Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

167 resultaten


ID: 1075263 | archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Kuringersteenweg 450 (Hasselt)
Na het proefsleuvenonderzoek vond een archeologische opgraving plaats.


ID: 1081523 | palynologisch onderzoek, metaaldetectie, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, archeobotanisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Dorperloopstraat, Hasseltsebaan 64 (Hechtel-Eksel)
Het archeologisch onderzoek betreft een vlakdekkende opgraving van een onderzoeksgebied van 7497 vierkante meter in het kader van de bouw van een nieuwe handelsruimte en parkeergelegenheden.


ID: 1072955 | metaaldetectie, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Gemeentestraat (Hoogstraten)
Naar aanleiding van een nieuwbouwproject en een positief proefsleuvenonderzoek werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd binnen het projectgebied. Deze bracht een meerfasige bewoning uit de volle middeleeuwen aan hetl icht.


ID: 1074615 | metaaldetectie, houtonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen

tot
Poeleinde (Hoogstraten)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling én een positief archeologische vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats die een meerperiodensite aan het licht bracht.


ID: 1081899 | onderzoek van gewervelde diersoorten, zaden- en vruchtenonderzoek, in-situbehoud, materiaalstudie, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Appèlstraat 1-3 (Ieper)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de bouw van twee assistentie-flatgebouwen.


ID: 1080960 | zaden- en vruchtenonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Arsenaalstraat (Ieper)
Naar aanleiding van geplande riolerings- en wegeniswerken binnen de archeologisch vastgestelde zone ‘stadskern Ieper’ werd door BAAC Vlaanderen bvba een traject opgestart in het kader van Wetenschappelijke Vraagstelling.


ID: 1073071 | radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Hoge Wieltjesgracht (Ieper)
De archeologische opgraving kadert binnen de geplande uitbreiding van WZC Wieltjesgracht. D.m.v. een vlakdekkende opgraving werd getracht om de bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied te reconstrueren.


ID: 1082371 | metaaldetectie, natuurwetenschappelijk onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kleine Poezelstraat (Ieper)
In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) heeft het Vlaams Erfgoed Centrum bvba in samenwerking met Ruben Willaert bvba een archeologische opgraving uitgevoerd ter hoogte van het plangebied dat voorziet in de uitbreiding aan het industrieterrein Ieperleekanaal.


ID: 1076037 | palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Masscheleinlaan, Minneplein, Nijverheidstraat, Slachthuisstraat, Surmont de Volsberghestraat, Veemarkt (Ieper)
Zone 1-5: Het archeologisch onderzoek in deze zones werd voorafgaand aan de effectieve rioleringswerken uitgevoerd. Na de uitbraak van de verharding werd de werkput aangelegd tot op het eerste relevante archeologisch niveau, onder begeleiding van de verantwoordelijke archeoloog. Zone 6: Tijdens de uitvoering van de rioleringswerken werden op een 6-tal locaties, gelijkmatig verspreid over de Slachthuisstraat en de Surmont de Vosbergestraat, korte werfcontroles uitgevoerd.


ID: 1073076 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Rijselseweg 80 (Ieper)
In opdracht werd een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Rijselseweg te Ieper naar aanleiding van de constructie van een benzinestation. De totale oppervlakte van het te onderzoeken gebied bedroeg ongeveer 676m² waarbij er werd gewerkt in 4 werkputten. Tijdens de opgraving zijn in totaal 135 sporen en 5472 vondsten geregistreerd.