een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd.


ID: 1081364 | metaaldetectie, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kerkstraat 21-23 (Gistel)
Naar aanleiding van de bouw van appartementen met ondergrondse parkeergelegenheid werd een proefputtenonderzoek en een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1076763 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, materiaalstudie


Neerhofstraat 15 (Gistel)
De resultaten van het daterend onderzoek, evenals dat van het macroresten, pollenen houtonderzoek zijn in dit rapport beschreven. Dit onderzoek volgt op eerder proefsleuvenonderzoek.


ID: 1074448 | dendrochronologisch onderzoek, metaaldetectie, natuurwetenschappelijk onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Meerstraat (Grimbergen)
Een archeologische opgraving werd uitgevoerd. Er zijn zeven werkputten aangelegd. In totaal is een zone van 7779 m² onderzocht waarvan over een oppervlakte van 484 m² ook een tweede vlak is aangelegd. Bij de aanleg van de vlakken is gebruik gemaakt van een metaaldetector voor het opsporen van metalen voorwerpen. Er zijn ook stalen genomen voor een dendrochronologisch en natuurwetenschappelijk (plantenresten) onderzoek.


ID: 1076902 | dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, archeozoölogisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Vorselaarse baan (Grobbendonk)
De uitgevoerde opgraving is gesitueerd ter hoogte van de centrale zone en een oostelijke ambachtelijke wijk van de vicus van Grobbendonk. 


ID: 1081795 | palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Langerheide, Zoellaan (Haacht)
Van 12 juli tot 30 juli 2021 werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd door J. Verrijckt bvba op terreinen gelegen tussen de Langerheide en de Zoellaan te Haacht. In 6 werkputten werden sporen opgegraven uit de late ijzertijd/vroeg-Romeinse periode en uit de late en/of postmiddeleeuwen.


ID: 1072013 | palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sportveld (Haacht)
Het primaire doel van de opgraving was het behouden van de gegevens uit het bodemarchief door het documenteren van grondsporen en bodemopbouw en het verzamelen van vondstmateriaal.


ID: 1076986 | metaaldetectie, dendrochronologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kollegelaan 6 (Harelbeke)
In 2019 heeft BAAC in opdracht van Bouw Paul Huyzentryuyt NV een opgraving uitgevoerd in het plangebied Kollegelaan te Harelbeke. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van verkaveling ten behoeve van een nieuwe woonwijk.


ID: 1072168 | dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen, controle van werken


Marktplein (Harelbeke)
In eerste instantie werd de zone van de toekomstige riolering ter hoogte van de oostelijke (kant Sint-Salvatorkerk) en de zuidelijke rand van het onderzoeksgebied (kant Marktstraat/Gentsesteenweg) tot een diepte – 1,50m onder het huidige maaiveld archeologisch begeleid (werkput 1, vlak 1). Vervolgens werd de centrale zone aangevat, waar de eigenlijke ondergrondse parkeergarage wordt gesitueerd door middel van een vlakdekkende opgraving geëvalueerd. Deze verliep gefaseerd en werd in eerste instantie volledig vlakdekkend onderzocht tot een diepte van -1,50m onder het huidige maaiveld.


ID: 193451 | dendrochronologisch onderzoek


Kuringen (Hasselt)