Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

562 resultaten


ID: 1075409 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kempendries (Brecht)
Er zijn in het totaal 6 werkputten aangelegd waarmee een gebied van 2839m² vlakdekkend is opgegraven.


ID: 1071987 | zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Molenstraat (Brecht)
Naar aanleiding van een groot bouwproject in Brecht werd een archeologische opgraving uitgevoerd op enkele akkerlanden gelegen tussen de Molenstraat in het westen, bewoning langsheen de Molenstraat in het noorden, de Laarweg in het noorden, de Venusstraat in het oosten en de Leerlooiersweg in het zuiden. In het plangebied konden diverse sporen teruggevonden worden uit de ijzertijd en middeleeuwse periode.


ID: 1073120 | metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen, radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Molenstraat (Brecht)
Tijdens het vlakdekkend archeologisch onderzoek zijn 16 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van ca. 2 ha (afb . 1.9). Het vlak werd aangelegd in de top van de C-horizont.


ID: 1075522 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Ringlaan (Brecht)
Het veldwerk ging van start met het verdiepen tot op het archeologisch relevante vlak vanaf de oostelijke zijde van het plangebied. Geleidelijk werd opgeschoven richting het westen.


ID: 1076823 | archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, diatomeeënonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk bodemonderzoek


Dorpsstraat 123 (Bredene)
Een vooronderzoek met landschappelijk booronderzoek en proefsleufonderzoek waarbij 5 proefsleuven en 2 kijkvensters werden aangelegd.


ID: 1082346 | landschappelijk bodemonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Dorpsstraat 123 (Bredene)
Bij een archeologische opgraving van een zone op de terp van Bredene, in het dorpscentrum, werden resten en sporen vanaf de 12de eeuw aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om sporen die te linken zijn aan de priorij of priorijhoeve, die gekend is uit historische bronnen.


ID: 1077005 | metaaldetectie, controle van werken, archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek

tot
't Zand (Brugge)
Interparking nv plant een uitbreiding van de parking ’t Zand in Brugge. Op een terrein ter hoogte van het Koning Albert I-park te Brugge, zal door de initiatiefnemer een reeds bestaande ondergrondse garage uitgebreid worden. Aangezien het gebied in de historische stadskern van Brugge ligt, is een archeologisch onderzoek nodig.


ID: 1076339 | onderzoek van gewervelde diersoorten, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Barrièrestraat 2 (Brugge)
De opdracht bestond uit een vlakdekkende archeologische opgraving met een oppervlakte van 3.500 m².


ID: 1081670 | metaaldetectie, dendrochronologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Garenmarkt 1-7 (Brugge)
Deze archeologische opgraving werd uitgevoerd ter aanleiding van de geplande renovatiewerken aan de gebouwen aan de Garenmarkt 1-7. Het onderzoeksgebied situeert zich ten zuidoosten van het stadscentrum van Brugge. Aan de hand van eerder proefsleuvenonderzoek werd er vastgesteld dat de sporen relatief diep bewaard zaten en dat deze in situ bewaard konden worden. Voor een oppervlakte van 295,7 m² werd de opgraving wel uitgevoerd door dieper geplande bodemingrepen. De opgraving gebeurde in 3 fasen.


ID: 1075483 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Gistelse Steenweg 519-527 (Brugge)