Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 214900 | anthracologisch onderzoek

Onbekend
Onbepaald


ID: 1071461 | anthracologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Onbepaald
Archeologische opgraving naar aanleiding van de bouw van enkele nieuwe woonentiteiten in het voormalige klooster en in de kloostertuin.


ID: 1072941 | fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Opgraving in functie van de bouw van assistentiewoningen. De opgraving werd uitgevoerd in drie fasen.


ID: 1075399 | anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Naar aanleiding van een grootschalige kleiontginning heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van Wienerberger nv een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1075564 | palynologisch onderzoek, diatomeeënonderzoek, anthracologisch onderzoek, malacologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald


ID: 1071437 | landschappelijk booronderzoek, literatuurstudie, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, systematische veldkartering, verkennend archeologisch booronderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Landschappelijk, archeologisch en historisch onderzoek in het kader van het Sigmaplan.


ID: 185356 | houtonderzoek

Onbekend
Oost-Vlaanderen


ID: 189173 | zaden- en vruchtenonderzoek

Onbekend
Oost-Vlaanderen


ID: 1073145 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Brakelstraat (Aalst)
Door middel van een vlakgraving werd een oppervlakte opengelegd van ca. 1308 m².


ID: 211622 | anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, conservatie, archeozoölogisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Merestraat (Aalst)
De opgraving aan de Merestraat gebeurde naar aanleiding van verkaveling.