Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

562 resultaten


ID: 210092 | zaden- en vruchtenonderzoek, archeobotanisch onderzoek, toevalsvondsten

tot
Neervelpsestraat (Boutersem)
Voor de aanleg van nutsleidingen en de herinrichting van het voorplein werd voor de ingang van het huidige stadhuis een sleuf uitgegraven. Hierbij kwamen enkele structuren aan het licht.


ID: 1075011 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering

tot
Bovenhoek (Brakel)
Naar aanleiding van een verkaveling vond een archeologisch vooronderzoek plaats, gevolgd door een natuurwetenschappelijk onderzoek.


ID: 1076946 | archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Steneplein 10 (Brakel)
De advieszone voor verder onderzoek omvatte het westelijke gedeelte van het plangebied met een oppervlakte van ca. 2300m².


ID: 220516 | houtonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Dullingen 46 (Brasschaat)
In maart 2018 werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd in Brasschaat, Dullingen 46, naar aanleiding van ver- en nieuwbouwplannen op het terrein van een onderwijsinstelling, de aanleg van een parking en het daarmee samenhangende rooien van een aantal bomen. De opgraving leverde een groot aantal paalsporen op, die toebehoorden aan een dubbele prikkeldraadversperring uit de Eerste Wereldoorlog. Het is de eerste keer dat deze prikkeldraadversperring, die deel uitmaakte van de Nordabschnitt van de Stellung Antwerpen, archeologisch kon worden onderzocht.


ID: 156145 | zaden- en vruchtenonderzoek

Onbekend
Brecht (Brecht)


ID: 156146 | zaden- en vruchtenonderzoek

Onbekend
Brecht (Brecht)


ID: 156147 | zaden- en vruchtenonderzoek

Onbekend
Brecht (Brecht)


ID: 156150 | palynologisch onderzoek

Onbekend
Brecht (Brecht)


ID: 1074651 | palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Akkerweg (Brecht)
Naar aanleiding van de inplanting van sociale woningbouw werd een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1082041 | palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Helena Kerstenslaan (Brecht)
Van 20 december 2021 tot 10 januari 2022 voerde J. Verrijckt bvba een opgraving uit te Brecht-Koningsstoel.