Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 1074843 | palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Ganzenkooi (Zoutleeuw)
Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 11.467 m² onderzocht. Dit onderzoek vond plaats van 18 januari t.e.m. 4 februari 2021. De opgravingszone werd opgedeeld in werkputten zodat elke zone op korte termijn afgewerkt kon worden en de sporen niet degraderen door het openliggen. Het onderzochte terrein werd in acht werkputten opgedeeld en opgegraven.


ID: 1075996 | houtonderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, controle van werken, archeologische opgravingen

tot
Grote Markt (Zoutleeuw)
Naar aanleiding van de renovatie en nieuwbouw van twee appartementsgebouwen vond een archeologische opgraving plaats.


ID: 1075944 | palynologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Ossenwegstraat (Zoutleeuw)
Naar aanleiding van de bouw van nieuwe schoutslokalen vond een archeologisch onderzoek plaats.


ID: 1072953 | palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kapellestraat (Zulte)
Het gaat om een valkdekkende opgraving van ca. 2500 m².


ID: 1076533 | optisch gestimuleerde luminescentiedatering, micromorfologisch onderzoek, metaaldetectie, onderzoek van gewervelde diersoorten, fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Harelbeekstraat, Hinnestraat, Luipaardstraat, Pluim (Zwevegem)
Grootschalige, vlakdekkende archeologische opgraving in drie zones naar aanleiding van de aanleg van een bedrijventerrein en een woonwijk.


ID: 1075571 | metaaldetectie, onderzoek van gewervelde diersoorten, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Jacob Jordaensstraat (Zwevegem)
Opgraving uitgevoerd volgens de kwadrantenmethode.


ID: 1075482 | metaaldetectie, archeologische opgravingen, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek

tot
Kannootdries 44 (Zwevegem)
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een verkavelingsvergunning. In functie hiervan werden reeds enkele vooronderzoeken verricht in de vorm van een bureaustudie en een proefsleuvenonderzoek.


ID: 1075573 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Processieweg (Zwevegem)
Vlakdekkend archeologisch onderzoek naar aanleiding van xxx en uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk versie 4.0.


ID: 1075368 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Stedestraat (Zwevegem)
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een verkaveling.


ID: 1075110 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Heirbaan (Zwijndrecht)
De aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek leidden tot een vlakdekkende opgraving. Deze bracht meerdere bewoningsfases uit de Romeinse tijd en een meiler uit de vroege middeleeuwen aan het licht.